sín benbe.hu

-------------------------------------------

Címlap Cikkek RhB Albumok Mozdonyok Atlasz Linkek

Pár holland kép

Iskolai kirándulások Leidenbe, útleírással és nagyon kevés vonattal. De azért érdemes kattintani.

Utcakép Leidenben őszi fotó

Utcakép Leidenben őszi fákkal

(könyvjelző)

Minden novemberben elutazom Leidenbe, Hollandiába, egy kisebb csapat diákkal, ahol ők a Leiden Model United Nations (LEMUN - Leiden ENSZ-Modell Konferencia, 12. kiadásos helyesírással) programon vesznek részt. A nap jórészében én is, de azért vannak időszakok napközben is, meg főleg éjszaka és hajnalban, amikor szabad vagyok, és van időm fotózni. Van időm ugyanerre az iskolán kívül zajló programokon is. Ez a kép a diákoknak szervezett városnéző túrán készült, ahol bejártuk Leiden fantasztikus belvárosát.

Charles Baudelaire: Á une p fotó

Charles Baudelaire: Á une passante

(könyvjelző)

Egy 1995 és 2005 között futó program során Leiden számos lakó- és irodaházát versidézetekkel festették ki. Ezek egyike a Singel, vagyis a hajdani, a városfalat körülvevő vizesárok mentén álló családi ház falán az iskolához, a Stedelijk Gymnasiumhoz közel áll. Ez a suli ad otthont a LEMUN-nak és Hollandia egyik legjobb iskolája.

TALÁLKOZÁS EGY ISMERETLENNEL
A kába utcazaj vad hangokat vetélt.
Mély gyászban karcsu hölgy, arcán szent szenvedéssel
suhant egyszerre el előttem, lusta kézzel
emelve ringatón a fodrot és szegélyt.
 
Nemes, nagy, ideges, lába szobor. Előre
görbedve, mint különc, ittam én, elbüvölt,
a kába mézet és a gyilkoló gyönyört
szeméből, mely fakó ég, s viharok szülője.
 
Egy villám... s újra éj! - Óh, illanó csoda,
kinek tekintete lelkem újjászülötté
igézte - az örök időn látlak-e többé?
 
Másutt - óh, messze majd! későn! talán soha...
Mit sejtem, merre szállsz? Mit sejted, merre bolygok?
Te, kivel - s tudtad ezt! - lehettem volna boldog!
 

Babits Mihály fordítása

Ez egy kevésbé groteszk verse, érdemes elolvasni tőle például az Egy dög -öt, nem véletlenül nem az került a ház falára!

A Leideni Egyetem fotó

A Leideni Egyetem

(könyvjelző)

A patinás egyetem főépületét a fizikus Heike Kamerlingh Onnes-ről nevezték el [Hájke Kammerling Ones], aki a hélium cseppfolyósításáért és a szuperfolyékonyság fölfedezéséért Nobel-díjat kapott. Kamerlingh Onnes a fizika egyik igen pozitív alakja, küzdelme a cseppfolyósítás elsőségéért az arrogáns brit Dewar [Djúár] ellenében egyike a fizika történetének legnagyobb párharcainak. A gigászi küzdelem során Kamerlingh Onnes többezer liter folyékony nitrogént és oxigént állított elő, hogy a berendezése előhűtését megoldja, majd a Joule-Thompson effektus segítségével (a porózus anyagon átáramló gáz a súrlódás miatt belső energiát veszít) a hélium forráspontjáig sikerült hűtenie a gázt. Ekkor a gáztér hirtelen kitágításával a gázt folyékony állapotba tudta vinni. A folyadék a kémlelőüvegben alig volt látható, hiszen hét rétegnyi hűtőfolyadék vette körül egyre nagyobb hűtőpalackokban. A berendezés Leidenben, a Boerhaave Múzeumban tekinthető meg (és a teremőr néni tök hülyének nézett, amikor a konferencia miatt előírásszerű öltönyben hanyatt feküdtem, és bemásztam a cucc alá, hogy jobban meg tudjam nézni, de a magyar szokásokkal ellentétben egy szót sem szólt).

