sín benbe.hu

Címlap Cikkek RhB Albumok Mozdonyok Atlasz Modellvasút Linkek

-----------------

A Marostól a
Dunáig

Kalandozások a Zsil völgyén át vezető vasútvonal mentén, személy- és tehervonatokkal az erdélyi részen, éjszakai fotókkal és a petrilai kisvasúttal a Petrozsényi-medencében és néhány további képpel a Szurdok-szorosban és a Vaskapuban.

Devatrans minibusz Déva vas fotó

Devatrans minibusz Déva vasútállomásnál

Nehéz eldönteni, hogy a jármű, vagy a felvételi épület-e a borzasztóbb.

A CFR 41 0121-8 Déva állomá fotó

A CFR 41 0121-8 Déva állomáson

(Első Erdélyi Vasút)

A CFR 41 0121-8 Déva állomá fotó

A CFR 41 0121-8 Déva állomáson

(Első Erdélyi Vasút)

A mai Románia területén fekvő vasutak eddig ritkán bukkantak föl a benbe.hu-n, leginkább azért, mert vonattal nagyon nehéz arrafelé fotózni, hiszen a menetrend, finoman szólva is, hiányos. Ugyanakkor jártunk már arra autóval is párszor, ezért ideje, hogy néhány, Erdélyből és Olténiából származó fotóval növeljem a fotók számát! Aki esetleg nem túl régóta követi az oldalt, érdekesnek találhatja a korábban Csefere-földről föltöltött fotóimat:

A CFR 477 895-3 Déva állomá fotó

A CFR 477 895-3 Déva állomáson

(Első Erdélyi Vasút)

A CFR 477 895-3 a Dacia gyo fotó

A CFR 477 895-3 a Dacia gyorsvonat élén Déva állomáson, a háttérben a tipikus felvételi épülettel

(könyvjelző) (Első Erdélyi Vasút)

Déván valahogy mindig furcsán épülnek a dolgok. Nyílván mindenki ismeri a vár kivitelezési nehézségeiben megözvegyült Kőmíves Kelemen életrajzát, de nem kevésbé meglepő a vasútállomás sorsa sem! A román iparosítás által négyszeresére duzzasztott város is túl kicsi volt ahhoz, hogy a párt engedélyezze egy új állomás építését (a megalomán projekteket a Temesvár-méretű nagyvárosoknak tartották fönn), a dörzsölt megyei párttitkár viszont elérte, hogy felújíthassa a régi állomást; annak falainak rejtekében pedig a pénzből inkább új, kevésbé szép, de a helyiek szerint sokkal praktikusabb elrendezésű állomást emelt.

A korábbi állomás a Tiszavidéki Vasút típustervének megfelelő volt, mivel az Aradról a Maros völgyén át Tövisig (ma: Teius, Románia), és onnan Brassóig vezető vonalat ez a magánvasút kezdte építeni. Meglepő módon Erdélyben a Kiegyezésig nem is épültek vaspályák, elsősorban az osztrák kormány és a magyarok igényei közti ellentét miatt. A magyarok először egy Kolozsváron át a Székelyföldet északon elérő vasutat preferáltak volna, az osztrákok (és a Dél-Erdélyt benépesítő szászok) számára a déli, Romániával közös határt jelentő Vöröstorony-szoroshoz Nagyszebenen át vezető vonal volt a fontosabb. Végül 1865-ben indult meg az első menetben Gyulafehérvárig (ma: Alba Iulia, Románia) vezető vaspálya kivitelezése, de az olyan lassan haladt, hogy a TVV helyett új fővállalkozóként a Zsil-völgyi bányákban érdekelt Brassói Bánya és Huta Egyletnek, akik Első Erdélyi Vasút néven alapítottak, mai szóval, projekttársaságot, aminek köszönhetően 1868. decemberében végiggurulhatott az első vonat az Arad és Gyulafehérvár közötti 211 km hosszú vonalon.

