sín benbe.hu

-------------------------------------------

Címlap Cikkek RhB Albumok Mozdonyok Atlasz Linkek

Pelsőc

Tolatós tehervonatok Bardotkákkal, M262 sorozatú nosztalgia-motorkocsi a Pelsőc-környéki mellékvonalakon, fővonali teherek és gyorsok, valamint a Horehronec útvonala.

A ŽSSK 812 029-1 Vel&# fotó

A ŽSSK 812 029-1 Vel'ká ves és Kálnó között

A ŽSSK 813 002-7 Kálnó fotó

A ŽSSK 813 002-7 Kálnó és Vel'ká ves között

A Carmeuse T444 0037 és a T fotó

A Carmeuse T444 0037 és a T212 1548 Szalóc állomáson

A Szalóc melletti kőbánya ipari gépei (ezen kettőn kívül van még egy kék Kocúr is) mindig máshogy állnak, szóval dolgozgatnak rendesen. És a hegy is egyre fogy. T444 sorozatú dízelről fővonali használatban már van fotóm: egy ilyen gép, a T444 1082 a tiszolci fogasgőzös mögött kötelezően közlekedő tűzoltóvonat mozdonya. A gép kinézete kissé eltérő, mivel a szélvédők fölött kapott ereszt, de festése azért annak is extravagáns. Az a T444.1 szériába tartozik, ez pedig a T444.0-ba (új nevükön 726-os, illetve 725-ös sorozat).

A ŽSSK 757 006-2 Száda fotó

A ŽSSK 757 006-2 Szádalmás és Tornagörgő között

(könyvjelző)

Tudom, hogy egy kicsit unalmasak már mindig a szlovák (és cseh ) albumok, a helyzet azonban az, hogy az utóbbi időben rengeteget jártam erre, és nagyon szeretem a Felvidék vasútját. Ezután az album után viszont egy darabig megszabadultok a Búvároktól , Bardotkáktól , meg az egyéb, ŽSSK-s göncöktől! Vannak további terveim Szlovákiával, de ha el is megyek arrafelé fotózni, egy kicsit most nem csinálok albumot belőlük.

Ez az album három fotótúra képeit mutatja be. Az első túra igazi célpontja a Horehronec gyorsvonat volt, de azért útbaesett közben ez meg az. Nyitóképnek a ČSD által épített, és 1955-ben átadott Rozsnyó-Torna vasútvonal legszebb hegyi szakaszát gondoltuk. Hogy mégsem a legjobb sziklák vannak a háttérben , hogy kicsit árnyékos a vonat oldala, az nem a fölkészületlenségünk miatt történt így, hanem mert információink szerint egy gyorstehervonat indult el Enyiczkéről (Haniška pri Košiciach), aminek minden bizonnyal volt tológépe is (vagy kettő), és azt szerettük volna inkább lefotózni, mivel azt külső ívről nem lehetett volna. A vonat azonban nem jött meg még jó ideig, nekünk pedig mennünk kellett, ha még akartunk valami bizonyosat is fotózni aznap.

A ŽSSK 757 008-8 Rozsn fotó

A ŽSSK 757 008-8 Rozsnyó és Szalóc között

(könyvjelző)

Az újonnan épült déli összeköttetés több szakaszon kétvágányú, illetve a kapcsolathoz tartozó korábbi MÁV vonalakat is szakaszosan kétvágányúsították, ám ezt sok helyütt a biztosító berendezés minimális átalakítása mellett, inkább nyíltvonali szolgálati helyekkel oldották meg. Így itt is, csak Szalócra van bekötve a dupla vágány, Rozsnyóba nem, hanem Rozsnyó előtt nagyjából általános fékúttávolságban van Berzéte kitérő, ahol a két vágány eggyé simul. Olyannyira butaság ez, hogy Rozsnyótól megint két vágány van - egészen Hárskútig, majd a nagyalagút csak egyvágányú, és az alagút után, nagysebességű kitérővel, ismét kétvágányúvá válik a pálya. A teljes új szakasz, ahogy a hegyoldalban ereszkedik le a vasút a régi HÉV vonalig kétvágányú lett, de ez a régi, gőzmozdonyos tehervonatok átlagsebességét elképzelve érthető megoldás. Az alagút és Tornagörgő közötti szakasz valóban a legszebb, fotózását azonban nehezíti, hogy csak a napi néhány gyorsvonat jár rajta (azok ráadásul a szakaszon kereszteznek), és a magasan a völgy északi oldalán haladó pályához a legtöbb helyen az alacsonyan, a falvak házai közt menő útról nehéz a följutás. Hiába nagyon szép az a szakasz, a 100 km/h-val száguldó (mármint a legtöbb hegyi vasúthoz képest száguldó) gyorsvonatból csak néhány percig lehet élvezni.

Ez viszont már a régi MÁV pálya, ami viszont kimondottan olyan, hogy a vonatból élvezetesebb, mint kívülről fotózva. Pulzsky Ferenc 1870-ben nyert el koncessziót a MÁV Miskolc Gömöri pu.-ról induló, és Bánrévére vezető fővonalából Dobsinára vezető mellékvonal megépítésére. Bánrévéig 1871-ben adták át a MÁV másodrangú, csökkentett költségekkel épített vonalát. A Pulzsky vezette konzorcium más vasútépítései miatt nehézségekbe került, ez lassította az építkezést, de végül, egy sajnos vasútépítéseknél menetrendszerű járvány után 1874-ben átadták Rozsnyóig a vonalat (ma Rožnava Predmestie az akkori, városi állomás), a folytatását Dobsináig pedig vagy 1874. későbbi hónapjaiban, vagy 1876-ban, erre nézvést eltérően írnak a szlovák és a magyar nyelvű források. Ekkorra kiderült, hogy a másodrangú fővonal koncepciója nem nyerő, a Bánréve-Miskolc vonal túlterheltsége és kis számú oda állomásított mozdonya miatt az áruk hetekig várakoztak a raktárakban, mire bevagonírozhatták őket. A Bánréve-Feled vonal 1875-ös meghosszabbítása Fülekre, ahonnan a MÁV ruttkai fővonalán közvetlenül Pestre juthatott az áru, nagyban könnyített ezen a helyzeten. Azóta persze a Csehszlovák Vasút átalakította ezeket a vonalakat, a Rozsnyó-Kassa kapcsolaton kívül átépült Bánréve térsége is: 1920 óta a vonatok Sajólénártfalva felől fordulhatnak Rozsnyó felé, bár egy ideig még deltavágányként a bánrévei ág is üzemelt. Fülek is átalakult, lehetővé vált Zólyom felől is irányváltás nélkül kijárni Feled és Rozsnyó felé. Aki ma Pozsonyból Kassára ezt az útvonalat veszi igénybe (ezt átszállás nélkül megteheti, mindössze a zólyomi gépcserét kell túlélnie), az igen változatos tájakon utazhat. Léva után, még a felsővezetékes szakaszon a pálya befut a Garam összeszűkülő völgyébe, néhány helyen komoly sziklafalak meredeznek a folyóparton. Zólyom után a dízelmozdony eltávolodik a Garamtól, és Kirványig egy kiszélesedő völgyben halad a vasút, sokkal szelídebb tájon. Innen is lesznek képek nemsokára ebben az albumban. Kriványnál átkel a vasút egy vízválasztón, itt a kétvágányúsításkor az alagutat egyszerűen egy mély bevágással helyettesítették. A pálya az erdőben kanyarog, magasan a patak fölött, szinte a Gyermekvasúton érzi magát az utas, csak 26,5 méteres, Z2-es, légkondicionált kocsiban ülhet. Losonctól ismét szinte unalmas a pálya, alföldi jellegű, művelésbe vonat területen vezet, legfeljebb a losonci rakodónál gyülekező motorkocsik, vagy a füleki fűtőház tárolóvágányai nyújtanak izgalmat a vasútbarátnak.