Kamerlingh Onnes édesapjáak egyébként téglagyára volt (származását tekintve nagyon hasonlít Wigner Jenő történetéhez), testvére és annak családja pedig több híres festőből állt, egyedül ő lógott ki a sorból a fizikájával. Annyira megszállott volt, hogy az egyetemtől egy kilométerre fekvő házába kis harangot építtetett, amivel asszisztensét akár éjszaka is riaszthatta, ha új ötlete támadt. Mikor kollégája és volt szakdolgozója, Pieter Zeeman elnyerte a Nobel-díjat 1902-ben (Kamerlingh Onnes csak 1913-ban kapta meg!), Harm unokaöccsét fölkérte, hogy az egyetemen egy festett üvegablakot készítsen , ami megemlékezik a fizikus nagyszerű eredményéről.

A Leideni Egyetemnek összesen 16 Nobel-díjasa van, ami a város méretéhez képest igen szép eredmény, bár ide beszámítják például Szent-Györgyi Albertet is, aki 1921-22-ben vendégkutatóként dolgozott itt, és nem a C-vitaminon (azt csak a harmincas években izolálta, illetve akkor írta le részletesen a minden bioszkönyvben kulcsszerepet játszó citromsav-ciklust is).

Kilátás a leideni erőd fotó

Kilátás a leideni erődből

(könyvjelző)

Leiden ugyebár, mint a Németalföld jórésze, lapos. A város közepén álló erődhöz mégis kisebb, mintegy hat méteres földhalmot hordtak össze, hogy jobban védhető legyen. Lépcsőkön kell fölmászni rá! Elég beteges dolog. Tavalyelőtt diákok vezettek minket körbe a városon, akkor egy nagyon cuki lány vezetett minket. Megállt a Singel partján, ahol a fű mintegy negyven centiméterrel volt magasabban, mint a víz. Azt mondta, ezt a franciák hordták ide, hogy a városfal stabilabban álljon, de most minden holland, aki erre kénytelen biciklizni, megszédül a magasságtól. Még mindig negyven centiméterről beszélünk. Maastricht (Mástrikt) közelében van Hollandia legmagasabb pontja, 321 méter, de Anna szerint az csak legenda, mint a sárkányok.

Tipikus holland felvonóhida fotó

Tipikus holland felvonóhidak Leidenben (Kerkbrug, vagyis a templomnál levő híd)

(könyvjelző)

1867-ben épült az Oude Rijn [Úde Rájn] fölé (Öreg-Rajna), de már 1350-ben híd állt itt. Az Oude Rijn a Rajna-Delta egyik ága, a rómaiak korában ez volt a főág, és itt zajlott a hajóforgalom javarésze. Időközben azonban föltöltődött, és már csak a csatornajáró kis bárkák tudják használni, így más ágak vették át a szerepét. Ez tehát folyó, nem csatorna, de a holland szóhasználat máshogy kategorizálja a viziutakat. Ugyebár a csatorna szóra rögtön négy szavuk is van, ez egy gracht. A gracht olyan városon belüli vízi út, amit egy vagy két oldalról utca fog közre, és az utcán házak állnak, többnyire teljes utcafront-beépítéssel. Szintén tipikus városi megoldás a singel, ami hajdan a városalat övező vizesárok volt, de a városfalak lebontásával megkülönböztethetetlen lett egy bármilyen más csatornától. Néha még a partjukon levő széles zöld sáv árulkodó lehet, mint Leidenben, de máskor sima grachtok lesznek belőlük, mint Amszterdamban . A nevük viszont többnyire egyszerűen Singel marad. A kanaal gyűjtőfogalom minden csatornára, függetlenül attól, hogy van-e mellette utca, bár elsősorban a vidéken vezető vízi utakat szokták így nevezni. A vaart azoknak a csatornáknak a neve, amiket elsősorban a hajókkal való szállítás miatt építettek, nem a vízszint szabályozása miatt (erről még lesz szó). Ez sem mindig igaz, hiszen például az Amsterdam-Rijn-Kanaal elsősorban a hajózást szolgálja.