A CFR 40 0080-8 Déva állomá fotó

A CFR 40 0080-8 Déva állomáson

(Első Erdélyi Vasút)

A CFR 80 0603-3 Piski állom fotó

A CFR 80 0603-3 Piski állomáson (Simeria, Románia)

A CFR 461 066-9 Piski állom fotó

A CFR 461 066-9 Piski állomáson

A Cargo Trans Vagon 189 701 fotó

A Cargo Trans Vagon 189 701-6 pályaszámú ES64F4 típusú EuroSprinter villanymozdonya Piski állomáson

A gyönyörű négyáramrendszerű tehervonati mozdonyok a Taurusok rokonai.

A CFR 461 002-9 Russ és Kal fotó

A CFR 461 002-9 Russ és Kalán-Zeykfalva között

(könyvjelző)

A Déván át Brassóba vezető vonal ma is a Erdély fő közlekedési útvonala, a Brassóba és Bukarestbe közlekedő vonatok is arra közlekednek, még ha az EU-támogatásból zajló, 160 km/h sebességű átépítés miatt némely vonatok Nagyszeben felé kell is kerüljenek. Mi viszont a kora reggeli dévai és piski fotózás után dél felé indultunk, hogy az Erdélyi-medencét határoló hegyeken átkelő vonatokat fényképezhessük. Az erdélyi vasútépítések célja kezdetben egyáltalán nem a városok, sokkal inkább a nyersanyag-lelőhelyek elérése volt, így nem meglepő, hogy már 1870-ben elkészült az Arad-Gyulafehérvár vonal szárnyvonala, a jóval nehezebb terepnek számító Sztrigy folyó völgyében a Déli-Kárpátok vízválasztójáig, majd onnan tovább a Zsil-völgyi szénmedence központját jelentő Petrozsényig. Bár nyolc évvel hamarabb érte el itt a vasút román határt, mivel a túloldalon a Zsil által mélyített Szurdok-szoros az akkori technikai színvonalon leküzdhetetlen akadályt jelentett a Román Királyságnak, így az első vasúti határátmenet nem itt, hanem a Duna mentén, Orsova és Szörényvár között, Vercsorova határállomásnál létesült. A Bánság déli részén fekvő, a Kárpátok utolsó vonulatát jelentő részen átkelni a Porta Orientalis hágón sokkal egyszerűbb feladat volt, a vasútépítés előtt pedig a báziási dunai kikötőig vezető vasút jelentette a kapcsolatot az Al-Duna és Románia felé.

A CFR 47 0412-4 Kalán-Zeykf fotó

A CFR 47 0412-4 Kalán-Zeykfalva és Russ között

(könyvjelző) (Első Erdélyi Vasút)

Bár Déva a nagyobb város, az Első Erdélyi Vasút legfontosabb állomása, egyben a MÁV egyik főműhelyének helyszíne a mellette fekvő Piski lett, elsősorban Déva lakosságának a levegő minősége miatti tiltakozása okán. Ceaucescu idejében már nem úszták meg a kormot, füstöt, de addig Piskitelep is szépen fölfutott, és bár maga az állomás kicsi, mellette a rendező és a fűtőház Dél-Erdély legfontosabb csomópontjává tette. Miközben a Felvidéken nem sok rendezőpályaudvar van (Pozsony és Zsolna a legfontosabbak), Ausztriában pedig néhány nagyobb csomóponthoz vannak fókuszálva (Bécs, Salzburg, Villach, Innsbruck, Selzthal), itt a széttagolt, és eredetileg más irányok kiszolgálására épült vasutak miatt számos rendezőpályaudvar épült, ide nem messze például Tövis mellett, Coslariuban is akad egy. Ez a gabonaszállító tehervonat még Piskihez egészen közel dübörög, itt a tipikus, a széles folyóvölgyekre jellemző, dombvidéki táj uralkodik, és a zsilvásárhelyi fővonal pályasebessége sem rossz. Hamarosan azonban autónk beér a hegyek közé, és attól kezdve a pályaállapotok csak 20-40 km/h sebességet tesznek lehetővé, azt is néha csak helytelen vágányon közlekedéssel lehet optimálisan kihasználni.

A CFR 461 066-9 Maceu és Ma fotó

A CFR 461 066-9 Maceu és Magyarbrettye között

A CFR 461 066-9 Maceu és Ma fotó

A CFR 461 066-9 Maceu és Magyarbrettye között

A képen az Első Erdélyi Vasút által a petrozsényi szárnyvonalon épített 46 őrház egyike is látható.