A ŽSSKC 752 023-2 Rozs fotó

A ŽSSKC 752 023-2 Rozsnyó és Szalóc között a Dobsinából érkezett tolatós tehervonattal

(könyvjelző)

Füleknél kissé dombosabbá válik a vidék, lesz egy pár szép kanyar, de azért nem egy Rhätische Bahn ez még, Feledig pedig teljesen alföldivé válik a táj. Meglepődik az utas, hogy annyi kihagyott kis falusi megálló után miért áll meg a hétkocsis gyorsvonat Csízfürdő telepi részén, aztán mikor Sajólénártfalvánál ismét észak felé fordul a pálya, végre ismét látszani kezdenek a hegyek, még ha csak ilyen alacsony, gyér erdővel borított (mondjuk ki: lerabolt, elhibázott erdőművelés eredményeképp leromlott erdővel borított) hegyecskék is. A vonat itt is csak a városokban áll meg, a falvakat a végig a vasúttal párhuzamos, legalább három autó széles, frissen felújított főúton közlekedő buszok szedik össze. Tornalja környékén szinte autópálya épült: szalagkorlát, különszintű lehajtók, 110 km/h engedélyezett sebesség veszi el a vasúttól az utasokat, miközben az 1994-re tervezett villamosítás már sosem fog megvalósulni.

Ennek oka alapvetően a képen látható: bár a gyorsvonat után reménykedtünk, hogy még beesik a gyorsteher Enyiczke felől, csak egy tolatós tehervonatot kaptunk. Persze nem baj, remek, ódivatú, vegyes szerelvény, láthatóan több állomásról összeszedett vagonokkal, jellegéhez illően kissé kopott dízelmozdonnyal. Dobsináról jön, a MÁV fővonal 2003. óta személyszállítás nélküli, utolsó szakaszáról, és esetleg Rozsnyón is tolat néha. Külön a 160-as vonalon nincs tolatós tehervonat, a gyorsteher pedig eltűnt - lehet, hogy nem készült el, lemondták, vagy másfelé közlekedik.

A ŽSSKC 752 023-2 Szal fotó

A ŽSSKC 752 023-2 Szalóc és Vígtelke között, immár egyvágányú pályaszakaszon

(könyvjelző)

Az immár kicsit kiegészült tolatós még mindig az a tolatós. Szemben a régi időkkel, amikor még naponta volt Kassáról Somoskőújfalun át tehervonat erre (hogy minél többet Szlovákiában fusson a szerelvény), amíg a Vasmű több pozsonyi vagy csácai vonatot Zólyom felé küldött, hogy tehermentesítse az ukrán belépőkkel túlterhelt 180-as vonalat (a ŽSSKC volt a linzi vasmű kizárólagos ércszállítója, minden érc Ágcsernyőn át közlekedett), addig napi 2-3 pár gyorsteher elment a 160-ason, amihez még hozzájöttek azok a vonatok, amik a tolatósok által összehúzott kocsikat szedték össze. Ez ma már mind nincs, napi egy pár Enyiczke-Csáca gyorstehert próbál összelapátolni a ŽSSKC errefelé, hogy legyen valami teherforgalom, de igaziból nem lenne szükséges, csak ha leállnak, akkor nem tudnák megmagyarázni azt a sok gépet, amit fönntartanak a tehereknek, a tológépkészenléteket, és az nem hiányzik, hogy ezek szükség esetén már ne álljanak rendelkezésre. Egy rendes gyorsteher ezen a szakaszon vonó, előfogati és két tológéppel tud fölmenni, ezért nem ritkák erre a semmeringi stílusú többes gépmenetek sem.

A tolatós behúzza a környékről a kocsikat Pelsőczre, ami az üzemi központ, ahonnan rendezés után majd gyorsteherek végére függesztve jutnak el a rendeltetési állomásukra.

A ŽSSKC 751 118-1 Pels fotó

A ŽSSKC 751 118-1 Pelsőcz állomáson

Megjött a tolatós Nagyszabos felől.

A ŽSSKC 742 611-7 Pels fotó

A ŽSSKC 742 611-7 Pelsőcz állomáson

Ez a Kocúr szintén tolatóssal jött valahonnan, vagy az állomás hátsó fertályáról halászta elő a következő vonat kocsijait.

A ŽSSKC 751 118-1 Kisö fotó

A ŽSSKC 751 118-1 Kisözörény és Lice-Gice között

(könyvjelző)

Pelsőc - jelentős fűtőházával és a Sajó és a hegyek közé szorult teherpályaudvarával fontos forgalmi csomópont, és ma is akkora a teherforgalom a környéken, hogy gyakran a peronos vágányokat is igénybe veszik teherkocsik tárolására, rendezésére a dél körüli csúcsforgalomban. A kocsik egy része persze tárolt.

Közép-Szlovákia vasúti térképe
Közép-Szlovákia vasúti térképe, jobb oldalt a Pelsőc-környéki mellékvonalakkal
Forrás: bueker.net

A Rozsnyóról induló dobsinain túl Pelsőcről két valódi mellékvonal is indul, amelyek tényleg HÉV-ként épültek meg annak idején. Ma már csak teherforgalom van rajtuk, a személyszállítás ott is 2003. óta szünetel. Ez a két vonal a Pelsőc - Nagyszabos (Slavošovce) és a Pelsőc - Murányalja (Muraň) vasútvonal. Előbbit a Csetnekvölgyi HÉV építette, és 1894. november 13-án adták át a forgalomnak. Utóbbi, ahol mostani fotóink készültek, A Murányvölgyi HÉV munkája, és 1893. november 22.-től üzemeltette a MÁV a szokásos szabványszerződés szerint.

A ŽSSKC 751 118-1 és ( fotó

A ŽSSKC 751 118-1 és (tológépként) a 752 023-2 Kisözörény és Lice-Gice között

(könyvjelző)

Nagyon szép tájon kezdődik ez a mellékvonal, jól látható, hogy egy patakvölgy oldalában vezet a pálya, amelynek túloldaláról, a közút mellől nyílik jó rálátás a vasútra. A mindössze öt, üres elhúzható ponyvás kocsiból álló vonathoz nem elég egy Bardotka 1103 kW teljesítménye, bár nyilván ez a kopottas jószág nem névleges teljesítményt ad le. Miért van ez így? Egy szokásos patakvölgyi vasútvonalon nem szokott akkora emelkedő lenni, ami miatt tológépre lenne szükség. Pelsőc és Lice-Gice, valamint Nagyrőce és Murányalja között azonban 17 ezrelékes emelkedő is előfordul, előbbi szakaszon ráadásul mindkét irányba. Ahhoz, hogy megértsük a helyzetet, meg kell nézni az alábbi térképvázlatot:

Pelsőc környékének domborzata
Pelsőc környékének domborzata
Háttér: Google Maps , előtér: Takács Bence