Az ilyen fölvonóhidak nagyon egyszerűen működnek: a hátranyúló ellensúlyba be lehet akasztani egy rudat, amivel könnyedén le lehet azt húzni, így a hiíd fölemelkedik. Visszabillenteni mégegyszerűbb: a kezelő, vagy a hajós, egyszerűen rásétál a hídra, ami az ember súlyától visszabillen. Pár éve Alkmaarban láttam egy ilyet működés közben, itt Leidenben kicsi a hajóforgalom és a legtöbb hajó el is fér a hidak alatt.

A Stedelijk Gymnasium auláj fotó

A Stedelijk Gymnasium aulája a LEMUN konferencia alatt

(könyvjelző)

Az ilyen ENSZ-modell konferenciák lényege, hogy a diákok ENSZ-küldöttek bőrébe bújnak, és globális problémák megoldását keresik. A General Assembly (Közgyűlés) mellett számos bizottság munkáját is modellezik, így az ECOSOC (Economical, Humanitarian and Social Council), az SC (Security Council), EC (Environmental Committee), CC (Crisis Committee) és az SCC (Scientific Council) a szokásos bizottságok. Megjelennek néha különlegesebb darabok, vagy vendégbizottságok is, mint az ICC (International Criminal Court), AL (Arab League), vagy a HC (Historical Committee), ahol tavaly az első világháborút játszották újra. A küldöttek egy iskolából általában egy országot képviselnek, sosem a sajátjukat. A bizottsági munka draft resolutionök készítéséből (határozati javaslat), ezek megvitatásából, módoításából (amendment) és elfogadásából áll. Eközben az egyes országoknak lobbizniuk kell, szövetségekbe tömörülnek, összességében ez egy három napos, nagyon bonyolult politikai játék - gyakran a kísérő szaktanárok, az úgynevezett MUN Directorok sem tudják, hogy pontosan hol is tartanak a diákok. Azért így is néha igyekszünk olyan tanácsokat adni, ami teljesen új irányba tereli a küldöttek politikáját, megkönnyíti a resolution elfogadását, de igazán csak az utólagos értékelésnél dől el, hogy jól dolgoztak-e.

Ezt az utólagos értékelést én azonban nem látom, a MUN-oknak (amelyek egyidősek magával az ENSZ-szel) a szellemisége szerint a fölkészülés, sőt, a MUN rendezvény teljes megszervezése és lebonyolítása is a diákság feladata, a tanárok csak mosolygós, erkölcsi támogatást nyújtanak. Pont ez a rendezvények sikerének a titka, és ezért sikeres a mi iskolánk, több milliós költségvetéssel üzemelő rendezvénye, a KARMUN (Karinthy Model United Nations) is már több, mint egy évtizede.

A Roomburger szélmalom Leid fotó

A Roomburger szélmalom Leidenben

(könyvjelző)

Hát ilyesmi van errefelé egy pár. Mögötte látható a válasz arra a ravasz kérdésre, hogy miért Hollandia női csapata jelenleg a világ és az olimpiai bajnok is gyeplabdában. Vasárnap délelőtt a három pálya tele volt, és nem ez az egyetlen gyeplabdaklub a városban. A sport annyira népszerű Hollandiában, hogy ők ezt hívják hokinak, a csak fagyos vidékeken ismert változatot a külön ijshockey [ájszhoki] névvel illetik.