A Piskiből Vajdahunyad fotó

A Piskiből Vajdahunyadba vezető szárnyvonal

(könyvjelző)

Itt az ipari tájban próbáltunk egy nem feltétlenül szép képet készíteni a rövid szárnyvonalon közlekedő személyvonatról - legalábbis az online menetrend szerint közlekedett. Némi várakozás után befaroltunk a túlméretes vasútállomásra, ahol persze már ki volt írva a menetrendi táblára, hogy az összes vonat anulat. Azóta rövid ideig jártak a vonatok, de nem jutottunk el lefényképezni őket, most pedig a CFR ismét megszűntette őket. Így nem is igen lehet várni, hogy utas legyen rajtuk.

A CFR PFT felsővezeték fotó

A CFR PFT felsővezeték-szerelő kocsija Ciopeia és Ohaba de sub Piatra között

A CFR 47 4011-0 Ciopeia és  fotó

A CFR 47 4011-0 Ciopeia és Ohaba de sub Piatra között

(Első Erdélyi Vasút)

A CFR MARFA 47 4011-0 Ciope fotó

A CFR MARFA 47 4011-0 Ciopeia és Ohaba de sub Piatra között

(könyvjelző) (Első Erdélyi Vasút)

Őrváralját (ma: Subcetate, Románia) elhagyva már szűkebb a völgy, a közút föl-le mászik a dombokra, a vasút kanyargósabbá és főleg meredekebbé válik. Nem messze ide található Hátszeg (ma: Hateg, Románia), az Őrváraljáról Hátszegen és Baucáron át Karánsebesre vezető helyi érdekű vonal a Magyar Királyság másik közforgalmú fogaskerekű vasútja volt, Hátszeg romos állomásán még az eredeti HÉV-szabványú fa melléképületek is láthatóak:

A baucári fogasról került a Felvidékre a két TIVc. osztályú fogaskerekű gőzmozdony , amelyek közül az egyik ma a tiszolci vonalon nosztalgiavonati szolgálatot lát el Magyar Királyi Államvasutak cégjellel és a Magyar Királyság nagycímerével (rajta az Árpád-sávokkal), mégpedig a román vasúthistórikusok utasítására. A baucári fogasvonal pályája többnyire járhatatlan:


, ahol fogasléces volt a pálya, ott már többnyire föl is szedték a sínt. Néhány kép a fogasról:

Képek a Hátszeg-Baucár-Karánsebes fogaskerekű vasútról

A Vest Trans Rail 40 0261-0 fotó

A Vest Trans Rail 40 0261-0 Ohaba de sub Piatra és Ciopeia között

(könyvjelző) (Első Erdélyi Vasút)

A szemközt látható Retyezát-hegységen nem látszik a hágó, nagyon rövid úton kell majd közel 700 méteres magasságig fölmásznia a vonatnak, hogy elérje a Petrozsényi-medencét. Az emelkedő mértékadó értéke 17 ezrelék a magyar oldal felől, a román oldal felől több.

A CFR MARFA 47 4025-0 Ciope fotó

A CFR MARFA 47 4025-0 Ciopeia és Ohaba de sub Piatra között

(könyvjelző) (Első Erdélyi Vasút)

A nagy terhelésű irányvonatokat tológépezés helyett inkább megosztva továbbítják.

A Constantin Grup 40 0389-9 fotó

A Constantin Grup 40 0389-9 Puj és Rusor között

(könyvjelző) (Első Erdélyi Vasút)

Ez a szép tartályvonat épp a hágóról ereszkedik le az őszi tájban: ez a fotóm már 2018-ban készült, és az új, Nikon D5600-as fényképezőgépemmel. Kicsit más a dinamika-átfogása, mint a nyolc éves Olympusnak volt!

A CFR Calatori 40 0789-0 Pu fotó

A CFR Calatori 40 0789-0 Puj és Rusor között

(könyvjelző) (Első Erdélyi Vasút)

Az előbb látott magán tehervonati gépnél pont 400-zal magasabb pályaszámú masina mögött csak kicsit gurul több tengely, mint amennyi tengelyes a mozdony. Ezzel a vonattal még ez a nehéz terep sem tudja zavarba hozni!