A magyarországi HÉV-építkezések során szokásos volt, hogy a vasút vonalvezetését, főleg fővonali bekötésének helyét és módját nem elsősorban a kívánatos szállítási útvonalak, hanem a legolcsóbb megépíthetőség, így sok helyütt a terep és a meglévő vasútföldrajz befolyásolta (igencsak negatív értelembe, ami nagyrészt felelős a XX. és XXI. századi vasútvonal-bezárásokért). Így lett jópár évvel később az Egerből északra vezető HÉV fővonali kapcsolódási pontja a kis Putnok a jelentős ipari központ Ózd helyett, hiszen így megspóroltak egy nem is kicsi viaduktot a Ladány-völgy fölött. A nagyszabosi vonalnál a földrajz nem akadályozta a vasútépítőket, hiszen a Csetnek-patak pontosan Pelsőc állomásnál torkollik a Sajóba, így a vasutat Pelsőc vágányaiból, kezdőpont felé nézve jobbra könnyen ki lehetett ágaztatni. A Murány-patak azonban Beretkénél torkollik a Sajóba, logikus lehetett volna Csoltónál kiágaztatni a vasutat. A nyiltvonali pályaelágazások akkoriban egyébként is kedveltek voltak, úgy ágazott ki például Vác-Diósjenő-Drégelypalánk vonal is Verőce előtt a szobiból. A Murány-áttörés szűk völgye viszont nagyon megdrágította volna az építkezést: a patakot (ami nem egy kis csermely arrafelé) szabályozni kellett volna, a pályát megemelni, hogy ne fenyegessék az áradások, és valószínűleg alagútra is szükség lett volna a patak kanyarulatának leküzdésére. Ráadásul valamit kezdeni kellett volna a patakot földuzzasztó, és azt használó malommal és hámorral is. Szép lett volna, az biztos, de mivel olcsóbb és az üzem szervezése szempontjából is kedvezőbb volt Pelsőc állomásról kiágaztatni a vonalat, inkább átvezették a síneket egy nyergen, tehát a Sajó völgyéből a Murány völgyébe a hegygerincen keresztül jutottak el.

Ez persze száz éven át többlet tüzelőanyag elfogyasztását, nehezebb mozdonyok használatát, tológépezést jelentett. A közutakat persze a mai napig ugyanígy tervezik, és csodálkozunk a sok CO2 kibocsájtáson.

A ŽSSKC 751 118-1 Lice fotó

A ŽSSKC 751 118-1 Lice-Gice és Miglészpataka között

A ŽSSKC 752 023-2 Migl fotó

A ŽSSKC 752 023-2 Miglészpataka és Lice-Gice között

A jolsvai magnezitbánya fotó

A jolsvai magnezitbánya

Iparvágánnyal csatlakozik Hizsnyóvíz állomáshoz, amelynek végponti végébe a magnezitet fölhasználó tűzállóanyag-gyár épült.

A jolsvai magnezitbánya fotó

A jolsvai magnezitbánya

A ŽSSKC 751 118-1 Jel& fotó

A ŽSSKC 751 118-1 Jelšava zastávka és Hizsnyóvíz között

A ŽSSKC 752 023-2 Hizs fotó

A ŽSSKC 752 023-2 Hizsnyóvíz állomáson

Ezen a szakaszon a tológép már csak ballaszt.

Egy ŽSSK 813 sorozatú  fotó

Egy ŽSSK 813 sorozatú csuklós motorkocsi Vereskő és Telgárt között

Egy ŽSSK 757 sorozatú  fotó

Egy ŽSSK 757 sorozatú remotorizált Búvár Vernár és Telgárt penzión között a Telgártský viadukton a Horehronec gyorsvonattal

(könyvjelző)

Mivel Murányalján még valószínűleg jó ideig eltartott volna a tolatgatás, ezért továbbindultunk. Sajnos a Felvidéken ez sosem csak pár perc kocsikázás, Murányból egy csodálatos hegyi úton indultunk el fölfelé, ami rövid idő után szerpentines tekergéssé alakult. Erdőben, magasan a völgy fölött kanyarogtunk, majd elkezdtünk ereszkedni. Hiába fekszik ugyanis Vereskő 800 méteren, Murányalja pedig 400 alatt, a hágó jóval Vereskő fölött van. Itt már rosszabb volt egy kicsit az időjárás, de ez pont kedvező volt ehhez a képhez.

Vereskő tehát magasan van, de nem eléggé. Amikor a Zólyombrézó-Breznóbánya-Tiszolci HÉV vereskői szárnyvonalát a ČSD össze akarta kötni a Gölnicvölgyi HÉV-vel, akkor át kellett vezetni a Garam völgyét lezáró vernári nyergen. Mivel a völgy itt nagyon széles, és jópár oldalvölgy, apró patak folyik itt össze, így Vereskőtől a hegyoldalban csak Telgárt faluig lehetett emelkedni, de az oldalvölgyek végigjárásával már nem lehetett magasabbra jutni. Ilyenkor a hurokforduló építése a megoldás: a völgyfő felé haladó síneket egy ponton elkezdik visszafordítani, majd általában valamilyen műtárgy (alagút vagy viadukt) segítségével körbejárnak egy hegyoldalt, vagy újra, magasabban kibukkannak a völgy oldalában. Itt a vágányok egyenesen nekifutnak a hegynek (nagyjából a jobbra-lent látható trafóházzal szemben), és egy alagútban elkezdenek a hegy belsejében a fotós háta mögötti völgy felé fordulni. Mikor ott eléri a völgyet, csak végigjárja a hegyoldalt, és mire 360°-ot fordult, már ebben a völgyben van. Itt a Horehronec lefelé halad, Margitfalváról tart Zólyomba. Ezen a képen a másik nézőpontból, a sípálya felől látszik ugyanez.

A ŽSSK 362 012-7 Filef fotó

A ŽSSK 362 012-7 Filefalva-Gánócfürdő és Poprád-Felka között

A ŽSSK 350 017-0 Poprá fotó

A ŽSSK 350 017-0 Poprád-Felka és Filefalva-Gánócfürdő között

A ŽSSK 163 124-1 Poprá fotó

A ŽSSK 163 124-1 Poprád-Felka és Filefalva-Gánócfürdő között

A ŽSSK 131 056-4 Filef fotó

A ŽSSK 131 056-4 Filefalva-Gánócfürdő és Poprád-Felka között

(könyvjelző)

Mivel estig már nem lett volna téma a 172-173-as vonalon, így leugrottunk Poprád mellé. Ehhez csak egy szurdokon át kell leereszkedni egy kicsit, meg kerülgetni az útra esett sziklákat, beszakadt úttestet. Ezért több helyütt intelligens, kamerás érzékelővel fölszerelt lámpák szabályozták a váltakozó irányú forgalmat. Ez a kis bevágás, ahol a Zsolna-Kassa vonal kiemelkedik az Alacsony-Tátra és a Magas-Tátra közti nyeregbe, egy útátjáró közelében van, egy kis földúton lehet idejutni. Azt mondtuk, hogy egy tehervonatot várunk, aztán megyünk. Ez gyorsan meg is lett, elindultunk a kocsi felé, mire az átjáró újra csengetni kezdett (itt a fénysorompósok is csengetnek, igen hasznos). Még négyszer próbáltunk elindulni utána...

A ŽSSKC 183 006-6 File fotó

A ŽSSKC 183 006-6 Filefalva-Gánócfürdő és Poprád-Felka között

Természetesen tológép is jutott a vonatra.