A Rajna-park Leidenben fotó

A Rajna-park Leidenben

(könyvjelző)

VIRM motorvonat egy elforga fotó

VIRM motorvonat egy elforgatható hídon a Rijn-Schiekanaal fölött

(könyvjelző)

Az eredetileg DubbeldeksInterregiomaterieel (DD-IRM) vonatokat meghosszabbították, a háromrészesekből négyrészes, a négyrészesekből hatrészes lett, így lettek VIRM, vagyis Verlengd InterRegio Materieel. Ők a leggyakoribb járművek a holland vasúthálózaton, a Nederlandse Spoorwegen IC és Sprinter járatain is ők közlekednek a nagyforgalmú vonalakon (vagyis kb. mindenhol). Ez itt pont egy kisforgalmú vonal, hétvégén csak órás ütem van, sőt, tervben volt az egész Gouda - Alphen a/d Rijn - Leiden vonal gyorsvillamossá átépítése is (volt is tesztüzem pár évig ), ahol a vonal a belváros biciklisták által legjobban használt szupersztrádáján haladt volna, a haszna is kérdéses volt, ezért inkább sűrítettek a vonatokon, és tervezik új megállók építését is. A hétvégi órás ütem azért holland mércével elég halovány, pláne fotózás szempontjából. A 25 kV-ra is előkészített motorvonatok egyébként annyira elővárosiak, hogy a csomagtartójukba egy laptoptáskán kívül más aligha fér el. Érdemes a felsővezetéket is figyelni, azt a kép közepén nem a Photoshop nyelte el! Ezért kötelező a holland pályákra engedélyezett mozdonyokon áramszedőemelkedés-korlátozó: így a vonat csak átvitorlázik a drótmentes szakaszon , majd akadálytalanul csatlakozik a drótra a híd után.

Ez a felsővezeték egyébként egy érdekes dolog Hollandiában. Franciaországhoz hasonlóan ők is 1500 V egyenárammal kezdték a villamosítást, csak szemben a Franciákkal, akik gyorsan rájöttek, hogy a Kandó-rendszer a jövő, vagy Csehországgal, ahol először emeltek 3000 V-ra, végül áttértek a Kandóra, vagy Ausztriával, ahol néhány mellékvonali egyenáramú villamosítás után a szintén sok hátránnyal rendelkező, de még mindig gazdaságosabb csökkentett periódusú váltóáramot választották (a POHÉV-et a városközi szakaszon eleve így építették ki, így tehát két gépcsere kellett a teljes útvonalon, mégis megérte), itt földrajzi okokból is megmaradtak az 1500 V=-nél. Ez pedig a mai, négyvágányú fővonalak, párperces ütemek korában már nagyon kevés. Részben ezért, részben az ATC vonatbefolyásoló korlátai miatt nincs is 130 km/h-nál gyorsabb vonal, csak az Amszterdam - Hága - Breda nagysebességű pálya az (azon is csak a Hollandiában fénysebességnek számító 160 km/h-val közlekednek az NS vonatai, egyedül a Thalys megy annál gyorsabban). A szerelvények jórészt elő vannak készítve a 25 kV-ra való áttérésre, azonban ahhoz teljes újravillamosítás lenne szükséges, így könnyen lehet, hogy inkább csak szigetelőcserékkel a 3000 V egyenáram felé tesznek lépéseket (csöbörből vödörbe). Sajnos a Randstad régiót átszövő, millió ponton átfedésben levő, fonódó hálózat nem igazán teszi lehetővé a fokozatos átállást, addig pedig, amíg a vasút áramfogyasztásának jórésze elpárolog a felsővezetékben, addig üres duma, hogy vonatainak 50% szélerőművekkel termelt zöld árammal fut.

A fotó Leiden Lammenschans (Lájden Lammenszkansz) és Alphen a/d Rijn között készült.