Puj állomás fotó

Puj állomás

Puj állomás fotó

Puj állomás

A DB 65 1010-6 pályaszámú L fotó

A DB 65 1010-6 pályaszámú Ludmilla Puj állomáson

(könyvjelző)

A CFR PFT kiskocsi Puj állo fotó

A CFR PFT kiskocsi Puj állomáson

Az EM Lonea ipari kisvasút  fotó

Az EM Lonea ipari kisvasút fűtőháza

Az EM Lonea ipari kisvasút  fotó

Az EM Lonea ipari kisvasút fűtőháza

(könyvjelző)

A képen az L45H-090 és az L45H-085.

Az EM Lonea (Petrila) L45H- fotó

Az EM Lonea (Petrila) L45H-085 a fűtőházban

(könyvjelző)

Egy ismeretlen EM Lonea (Pe fotó

Egy ismeretlen EM Lonea (Petrila) L45H a fűtőházban

A műhely Petrillában fotó

A műhely Petrillában

(könyvjelző)

Egy ismeretlen EM Lonea (Pe fotó

Egy ismeretlen EM Lonea (Petrila) L45H a fűtőházban

Az EM Lonea (Petrila) L45H  fotó

Az EM Lonea (Petrila) L45H 090 a fűtőházban

A CFR MARFA 43 098-4 Petroz fotó

A CFR MARFA 43 098-4 Petrozsény állomáson

A RO-CEHP 69 0070-3 Petrozs fotó

A RO-CEHP 69 0070-3 Petrozsény állomáson

(könyvjelző)

Ezek a képek egy nagyobb túra részeként készültek, egészen pontosan a bulgáriai Rodope-kisvasútra vezetett az utunk (beszámoló a link mögött), amikor Petrozsényben szálltunk meg egy éjszakára. Itt sem csak a helyi állomáson fényképeztünk, hanem bekéretőztünk a helyi ipari kisvasút fűtőházába és információkat is gyűjtöttünk, mivel másnap azt a vonatot terveztük először fényképezni. Nem, csak hogy jár a kisvonat, derült ki, de elég sűrűn is jár, ráadásul igen változatos környezetben! Úgyhogy nagy várakozással tekintettünk a második nap felé.

A CFR MARFA 43 0098-4 Petro fotó

A CFR MARFA 43 0098-4 Petrozsény állomáson

(könyvjelző)

A Petrozsényi-medence területén a Magyar Királyság idejében négy bányát nyitottak, ezek egyike, a Petrilla területén található Deák Ferenc-akna nyílt meg elsőként 1869-ben. Az oda vezető normál nyomközű iparvágányról érkeztek ezek a kocsik, a szén azonban már nem onnan, mivel azt a bányaüzemet már régen bezárták, ott most csak az átrakás folyik, a keletebbre, Lonea területén fekvő bányából Petrilláig kisvasút szállítja a szenet. Ez a bánya egyébként mind közül a legkisebb termelésű, ennyit hanyatlott időközben a román ipar, illetve egyre nagyobb szerepet kaptak a Zsil alsó folyása mentén található külszíni fejtések (például Rovinárinál), ahol a szenet kitermelés után rögtön egy helyi erőműben el is tüzelik. A szénvonat élére elegendő a kis, négytengelyes, a zágrábi Rade Končarnál épült mozdony is, hiszen a síknak látszó környék ellenére a hegység tetején, egy fennsíkon vagyunk, és innen a rakott vonatok csak lefelé mehetnek, az üres kocsikat pedig ez a kisebb gép is vissza tudja húzni.