A ŽSSK 361 003-7 Poprá fotó

A ŽSSK 361 003-7 Poprád-Felka és Filefalva-Gánócfürdő között

(könyvjelző)

Ez egy egyenáramú, 163-as sorozatú Pershingből átalakított, kétáramrendszerű mozdony. A 361.0-s széria még csak 140 km/h-t tud, de a többi is elég béna lett. Kénytelenek lesznek a szlovákok elindítani egy rendes mozdonybeszerzést, vagy egy darabig még maradnak a Gorillák.

A ŽSSKC 183 019-9 File fotó

A ŽSSKC 183 019-9 Filefalva-Gánócfürdő és Poprád-Felka között

(könyvjelző)

A tehervonatokat legtöbbször 131-es Dvojickák vontatják, a Šteštikolák viszonylag ritka, inkább tológépszerepben szoktak föltűnni, vagy üres vonatokkal rohangásznak. Erre a vonatra viszont jutott egy 183-as tológépnek is, és nem üres volt.

A ŽSSKC 183 011-6 File fotó

A ŽSSKC 183 011-6 Filefalva-Gánócfürdő és Poprád-Felka között

Egy ismeretlen ŽSSK 16 fotó

Egy ismeretlen ŽSSK 163-as Pershing Filefalva-Gánócfürdő és Poprád-Felka között

A ŽSSK 812 003-6 Veres fotó

A ŽSSK 812 003-6 Vereskő állomáson

A ŽSSK 812 003-6 Veres fotó

A ŽSSK 812 003-6 Vereskő állomáson (Červená Skala, Szlovákia)

(könyvjelző)

A Felvidék az a hely, ahol képesek gyorsvonati számban is Bézét közlekedtetni, akár kétvágányú, villamosított vonalon is (ilyen járt Lipótvár és Galánta között, de jár még Bézé a drót alatt Zólyomból Lévára, gyorsvonati számban pedig sokáig Zólyom és Ruttka között lehetett Iker-Bézével találkozni). Ilyenkor a fotós szinte el akarja rakni a fényképezőgépet (egyesek meg tényleg el is teszik). Nem szabad azonban, hiszen ezek a vonatok is eltűnhetnek. Mikor ez a fotó készült, a Horehronec, búváros gyorsvonat csak a hét bizonyos napjain közlekedett a Besztercebánya-Vereskő-Margitfalva vonalon, a személyforgalmat különböző Bézék látták el. Breznó és Besztercebánya között nagyjából ütemes menetrend volt, azon túl csak pár vonat, de mind egészen Vereskőig. Vereskőn át kellett szállni másik vonatra (ugyanolyan Bézé, de a margitfalvi fűtőház jóvoltából), és azzal lehetett továbbmenni, de csak napi kétszer. A többi vonat Dobsinai Jégbarlang és Margitfalva, vagy csak Nálepkovo és Margitfalva között járt, némi hézaggal itt is nagyjából ütemesen.

Azóta pá-pá Horehronec, a márkanevet csak úgy lehúzták a lefolyón, lettek helyette RegionalExpress vonatok Besztercebánya és Margitfalva között. Ezek minden nap járnak, kicsit rövidebbek, mint a Horehronec, de ugyanúgy mozdonyosak, így jó vonatot továbbra is lehet fotózni errefelé, sőt, több mozdonyos vonatot. Eltűntek viszont a Bézék - a REX-eken kívül csak Breznóbánya és Besztercebánya, valamint Nálepkovo és Margitfalva között jár vonat, valamint hajnalban és este van még kiránduló és munkásvonat egészen Dobšinská źadová Jaskyňáig. Tehát ez az itt lefotózott Bézé ma már igencsak archívnak számít. Ezután a kép után elvonultunk Helpára, ami a völgy legnagyobb települése, ahol a szállásunk volt.

A ŽSSKC 746 001-7 Nánd fotó

A ŽSSKC 746 001-7 Nándorhuta állomáson

A ŽSSKC 746 001-7 Nánd fotó

A ŽSSKC 746 001-7 Nándorvölgy és Vereskő között

A ŽSSK 813 012-6 Nándo fotó

A ŽSSK 813 012-6 Nándorvölgy és Vereskő között

A ŽSSK 813 012-6 Nándo fotó

A ŽSSK 813 012-6 Nándorvölgy és Vereskő között

Egy ismeretlen ŽSSK 81 fotó

Egy ismeretlen ŽSSK 813-as Telgárt penzión és Vernár között

(könyvjelző)

Nem sokkal járunk keletre a telgárti spiráltól, ez a Chramošský viadukt, talán a legszebb vasúti műtárgy az egész Felvidéken. Nem sokkal ide a vasút eléri a völgyfőt , majd a hágó alatti alagútban a legmagasabb pontját is (ez egyszersmind, 955,5 méterrel, a legmagasabb pont, amit normál nyomközű sín elér, jóval magasabb, mint Csorba állomás a 180-as vonalon, 895 méter magasan ). Természetesen ez a kép is archív már, itt is csak a REX-ek és a Breznóbánya és Mlynky között járó Manipulák (tolatós tehervonat) használja. Ezzel el is jutottunk egy egész ágazat, de talán egy egész ország problémájához. Ezek a hegyek itt csaknem olyanok, mint Ausztriában. Sok szempontból szebbek - a lágy hegyek között több a hegyi patak, változatosabb a táj, de mindenféle túrák és egyéb erőpróbák hívei megtalálják a nekik való elfoglaltságot. A turizmus mindenképp Szlovákia húzóágaza lehetne, hiszen több, mint az ország felét gyönyörű hegyek borítják. Csakhogy ezt ki kellene használni. Hiába a jó idő, az ékszerdobozszerű kisvárosokban közel sincs annyi turista, mint mondjuk Salzburgban, de még mint Egerben sem (ezt mondjuk a képek egy része indokolja is). Alig látni kerékpárosokat az utakon. A bakancsos turista, a horgász, a síelő, a síturázó ritkán látott útitárs a vonatokon. Mindez azért van, mert az ország csak várja a sültgalambot, de Szlovákiában néhány apró, tényleg kiemelt idegenforgalmi területen (pl. Magas-Tátra ) kívül semmiféle infrastruktúra vagy szolgáltatás nincs.

Egy ismeretlen ŽSSK 81 fotó

Egy ismeretlen ŽSSK 813-as Telgárt penzión és Vernár között a Chramošský viadukton

(könyvjelző)

A kiránduló célpontokhoz egyszerűen nem lehet eljutni. A Szlovák Paradicsom bejáratához még megy busz, de például a Murányi Fennsík autó nélkül elérhetetlen. Itt, az Alacsony-Tátrában, ami a kerékpáros turizmus paradicsoma kellene legyen, napi két pár vonat jár. Nincs kerékpárút, pedig autó- és kamionforgalom van bőven az utakon. Sok faluban még kocsma sincs, Helpán nem tudtunk hol vacsorázni, mert nem hogy étterem, egy büfé sem üzemel. Stratená és Dedinky között ismerek egyedül egy jó kamionos büfét, ahol tócsnit, meg egyéb egyszerű dolgokat lehet enni, bár azt is a mélyhűtőből veszik ki, plusz jó a sör. A breznói oldalban a legkomolyabb szolgáltatást a telgárti gyerekek kínálják, akik az erdőben gyűjtött (bevizsgálatlan) gombát, bogyós gyümölcsöt, néha lekvárokat árulnak. A hasonló adottságokkal bíró Pielachtalban, a Mariazellerbahn mentén minden faluban van étterem, végig vannak csak a traktorokkal közösen használt utacskák, rengeteg radlerlelőhely, és persze egy csomó további programlehetőség: vártúra, barlangtúra, kalandpark, fürdő a folyón, medencés strand, a vidékre jellemző ételek, látogatóközpont és ajándékbolt Laubenbachmühlében, és immár a hegyi szakaszon is (a Nordrampét is beleértve) kétórás, néha sűrűbb ütemes menetrend, nyári hétvégéken nosztalgiavonattal (normál tarifával, ha villanymozdony húzza, és azon van a nagy kerékpárszállító kocsi is). Nem ugyanazt kínálják, de már csaknem ugyanannyiért.