A Stedelijk Gymnasium f! fotó

A Stedelijk Gymnasium főépülete

(könyvjelző)

A Nederlandse Spoorwegen VI fotó

A Nederlandse Spoorwegen VIRM motorvonata Leiden és De Vink között egy négyvágányú felvonóhídon

(könyvjelző)

A Nederlandse Spoorwegen VI fotó

A Nederlandse Spoorwegen VIRM motorvonata De Vink és Leiden között egy négyvágányú felvonóhídon

(könyvjelző)

A Nederlandse Spoorwegen SL fotó

A Nederlandse Spoorwegen SLT (Sprinter Light Train) motorvonata Leiden és De Vink között

(könyvjelző)

Sajnos pályaszámokat nem nagyon fogok írni, mivel a holland vonatokon ez olyan mikroszkópikus betűkkel szerepel, ráadásul minden vonaton másutt, hogy szerintem GPS nélkül a mozdonyvezetőik sem találják meg őket a tárolókon. Ezen a felvonóhídon más felsővezeték megoldást alkalmaztak - a merev sinek a híddal együtt fölnyílnak, lecsukott állapotban pedig teljes hosszban biztosított az áramszedő vezetése.

Leiden Centraal állomás kar fotó

Leiden Centraal állomás karácsonyi dekorációban

(könyvjelző)

A Morspoort, Leiden nyugati fotó

A Morspoort, Leiden nyugati kapuja

(könyvjelző)

NS Koploper motorvonat (420 fotó

NS Koploper motorvonat (4200-as sorozat, 4205-ös pályaszám) Leiden Centraal és Leiden Lammenschans között egy forgatható hídon

(könyvjelző)

Itt is merev felsővezetéket használtak. A Koploperek eredetileg InterCity forgalomra lettek beszerezve, de ma már főleg a kisebb forgalmú vonalakon közlekednek. Van négyrészes és hatrészes szerelvény is belőlük, de láttam már őket hármasával csatolva is (még mindig a kisforgalmú viszonylatokról van szó). Az emelt vezetőfülkének köszönhetően a szerelvények átjárhatóak voltak, azonban az ajtókat a legutóbbi főjavításkor kiszerelték és egy lemezzel helyettesítették.

Leiden fotó

Leiden

(könyvjelző)

Leiden Centraal kerékpártár fotó

Leiden Centraal kerékpártároló

(könyvjelző)

Leiden Centraal fotó

Leiden Centraal

(könyvjelző)

Leiden Centraal fotó

Leiden Centraal

(könyvjelző)

Leiden Centraal fotó

Leiden Centraal

(könyvjelző)

A Nederlandse Spoorwegen (N fotó

A Nederlandse Spoorwegen (NS) Koploper 4036 Leiden Centraal állomáson

(könyvjelző)

A Nederlandse Spoorwegen (N fotó

A Nederlandse Spoorwegen (NS) VIRM motorvonata Leiden Centraal-en

(könyvjelző)

Egy Koploper és egy Sprinte fotó

Egy Koploper és egy Sprinter LightTrain egyszerre indul A Hága felé Leiden Centraal állomásról

(könyvjelző)

A jobboldali Koploper InterCityként A Hágáig nem áll meg, a Sprinter megáll De Vinkben, Voorschotenben és Hága elővárosi állomásain is. Az egyszerre indulást úgy kell érteni, hogy ugyanabban a másodpercben, és az IC-t hétköznap két perccel követi egy másik is. Egyébként 15 perces ütem van.

Hatrészes NS VIRM Leiden Ce fotó

Hatrészes NS VIRM Leiden Centraal-on

(könyvjelző)

Leiden belvárosa és a Nieuw fotó

Leiden belvárosa és a Nieuwe Rijn a karácsonyi díszkivilágításban

(könyvjelző)

Leiden belvárosa és a Nieuw fotó

Leiden belvárosa és a Nieuwe Rijn a karácsonyi díszkivilágításban

(könyvjelző)

Ha valakit összezavart volna a fotó, azért elárulom, hogy fejjel lefelé áll, fölül van a víz, és alul az ég.

Kicsi biciklim és egy kerék fotó

Kicsi biciklim és egy kerékpáros körforgalom Leidenben

(könyvjelző)

Természetesen én is csak kerékpárral közlekedem, ahogy errefelé mindenki. A holland városi bringa igazi csoda: nagyon kényelmes és egyáltalán nem is érezni, ahogy teker az ember. Mondjuk a legendákkal ellentétben Leidenben elég sokat kell dombnak fölfelé bringázni.