Az EPRail 48 0035-1  Nicola fotó

Az EPRail 48 0035-1 Nicolae Iorga Petrozsény állomáson

A CFR Calatori 461 043-8 Pe fotó

A CFR Calatori 461 043-8 Petrozsény állomáson egy Filiasiból érkezett, alaposan megkésett személyvonattal

A CFR Calatori 461 043-8 Pe fotó

A CFR Calatori 461 043-8 Petrozsény állomáson egy Filiasiból érkezett, alaposan megkésett személyvonattal

(könyvjelző)

Az EPRail 48 0035-1  Nicola fotó

Az EPRail 48 0035-1 Nicolae Iorga Petrozsény állomáson

(könyvjelző)

A CFR Calatori 44 0123-4 Lu fotó

A CFR Calatori 44 0123-4 Lunca Jiului és Petrozsény között

(könyvjelző)

Reggel a kisvasút indulása előtt még kimentünk vásárolni, és persze lefotózni a kora reggeli, Zsilvásárhelyről érkező személyvonatot és párját. Itt technikailag már a déli rámpán vagyunk, de még alig esik a pálya. A kétvágányú szakasz Livezeniig tart, innen a MÁV még a medence nyugati részére, Lupény felé folytatta vasútját (arra forgalom ma már nincs, bár villamosított), a főirány csak később lett a Szurdok-szoroson át Olténiába vezető, Erdélyt Craiován át Bukaresttel összekötő útvonal.

A CFR Calatori 44 0123-4 Pe fotó

A CFR Calatori 44 0123-4 Petrozsény és Lunca Jiului között

Az EM Lonea L45H 086 a petr fotó

Az EM Lonea L45H 086 a petrillai CFI EM Lonea keskeny nyomközű iparvasúton

Az EM Lonea L45H 086 a petr fotó

Az EM Lonea L45H 086 a petrillai CFI EM Lonea keskeny nyomközű iparvasúton

Az EM Lonea L45H 086 a petr fotó

Az EM Lonea L45H 086 a petrillai CFI EM Lonea keskeny nyomközű iparvasúton

(könyvjelző)

Az EM Lonea L45H 086 a petr fotó

Az EM Lonea L45H 086 a petrillai CFI EM Lonea keskeny nyomközű iparvasúton

(könyvjelző)

Az EM Lonea L45H 086 a petr fotó

Az EM Lonea L45H 086 a petrillai CFI EM Lonea keskeny nyomközű iparvasúton

Az EM Lonea L45H 086 a petr fotó

Az EM Lonea L45H 086 a petrillai CFI EM Lonea keskeny nyomközű iparvasúton

(könyvjelző)

Az EM Lonea L45H 086 a petr fotó

Az EM Lonea L45H 086 a petrillai CFI EM Lonea keskeny nyomközű iparvasúton

Az EM Lonea L45H 086 a petr fotó

Az EM Lonea L45H 086 a petrillai CFI EM Lonea keskeny nyomközű iparvasúton

Az EM Lonea L45H 086 a petr fotó

Az EM Lonea L45H 086 a petrillai CFI EM Lonea keskeny nyomközű iparvasúton

(könyvjelző)

A szokatlan módon 790 mm nyomközzel működő kisvasúton a szabványos, Augusztus 23 művek által gyártott L45H sorozatú mozdonyok szolgálnak, amelyek a budapesti Gyermekvasút, több román erdei vasút mellett a legtöbb lengyel kisvasúton is megtalálhatók (ezekről még nem készült el az albumom, de folyamatban van). Ezen a képen a petrilai bányavasút egyetlen üzemképes mozdonya az ürítőbe tolja be a kocsikat, onnan kerül át a szén futószalaggal a már várakozó normál nyomközű kocsikba.

Az EM Lonea L45H 086 a petr fotó

Az EM Lonea L45H 086 a petrillai CFI EM Lonea keskeny nyomközű iparvasúton

(könyvjelző)

Az EM Lonea L45H 086 a petr fotó

Az EM Lonea L45H 086 a petrillai CFI EM Lonea keskeny nyomközű iparvasúton

(könyvjelző)

Szerintem mindenképp érdemes legörgetni az album aljáig/ellépegetni az album végéig, ahol egy sok jelenetet tartalmazó videót is meg lehet nézni az album témáival kapcsolatban!