A ŽSSK 757 005-4 Bikás fotó

A ŽSSK 757 005-4 Bikás és Gáspárd között

(könyvjelző)

Egészen közel vagyunk Breznóhoz. Menet közben rengeteg fotóhelynek látszó rész mellett haladtunk el, de valami gond mindegyikkel volt. Egy helyütt hiába tett 180°-os fordulatot a vasút egy domb aljában, mindenhonnan belelógott vagy egy bokor, vagy az út szalagkorlátja, így ki kellett hagynunk. Máshol egy sor fa mögött megy a pálya, vagy beszorul a Garam és az út közé. De persze volt olyan hely is, ahol korábban már fotóztam . Nyilván egy második pillantásra találnánk még ennél jobb helyet is, itt azonban fontos volt, hogy mindkét irányba tudjunk fotózni, és hogy visszafelé már nem mehettünk, mivel jött a tolatós teher. Legalábbis mi ezt hittük, de nagyon sokat kellett várnunk rá, mert Mlynkyből sem fordult azonnal, és Vereskőtől Gáspárdig is még tolatott egy-két helyen. Ahogy egy rendes tolatós teher teszi, bár nálunk ilyen már nemigen van, a tolatósok egy rakodó vagy iparvágány áruját veszik föl célzottan. Talán a négyes vonalon van még rendes tolatós, ami Tokodon és Dorogon kívül Lábatlanban is tolat

A ŽSSK 812 027-5 Bikás fotó

A ŽSSK 812 027-5 Bikás és Gáspárd között

A ŽSSKC 746 001-7 Gásp fotó

A ŽSSKC 746 001-7 Gáspárd és Bikás között

(könyvjelző)

A ŽSSK 757 003-9 Harma fotó

A ŽSSK 757 003-9 Harmanec Jaskyňa és Čremošné között

Az Hermándi Papírgyár T334  fotó

Az Hermándi Papírgyár T334 0782 Ul'anka közelében

Egy ismeretlen 813-as a Kra fotó

Egy ismeretlen 813-as a Kralován-Trsztena-Szuchahora vonalon Árvanagyfalu (Veličná) és Nagy-Biszterec (Dolný Kubín zastávka) között, a háttérben a Kócs-hegység legmagasabb csúcsa, az 1611 m magas Nagy-Kócs-hegy (Vežký Choč)

(könyvjelző)

Az ŽSSK 913 014-7 Párn fotó

Az ŽSSK 913 014-7 Párnica és Kral'ovany zastávka között

Az ŽSSK 813 014-2 Párn fotó

Az ŽSSK 813 014-2 Párnica és Kral'ovany zastávka között

Az ŽSSK 913 014-7 Kral fotó

Az ŽSSK 913 014-7 Kralován megálló és Kralován (régen Vágkirályháza) között

Az ŽSSK 361 102-7 Szta fotó

Az ŽSSK 361 102-7 Sztankován és Kralován (régen Vágkirályháza) között

Ez egy 160 km/h-ra alkalmas, 361.1 sorozatú példány.

Az ŽSSK 757 003-9 Kost fotó

Az ŽSSK 757 003-9 Kostyán és Nagyrákó-Pribóc között

Egy ŽSSK 813-as Kiscse fotó

Egy ŽSSK 813-as Kiscsepcsény és Jazernica között

(könyvjelző)

Egy ŽSSK 813-as Kiscse fotó

Egy ŽSSK 813-as Kiscsepcsény és Jazernica között

Az ŽSSK 812 059-4 Turó fotó

Az ŽSSK 812 059-4 Turócdivék állomáson

Az ŽSSK 750 003-6 Nyit fotó

Az ŽSSK 750 003-6 Nyitranovák és Kós között

(könyvjelző)

Hát ilyen festésű mozdonyt se gondoltam, hogy elkapok még. A kép az Érsekújvár-Privigye vonalon készült, miután a következő szállásunk Turócdivéken volt.

Az ŽSSK 754 069-3 Kós  fotó

Az ŽSSK 754 069-3 Kós és Nyitranovák között

Ráztočno fotó

Ráztočno

Az ŽSSK 913 008-9 Jalo fotó

Az ŽSSK 913 008-9 Jalovec és Rásztony között

(könyvjelző)

Az ŽSSK 913 008-9 Rász fotó

Az ŽSSK 913 008-9 Rásztony megállóhelyen

Nyitrabánya szénosztályozój fotó

Nyitrabánya szénosztályozója

Nyitrabánya szénosztályozój fotó

Nyitrabánya szénosztályozója

Az ŽSSK 240 090-1 és a fotó

Az ŽSSK 240 090-1 és a 240 034-9 Saskőváralja és Jálna között

A ČD 242 246-7 Sask fotó

A ČD 242 246-7 Saskőváralja és Jálna között

A ŽSSK 757 011-2 Zvole fotó

A ŽSSK 757 011-2 Zvolen-Bučina zastávka és Výhybňa Slatinka között

A ŽSSKC 721 027-1 Zóly fotó

A ŽSSKC 721 027-1 Zólyom állomáson

A ŽSSK 750 181-0 Zólyo fotó

A ŽSSK 750 181-0 Zólyom állomáson

A ŽSSK 754 071-9 Zólyo fotó

A ŽSSK 754 071-9 Zólyom állomáson

A ŽSSK 754 071-9 Zvole fotó

A ŽSSK 754 071-9 Zvolen-Bučina zastávka és Výhybňa Slatinka között

(könyvjelző)

A ŽSSK 757 008-8 Výhyb fotó

A ŽSSK 757 008-8 Výhybňa Slatinka és Zvolen-Bučina zastávka között

A ŽSSK 754 011-5 Zvole fotó

A ŽSSK 754 011-5 Zvolen-Bučina zastávka és Výhybňa Slatinka között

(könyvjelző)

A ŽSSKC 751 026-6, 751 fotó

A ŽSSKC 751 026-6, 751 057-1, 756 007-1 és 756 008-9 Zvolen-Bučina zastávka és Výhybňa Slatinka között

(könyvjelző)

Egy nagyon szép többes gépmenetet is sikerült itt elkapnunk két Bardotkával és két Remot-Búvárral. Bár már legalább nyolc van belőlük, rendes nyílt vonali képet még egyik teherbúvárról sem sikerült készíteni.

A ŽSSK 812 064-8 Kálnó fotó

A ŽSSK 812 064-8 Kálnó és Ipolyberzence között

A ŽSSK 813 024-1 Ipoly fotó

A ŽSSK 813 024-1 Ipolygalsa és Losoncz között

A ŽSSK 757 006-2 Ipoly fotó

A ŽSSK 757 006-2 Ipolygalsa és Losoncz között

(könyvjelző)

A ŽSSK 757 010-4 Fülek fotó

A ŽSSK 757 010-4 Fülek állomáson

(könyvjelző)

A ŽSSK 750 300-6 Fülek fotó

A ŽSSK 750 300-6 Fülek állomáson

A ŽSSK 810 604-3 Fülek fotó

A ŽSSK 810 604-3 Fülek állomáson

(könyvjelző)

Van még 810-es, és természetesen retrófestésű.