Ilyen a bizottsági munka a fotó

Ilyen a bizottsági munka a LEMUN-on

(könyvjelző)

Ilyen a bizottsági munka a fotó

Ilyen a bizottsági munka a LEMUN-on

Ha egy Resolution, Amendmen fotó

Ha egy Resolution, Amendment vagy más javaslat megbukik egy szavazáson, akkor az sem tapsolhat, aki ellene volt. Ezt az ülést vezető chair úgy jelenti be, hogy Clapping is not in order.

Karácsonyi díszkivilágítás fotó

Karácsonyi díszkivilágítás Eindhoven belvárosában

(könyvjelző)

2014-ben repülővel mentünk, és első éjszaka egy eindhoveni szállodában aludtunk - igaziból ez egy utca volt, aminek minden házát megvette a motel, és egy külön, háromszintes, tipikus holland családi házunk volt. Eindhoven az általam eddig látott holland városokhoz képest igen furcsa volt, hiszen itt nincsenek csatornák, grachtok, csak lekövezett utcák. Valójában ugyanis a gracht egyáltalán nem olyan gyakori a Németalföldön, mint a filmekből gondolhatnánk. Sőt, több olyan város is van az alábbi listán, ahol ugyan van gracht, de csak egy kicsike, tehát egyáltalán nem olyan minden holland város, mint Amszterdam vagy Leiden. Szóval az alábbi városokban vannak grachtok:

 • Alkmaar, Hollandia
 • Amersfoort
 • Amsterdam
 • Bredevoort
 • Delft
 • Deventer
 • Dordrecht
 • Gouda
 • Groningen
 • Haarlem
 • Harlingen
 • Hindeloopen
 • The Hague
 • 's-Hertogenbosch
 • Hoorn
 • Kampen
 • Leeuwarden
 • Leiden
 • Meppel
 • Middelburg
 • Rotterdam
 • Sneek
 • Utrecht
 • Veenendaal
 • Weesp
 • Zutphen
 • Zwolle
 • Antwerpen, Belgium
 • Bruges
 • Ghent
 • Lier
 • Nordhorn, Németország
.

Kerékpárbolt Eindhovenben fotó

Kerékpárbolt Eindhovenben

(könyvjelző)

Eindhoven állomása fotó

Eindhoven állomása

(könyvjelző)

A jellegzetes, II. Világháború utáni dizájn és a kis méret ellenére még jól funkcionál. Egyszer lehet, hogy ő is kap egy olyan extravagáns felújítást, mint otterdam Centraal, ahova átörökítették a régi feliratot és az órát is . Kiejtése [Ájndhófen].

A 471 pályaszámú NS Plan V fotó

A 471 pályaszámú NS Plan V motorvonat (435x sorozat) Eindhovenben

(könyvjelző)

A Materieel '64 néven is ismert, jellegzetes gömbölyű orrú szerelvény a régi, világoskékes NS festést viseli, ezek már egy újabb fölújítást nem is fognak megérni. Deurne-be indul mindjárt elővárosi vonatként, hivatalosan a Sprinterserie 9600 's-Hertogenbosch - Eindhoven - Helmond - Deurne útvonal részeként. A gyakorlatban a szerelvények átszállásmentes kapcsolatot nyújtanak északon egyenesen Nijmegenig [Nájmígen]. Egyszer szeretném megcsípni vonalon is a kicsikéket, de nem csak erre járnak szerencsére még. Ők csinálják az Eindhoven - Utrecht és Eindhoven - Rotterdam éjszakai IC-ket is (a Randstadban, Rotterdam Centraal – Delft – Den Haag Hollands Spoor (HS) – Leiden Centraal – Schiphol – Amsterdam Centraal – Utrecht Centraal útvonalon óránként van éjszakai vonat).