Az EM Lonea L45H 086 a petr fotó

Az EM Lonea L45H 086 a petrillai CFI EM Lonea keskeny nyomközű iparvasúton

(könyvjelző)

Az EM Lonea L45H 086 a petr fotó

Az EM Lonea L45H 086 a petrillai CFI EM Lonea keskeny nyomközű iparvasúton

Az EM Lonea L45H 086 a petr fotó

Az EM Lonea L45H 086 a petrillai CFI EM Lonea keskeny nyomközű iparvasúton

Az EM Lonea L45H 086 a petr fotó

Az EM Lonea L45H 086 a petrillai CFI EM Lonea keskeny nyomközű iparvasúton

(könyvjelző)

Az EM Lonea L45H 086 a petr fotó

Az EM Lonea L45H 086 a petrillai CFI EM Lonea keskeny nyomközű iparvasúton

(könyvjelző)

Az EM Lonea L45H 086 a petr fotó

Az EM Lonea L45H 086 a petrillai CFI EM Lonea keskeny nyomközű iparvasúton

Az EM Lonea L45H 086 a petr fotó

Az EM Lonea L45H 086 a petrillai CFI EM Lonea keskeny nyomközű iparvasúton

(könyvjelző)

Az EM Lonea L45H 086 a petr fotó

Az EM Lonea L45H 086 a petrillai CFI EM Lonea keskeny nyomközű iparvasúton

(könyvjelző)

Akinek bejönnek a kisvasúti tehervonatok, itt láthat néhány korábbi, témába vágó felvételt, még ha nem is ennyire autentikus környezetből:

Az EM Lonea L45H 086 a petr fotó

Az EM Lonea L45H 086 a petrillai CFI EM Lonea keskeny nyomközű iparvasúton

(könyvjelző)

Ennyi fotóval tulajdonképpen az összes lehetséges helyet megcsináltuk, így búcsúztunk Petrilától (és a szenet lopó bácsitól). Utunkat délre, a Szurdok-szoroson át folytattuk.

Egy ismeretlen CFR Calatori fotó

Egy ismeretlen CFR Calatori 43 Lainici és Pietrele Albe között

(könyvjelző)

A déli rámpán mindenhol nagyon magasan vezet a vasút, egyelőre nem találtunk megfelelő nézőpontú fotóhelyet.

Egy ismeretlen UFO és Trans fotó

Egy ismeretlen UFO és Transmontana a Zsil völgyében

A CFR Calatori 41 0009-1 La fotó

A CFR Calatori 41 0009-1 Lainici és Meri között

(könyvjelző) (Első Erdélyi Vasút)

Egy ismeretlen CFR Calatori fotó

Egy ismeretlen CFR Calatori 41 Simian és Szörényvár (Drobeta Turnu Severin, Románia) között

(könyvjelző)

A kép a szállodai szobánkból készült a hazaúton, kora reggel (mi voltunk az első reggelizők). vonatot a tűzoltóságtól jobbra, közel a Duna-parthoz érdemes keresni!

A CFR Calatori 40 0754-4 Il fotó

A CFR Calatori 40 0754-4 Ilovita és Varciorova között, a történelmi határon

A CFR Calatori 40 0754-4 Il fotó

A CFR Calatori 40 0754-4 Ilovita és Varciorova között, a történelmi határon

(könyvjelző)

Az elárasztott Vaskapuval zárom ezt az albumot, de aki szereti Erdélyt, nem kell sokat várnia, hogy újabb album érkezzen innen!

[VIDEÓ] Mozgóképek Dél-Erdélyből, a Piski-Petrozsény-Filiasi vasútvonalról és a Petrillai Bányavasútról

(könyvjelző)

Köszönöm a figyelmedet! Kérlek, maradj a benbe.hu-n!

Keress a címkék közöttg

Hasonló képek:

47 401140 0188754 082ER2 349ER2 315

Helyszínek:

Mozdonysorozatok:

L45H 40 461 47 41 43 477 48 44 80 651 69

 

Régi és új albumok:

BúcsúcsókFotósvonat BalatonfenyvesenSzarvaskőWolsztyn!TREZ és TEZ

Albumok Mozdonyok Atlasz RhB Cikkek Toolbox

-----------------

Copyright Takács Bence és társai, 2005-2023. A honlapon található fényképek felhasználási jogaival kapcsolatban l. az Impresszumot!

Címlap Cikkek Mozdonyok Atlasz Modellvasút Linkek