A ŽSSK 812 055-6 Ajnác fotó

A ŽSSK 812 055-6 Ajnácskő állomáson

Ismeretlen 757-es Csomatelk fotó

Ismeretlen 757-es Csomatelke és Gömörsid között

A ŽSSK 812 055-6 János fotó

A ŽSSK 812 055-6 Jánosi és Rimaszombat között

A ŽSSK 812 004 Rimaszo fotó

A ŽSSK 812 004 Rimaszombat és Jánosi között

A ŽSSK 812 037-4 Rimas fotó

A ŽSSK 812 037-4 Rimaszombat állomáson

A KŽC Doprava M 262 01 fotó

A KŽC Doprava M 262 0124 Rozsnyó állomáson

Rozsnyó állomás felvételi é fotó

Rozsnyó állomás felvételi épülete

A KŽC Doprava M 262 01 fotó

A KŽC Doprava M 262 0124 Rozsnyó állomáson

A KŽC Doprava M 262 01 fotó

A KŽC Doprava M 262 0124 Rozsnyó / Berzétei vasgyár és Rozsnyó régi között

A dobsinai vonalról egyelőre ennyi fotóm van.

A KŽC Doprava M 262 01 fotó

A KŽC Doprava M 262 0124 Szalóc és Vígtelke között

A KŽC Doprava M 262 01 fotó

A KŽC Doprava M 262 0124 Szalóc és Vígtelke között

A KŽC Doprava M 262 01 fotó

A KŽC Doprava M 262 0124 Kisözörény és Lice-Gice között

(könyvjelző)

Térjünk most akkor vissza Pelsőc környékre. Először véletlenül vetődtünk ezekhez a mellékvonalakhoz, másodszor már céllal jöttünk: a teherszállításba való belekóstolás után szerettük volna megnézni a személyszállítást is, ám erre csak nosztalgiavonatok idején van lehetőség. Most szerencsére a KŽC Doprava cseh nosztalgiavonatozó egyesült szervezett egy egyhetes szlovák körutazást, aminek része volt a három, Pelsőc környéki mellékvonal bejárása is. Akik utaztak, azoknak nem volt olcsó, dehát ez nem egy szeretetszolgálat, és fullos programot kaptak, még ha nem is mindig tökéleteset. A cég ugyanis menetrend szerinti nosztalgiavonatokat közlekedtet a Prágai Szemmeringen, és még a tömegközlekedésbe is beszállt a Masarykovo nádražiról induló, városon belüli S31-es Esko vonatukkal. Ezen többnyire egy volt szlovák 810-es jár, de néha bizony ilyen M 262-es Kredenc is beugrik.

A KŽC Doprava M 262 01 fotó

A KŽC Doprava M 262 0124 Lice-Gice és Miglészpataka között

A KŽC Doprava M 262 01 fotó

A KŽC Doprava M 262 0124 Lice-Gice és Miglészpataka között

(könyvjelző)

A Kredenc egy sebesvonati szolgálatra tervezett csehszlovák dízel-elektromos motorkocsi. Felépítését tekintve nagyon hasonlít az Árpád sínbuszokra, egy hajtott, és egy futóforgóvázzal rendelkezik, a villamos hajtásrendszer miatt viszont a teljes motor rugózottan, a járműszekrényben helyezkedik el. Ezzel meghaladja az ABbmot és Bbmot vontatómotorkocsik technikai színvonalát is, pedig a prototípus 1949-ben készült el (míg az első ABbmot 1955-ben). Az Árpádra alapozott, de két gépes forgóvázzal rendelkező Camothoz hasonlóan alkalmas pótkocsik vontatására. Egy motorkocsi egy (többnyire Balm sorozatú ) mellékkocsit vontathatott, de előfordult M+P+P+M összeállítás is, ekkor két mozdonyvezetőre volt szükség (a ČSD-nél még a 810-es sorozat, vagyis a Bézé sem volt távvezérelhető). Idővel a másodrangú vonalak távolsági forgalmában lecserélték a modernebb, 854 sorozatú motorvonatok , így a mellékvonalakra szorult vissza. A nyolcvanas években számos egységet 262.1 sorozatúvá építettek át, ami tulajdonképpen egy teljes korszerűsítést jelentett.

A ČKD 12 V 170 DR dízelmotor 301 kW teljesítményű, a hajtásról két, 650 V-ról üzemelő, egyenáramú, 130 kW teljesítményű villanymotor gondoskodik. A kicsit több, mint 21 méter hosszú kocsik legnagyobb sebessége 90 km/h (a harmadik széria tagjai valamivel hosszabbak és nehezebbek, mint az első két széria járművei, és a kontroller és irányváltó karok is meg vannak cserélve, ami több motorkocsi villamos berendezéseinek selejtezéséhez vezetett már). Az M 262.0, később 830 sorozatú motorkocsik három sorozatban készültek. Az első széria a ČKD Stalingrad gyárban (ez ma Ostrava Zábřeh nevű városrésze) kezdett készülni, majd a gyártást áthelyezték a közeli a Tatra Vagónka üzembe, Studénkába. 1949 és 1952 között 52 első szériás kocsi készült, a vázszerkezet a Královopolská, a járműszekrény a Tatra Smíchov, a dízelmotor pedig a ČKD Sokolovo gyártása volt. A második sorozat 38 kocsija 1952-52-ban készült, immár a végszerelés a Tatránál. A harmadik sorozatban 148 kocsi készült el, mivel a megrendelt 160 utolsó 12 példánya a studénkai gyárban kitört tűzvészben megsemmisült. Ezeknek a kocsiknak a motorja a turócszentmártoni Turčianske strojárne gyárban készült. 2008-ban vonták ki őket végleg a forgalomból Csehországban, Szlovákiában ez már a kilencvenes években megtörtént.

A KŽC Doprava M 262 01 fotó

A KŽC Doprava M 262 0124 Jolsva-Tapolca és Jolsva között

A KŽC Doprava M 262 01 fotó

A KŽC Doprava M 262 0124 Jolsva és Jelšava zastávka között

Nagyrőce (Revúca, Szlo fotó

Nagyrőce (Revúca, Szlovákia)

A KŽC Doprava M 262 01 fotó

A KŽC Doprava M 262 0124 Nagyrőce és Murányhosszúrét között

(könyvjelző)

A vonal elég változatos tájon vezet. Pelsőc után a pálya egy darabig párhuzamosan vezet a bánrévei vonallal, de igen meredeken emelkedni kezd. Mikor kellően magasra ér, befordul az oldalvölgybe, ahol egy bevágásban halad, majd kibbukanva a szintvonalakat követve emelkedik. Körbejárja a kisebb dombokat, majd a nyerget elérve keresztezi a főutat, és leereszkedik a Murány patak völgyébe. Lice-Gice után kissé kinyílik a völgy, de ott készült az a remek fotó, ahol újra beér a dombok közé a motorkocsi, szóval nem rossz az a rész sem. Igen kicsi falvakon át vezet az út, érthető, miért nem tartotta a ŽSR gazdaságosnak a személyforgalmat errefelé. Aztán Murányhosszúrétnél újra hegyvidékivé válik a pálya, és láthatóvá válik, hogy itt nem lehet azt továbbvezetni - szinte lefejeli a völgyfő hegyeit. Nem véletlenül épült ide Murány vára, nagyon fontos közlekedési folyosókat véd.