A 7513 pályaszámú NS NID (D fotó

A 7513 pályaszámú NS NID (DD-AR-ből átalakított, rövid InterCity motorvonat) Eindhoven állomáson

(könyvjelző)

A NID (Nieuwe Intercity Dubbeldekker) a Holland Vasutak legújabb üdvöskéje, a koros, DD-AR motorvonatokból alakították át kényelmes, InterCity forgalomra. Eközben az át nem alakított vezérlő- és betétkocsik is föltámadtak, mivel motorkocsi helyett 1700-as sorozatú mozdonnyal is üzemképesek (a legtöbb szerelvény egyébként is úgy üzemelt, csak az utolsó néhány, rövidebb vonathoz rendeltek motorkocsikat), így ezek beálltak s'Hertogenbosch környékén elővárosi vonatozni. Fölhívnám a figyelmet a mélyre szerelt központi vonókészülékre - így a NID-ek, a DD-AR kocsik és az 1700-as sorozatú mozdonyok automatikusan tudnak egymáshoz kapcsolódni, bármi máshoz pedig hagyományos sarokütközővel és csavarkapoccsal. Persze, ennek a megoldásnak csak óceáni (vagyis hómentes) éghajlaton van létjogosultsága. A hollandoknak annyira nincs meg ez a hideg meg hó történet, hogy első utamon a vonatok 90%-át lemondták a fagy miatt (-2°C volt a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet). A párás időben ugyanis összefagytak a motorvonatok központi vonókészülékei. Még párszor fogok érvelni amellett, hogy a Nederlendse Spoorwegen a legfosabb vasút a világon, a nyomába sem érhet a fejlett technológiát alkalmazó és ügyfélközpontú vasutaknak (gondolok itt például a MÁV-ra), rögtön például a MÁV Scharfenberg-vonókészülékeiben van (működő!) fűtőberendezés. A hollandok viszont a lakásaikat sem fűtik - sok helyütt nincs is, de ahol van, ott sem használják. Környezettudatosak, vagy mi. A diákjaim meg három pulcsiban alszanak. Egyébként lazulás van, idén már volt olyan befogadó család, ahol a vendég tiszteletére fűtögettek egy kicsit.

A másik dolog, amit magyarként furcsának találhatunk, és hiába keresünk Hollandiában, az a függöny: ilyet nem használnak. Ez mondjuk a földszinti szobámban mindig izgalmassá teszi a fölöltözést. A hivatalos magyarázat az, hogy így nyíltan tesznek mindent a holland családok, hiszen bárki bármikor benézhetne, de persze holland sose leskelődik. A valóságban pedig dehogyisnem, házmesternemzet ez is!

Az utrechti Szent Márton sz fotó

Az utrechti Szent Márton székesegyház belseje

(könyvjelző)

A fotó a tervezett főbejárattól, a holland szokás szerint egyedüli torony előttről készült. Azonban a Sint Martins építése közben, hiába volt Utrecht [Ütrehht] az ország kulturális és pénzügyi központja, a lóvé elfogyott, így az eredetileg kereszthajónak tervezett hátsó traktus épült csak meg, és a Domkerk tornya egyedül álló maradt. A tornyot és a székesegyházat így nyílt tér választja el, ahol persze fák nőnek, ezek színezik meg a fotót a szobor körül. Egészen lenyűgöző épület.

Az utrechti Szent Márton sz fotó

Az utrechti Szent Márton székesegyház belseje

Az utrechti gyorsvillamos i fotó

Az utrechti gyorsvillamos ideiglenes végállomása, a háttérben a Centraal Station modern szárnyával

(könyvjelző)

Ideiglenes abban az értelemben, hogy előtte már jópár évtizedig az állomás alatti alagúton át érték el a főpályaudvar előtti végállomásukat a villamosok, de az, mióta Hollandiába járok, fölújítás alatt van. A Sneltram [sneltram] meg is lesz hosszabbítva, így már egész komoly hálózata lesz. Egy ideig bécsi U6-os vonalról származó kocsik is közlekedtek itt.