A KŽC Doprava M 262 01 fotó

A KŽC Doprava M 262 0124 Murányhosszúrét és Murányalja között

(könyvjelző)

Azonban ez a továbbépítés dolog mégsem olyan lehetetlen. Mikor az Első Bécsi Döntés után a határ kettévágta a murányaljai és nagyszabosi vonalakat, a csehszlovák kézen maradt területek értekeinek kitermelésére a ČSD egy Tiszolc - Nagyrőce - Nagyszabos vonal építésébe kezdett. A földmunkákkal és a műtárgyakkal jórészt végeztek (megépültek az alagutak és a viadukt is), és csaknem elkészült a tiszolci csúcsfordítót kiváltó alagút is. Aztán a Második Bécsi Döntés, majd a Párizsi béke okafogyottá tették az építkezést, és a pályát sosem fektették le.

A KŽC Doprava M 262 01 fotó

A KŽC Doprava M 262 0124 Murányhosszúrét és Murányalja között

A KŽC Doprava M 262 01 fotó

A KŽC Doprava M 262 0124 Murányalja állomáson

A KŽC Doprava M 262 01 fotó

A KŽC Doprava M 262 0124 Nagyrőce állomáson

A KŽC Doprava M 262 01 fotó

A KŽC Doprava M 262 0124 Jolsva és Jolsva-Tapolca között

A KŽC Doprava M 262 01 fotó

A KŽC Doprava M 262 0124 Jolsva-Tapolca megállóhelyen

A KŽC Doprava M 262 01 fotó

A KŽC Doprava M 262 0124 Lice-Gice és Kisözörény között

(könyvjelző)

A KŽC Doprava M 262 01 fotó

A KŽC Doprava M 262 0124 Kisözörény és Pelsőcz között

A KŽC Doprava M 262 01 fotó

A KŽC Doprava M 262 0124 Kisözörény és Pelsőcz között

A KŽC Doprava M 262 01 fotó

A KŽC Doprava M 262 0124 Pelsőcz állomáson

A ŽSSK 754 003-2 Torna fotó

A ŽSSK 754 003-2 Tornagörgő és Szádalmás között

(könyvjelző)

A résztvevők eredetileg azt tervezték, hogy átsétálnak a Murány völgyéből a Csetnek völgyébe, de a forróság miatt erről lemondtak. A motorkocsi viszont csak délután mehetett föl Nagyszabosra, hiszen akkorra szólt a menetrendje. Ott is tud a VPE alkotni, ha akar. Elvégre a több nyitvatartó állomással rendelkező vonalon, ahol aznap semmilyen más forgalom nem volt, nagy fölfordulást okozott volna a korábbi közlekedés. Így viszont jobbak lettek a fények addigra, plusz belefért még ez a retró festésű Búvár is a hegyoldalban.

A ŽSSKC 199 405-2, 751 fotó

A ŽSSKC 199 405-2, 751 118-, 751 125-6, 742 021-9 és a 752 043-0 Pelsőcz állomáson

(könyvjelző)

A KŽC Doprava M 262 01 fotó

A KŽC Doprava M 262 0124 Paskaháza és Kuntapolca között

A KŽC Doprava M 262 01 fotó

A KŽC Doprava M 262 0124 Paskaháza és Kuntapolca között

A KŽC Doprava M 262 01 fotó

A KŽC Doprava M 262 0124 Csetnek és Restér között

(könyvjelző)

Eljött a délután, és a Kredenc elindult a Csetnekvölgyi HÉV vonalán Nagyszabosba (Slavošovce, Szlovákia). A szárnyvonalat 1894. november 13-án nyitotta meg a Csetnekvölgyi Helyi Érdekű Vasút. Ez a vonal látszólag laposabb helyen vezet, azonban egyes szakaszokon az emelkedő eléri a 21 ezreléket is. Ráadásul remek sziklás hegyek között kezdődik, hogy aztán lágyabb domboknak adják át a helyüket.

A KŽC Doprava M 262 01 fotó

A KŽC Doprava M 262 0124 Mártonháza és Rozsfalva között

A KŽC Doprava M 262 01 fotó

A KŽC Doprava M 262 0124 Nagyszabos állomáson

(könyvjelző)

A KŽC Doprava M 262 01 fotó

A KŽC Doprava M 262 0124 Nagyszabos állomáson

HÉV III. osztályú felvételi épületet emeltek. Érdekes módon az állomás nem a völgy hosszában, hanem keresztben helyezkedik el, egy nagy balos ívvel fordul rá a pálya az állomásra. Az ív folytatásában pedig a papírgyár iparvágányai vannak, illetve onnan lehetett volna bekötni a Murány-völgyéből, illetve Tiszolcról érkező pályát.

A KŽC Doprava M 262 01 fotó

A KŽC Doprava M 262 0124 Nagyszabos és Slavošovce obec között

A KŽC Doprava M 262 01 fotó

A KŽC Doprava M 262 0124 Csetnek város (Štítnik mesto) és Paskaháza (Pašková) között

(könyvjelző)

Ez lett a kedvenc képem a túrán, egészen csodálatos hely!

A KŽC Doprava M 262 01 fotó

A KŽC Doprava M 262 0124 Csetnek város (Štítnik mesto) és Paskaháza (Pašková) között

A ŽSSK 754 073-5 Ipoly fotó

A ŽSSK 754 073-5 Ipolygalsa és Losoncz között

Ezt a késett gyorsvonatot majdnem sikerült Tornaljánál lefotóznunk, de az útépítések közbeszóltak. A rimaszombati autóúton viszont elé tudtunk kerülni, így hazafelé még Losonc előtt, a szokásos fölüljárónál lefényképeztük. A késés oka a második mozdony (754 035-4, Viktória) lerobbanása, amit a vonat hidegen továbbított Zólyomba.

Egy ismeretlen MÁV-START 63 fotó

Egy ismeretlen MÁV-START 6341 Somoskőújfalu és Salgótarján között

A MÁV-START 416 035 Salgóta fotó

A MÁV-START 416 035 Salgótarján és Somoskőújfalu között

Gyorsvonat Gömösidnél fotó

Gyorsvonat Gömösidnél

Az LTE 740 413-0 Újfeled me fotó

Az LTE 740 413-0 Újfeled megállóhelyen egy gabonáskocsival

(könyvjelző)

A ŽSSKC 746 003-3 Dobó fotó

A ŽSSKC 746 003-3 Dobóca megállóhelyen (Dubovec, Szlovákia)

Egy busz fotó

Egy busz

A ŽSR 745 608-0 Výh Vi fotó

A ŽSR 745 608-0 Výh Vinohrady és Dobóca között

(könyvjelző)

Szóval itt egy NDK V100-as! Dehogy is. Szóval Viktorral a mátramindszenti tolatóst indultunk el lefotózni (a link mögött még klasszik dácsiás képek vannak róla, ma már remottal jár, és arról még nem volt fotóm), és amíg Hatvan Rendezőben szedelőzködtek, átugrottunk Fülekre. Ott jött szembe velünk ez a lom, és persze, hogy a nyomába kellett erednünk. Ilyen irányú vonatnak elfogadható helyet csak Feled után találtunk, de ez nem is volt baj, hiszen így pont elkaptuk előtte az LTE vonatát. Nem is tudtam, hogy Rimaszombat felé van kiszolgálás.

Ez az NDK gépezet a ŽSR 745-ös sorozata. Eredetileg hét darabot vettek belőle, eleve PFT-vonatok számára, így gőzfűtés nem került beléjük. Rusnya sárga színben dolgoztak. Ezt a példányt viszont már az újraegyesítés után vásárolták a DR-től, így ő lett a nyolcadik 745-ös. Ma ő a legszebb állapotú, NDK-s fényezést visel. A többi gép sorsa: a 745 601-5 az iglói fűtőház lakója (Spisšká Nová Ves), 745 kW-os Caterpillar motorral lett remotorizálva. A 745 602-3 pozsonyi állomásítású. A 745 603-1 és a 745 604-9 a csehországi Hulínba került, 2000. környékén mozoghattak utoljára a ČD-nél. 2007. augusztus 30-án a 745 607-2-vel, ami plzeňi volt, a németországi Presnitztalbahnra kerültek. A 745 606-4 a kilencvenes évek végén állt le, akkor a nymburki depó dolgozója volt. További információk a prototypy.cz oldalon találhatóak.

A ŽSR 745 608-0 Rimasz fotó

A ŽSR 745 608-0 Rimaszécs és Csízfürdő között

A ŽSR 745 608-0 Tornal fotó

A ŽSR 745 608-0 Tornalja és Sajógömör között

A ŽSR 745 608-0 Tornal fotó

A ŽSR 745 608-0 Tornalja és Sajógömör között

(könyvjelző)

A ŽSSK 757 010-4 Pels& fotó

A ŽSSK 757 010-4 Pelsőcz állomáson

A ŽSSKC 751 125-6 Hizs fotó

A ŽSSKC 751 125-6 Hizsnyóvíz állomáson

A ŽSSKC 751 125-6 Migl fotó

A ŽSSKC 751 125-6 Miglészpataka és Lice-Gice között

(könyvjelző)

Aztán a szokásos témához fordultunk: az aznapi második murányaljai tolatóshoz (ami persze csak Hizsnyóvízig/Lubeníkig megy föl). Lett utána még egy harmadik is, de azt már nem vártuk meg.

A ŽSSKC 751 026-6 Kisö fotó

A ŽSSKC 751 026-6 Kisözörény és Lice-Gice között

Most változtattak a játékon, a tológép csak Lice-Gicén csatlakozott a tehervonathoz. Az állomáson természetesen van szolgálat.

A ŽSSKC 751 125-6 Lice fotó

A ŽSSKC 751 125-6 Lice-Gice és Kisözörény között

(könyvjelző)

Most változtattak a játékon, a tológép csak Lice-Gicén csatlakozott a tehervonathoz. Az állomáson természetesen van szolgálat.

A ŽSSKC 751 125-6 Lice fotó

A ŽSSKC 751 125-6 Lice-Gice és Kisözörény között

(könyvjelző)

Pont a nyeregnél levő útátjárónál sikerült elkapni.

A ŽSSKC 751 125-6 Kisö fotó

A ŽSSKC 751 125-6 Kisözörény megállóhelyen

A ŽSSKC 751 026-6 Kisö fotó

A ŽSSKC 751 026-6 Kisözörény megállóhelyen

(könyvjelző)

És itt a tológép.

A ŽSSKC 742 400-5 és a fotó

A ŽSSKC 742 400-5 és a 742 277-7 Pelsőcz állomáson

A ŽSSKC 751 036-5 Szal fotó

A ŽSSKC 751 036-5 Szalóc és Vígtelke között

A ŽSSK 757 016-1 Szaló fotó

A ŽSSK 757 016-1 Szalóc és Vígtelke között

A MÁV-START 628 332 Bánréve fotó

A MÁV-START 628 332 Bánréve állomáson

A ŽSSKC 751 200-4 Bánr fotó

A ŽSSKC 751 200-4 Bánréve állomáson

A ŽSSKC 756 001-4 és a fotó

A ŽSSKC 756 001-4 és a 756 008-9 Bánréve állomáson

(könyvjelző)

A MÁV 424 001 a Közlekedési fotó

A MÁV 424 001 a Közlekedési Múzeumnál

A MÁV M61 004 a Közlekedési fotó

A MÁV M61 004 a Közlekedési Múzeumnál

A MÁV 6633 pályaszámú güzmo fotó

A MÁV 6633 pályaszámú güzmozdonya a Közlekedési Múzeumnál

Két Bardotka a pelsőci fotó

Két Bardotka a pelsőci fűtőházban

Egy régi festésű Bardo fotó

Egy régi festésű Bardotka a pelsőci fűtőházban

A ŽSSKC 751 036-5 Pels fotó

A ŽSSKC 751 036-5 Pelsőcz állomáson

A ŽSSKC 742 182-9 Pels fotó

A ŽSSKC 742 182-9 Pelsőcz állomáson

A ŽSSKC 751 056-3 és a fotó

A ŽSSKC 751 056-3 és a 751 199-1 Pelsőcz állomáson

A ŽSSKC 752 051-3 Pels fotó

A ŽSSKC 752 051-3 Pelsőcz állomáson

A ŽSSKC 751 126-4 Pels fotó

A ŽSSKC 751 126-4 Pelsőcz állomáson

A ŽSSKC 751 116-5 Pels fotó

A ŽSSKC 751 116-5 Pelsőcz állomáson

A ŽSSKC 751 206-4 Pels fotó

A ŽSSKC 751 206-4 Pelsőcz állomáson

A ŽSSKC 751 059-7 Pels fotó

A ŽSSKC 751 059-7 Pelsőcz állomáson

A ŽSSKC 751 076-1 Pels fotó

A ŽSSKC 751 076-1 Pelsőcz állomáson

A ŽSSKC 751 173-6 Pels fotó

A ŽSSKC 751 173-6 Pelsőcz állomáson

A ŽSSKC 751 171-0 Pels fotó

A ŽSSKC 751 171-0 Pelsőcz állomáson

A ŽSSKC 751 077-9 és a fotó

A ŽSSKC 751 077-9 és a 751 056-3 Pelsőcz állomáson

A ŽSSKC 199 405-2, 751 fotó

A ŽSSKC 199 405-2, 751 026, 751 118-, 751 125-6 és a 752 043-0 Pelsőcz állomáson

A ŽSSKC 742 021-9 és a fotó

A ŽSSKC 742 021-9 és a 199 405-2 Pelsőcz fűtőházában

A kis sárga egy akkumulátoros mozdony, amivel a fordítókorongra húzzák a mozgásképtelen vagy még hideg gépeket.

A ŽSSKC 751 057-1 Pels fotó

A ŽSSKC 751 057-1 Pelsőcz állomáson

A ŽSSKC 751 123-1 Pels fotó

A ŽSSKC 751 123-1 Pelsőcz állomáson

Köszönöm a figyelmedet! Kérlek, maradj a benbe.hu-n!

Keress a címkék közöttg

Hasonló képek:

754 069754 071M262 0124754 082751 125

Helyszínek:

Mozdonysorozatok:

751 M262 813 757 812 752 742 754 746 745 183 750

 

Régi és új albumok:

COVID-vegyesGőzmozdonnyal a Garam völgyében142 - Nurmi futásaBayern, MünchenBezárt Govora

Albumok Mozdonyok Atlasz RhB Cikkek Toolbox

-----------------

Copyright Takács Bence és társai, 2005-2023. A honlapon található fényképek felhasználási jogaival kapcsolatban l. az Impresszumot!

Címlap Cikkek Mozdonyok Atlasz Modellvasút Linkek