Utrechtbe tavaly a skóciai osztálykirándulás alatt jöttem először, most a LEMUN-ra érkezett diákoknak is megmutattam, mert nekem nagyon tetszett. Viszont itt van a helye, hogy egy kicsit dohogjak a holland vasúton, mert az NS teljesítménye eddigi tapasztalataim 100%-a alapján meg sem tudja közelíteni akár a MÁV szolgáltatási színvonalát is. Persze, ők a japán vasúthoz hasonlóan nyereségesek, de ennek, szó szerint, ára van.

Az első hanyattesésem még 2013-ban volt, amikoris este tízkor, Amsterdam Amstel állomásán a Eurolines buszáról leszállva próbáltam jegyet venni (netes jegy nincs). Pénztár sem volt, csak automata, amivel gyorsan boldogultam (13 jegy Leidenbe, nem ügy), fizetni viszont nem tudtam: az egyenként 14 eurós jegyeket vagy érmével vagy szigorúan VISA bankkártyával lehetett kifizetni. Aktuálisan senkinek nem volt olyanja. Vettünk helyette metrójegyet, mert az az automata megette a Mastercardot is (erre ott volt), majd Amsterdam Centraal állomáson sikerült emberes pénztárat és rendes POS terminált találni. Mivel embertől vettem a jegyet, 2 euróval több volt (azóta ez megszűnt, helyette minden jegy másfél euróval többe kerül, mivel érintésmentes chip van a papírba ragasztva, tehát továbbra is utasbarát a cég, akár egy megállóra is majdnem egy ezrest kell kifizetni, ha jeggyel kívánod megtenni).

Az OV-Chipkaart holland vasúti bérletem
Az OV-Chipkaart holland vasúti bérletem

Az Eindhoven-Utrecht út nagyjából eseménytelenül telt ezúttal, itt a jegyvásárlásban csak az okozott gondot, hogy bár egy jeggyel bárhányszor meg lehet szakítani az utazást, a jegy nem váltható meg tetszőleges útvonalra, mindig csak a legrövidebbre - ezért az Eindhoven - Gouda - Leiden úthoz két jegy kellett, kétszer másfél euró többletért. Mi a megoldás helyette? Az OV-Chipkaart, a 7,5 euróért megváltható plasztikkártya, aminek van fényképes és anonim változata, 5 évig érvényes, és ezzel bármilyen holland tömegközlekedési eszközön lehet az előre fölöltött egyenleg terhére utazni. 5 évig érvényes, az anonim nyilván át is ruházható, de igaziból egy rövid nyaraláson is behozza az árát. Az arcképes csak online vásárolható, csak holland bankszámlával lehet kifizetni, és csak holland címre postázható, cserébe a kedvezményes bérletek, napijegyek, hétvégijegyek (weekend vrij 39 euró egy hónapra, munkanapokon 40% kedvezményt ad), bérletjegyek (dal vrij, egy hónapra 129 euróért korlátlan számú utazás csúcsidőn kívül, ez egy egy hetes vonatozásnál is már simán megéri), stb. csak azzal használhatók.

A gótikus városháza Gouda p fotó

A gótikus városháza Gouda piacterén

(könyvjelző)

Gouda [Háúda] egy csodálatos kisváros, mindenképp megérte tenni egy kis kitérőt miatta. A városról jópár további kép lesz az album végén, most még egy icipicit a vonatoké lenne a főszerep.

Az NS 2938 pályaszámú Plan fotó

Az NS 2938 pályaszámú Plan Y, háromrészes Sprinter motorvonata Alphen a/d Rijn állomáson, és a vidám személyzetük

(könyvjelző)

Ők nagyon vidámak voltak, és nagyjából ők jelentik az egyetlen pozitív tapasztalatomat a holland vasúttal. Mondjuk ők is kínjukban röhögtek már. Szóval a 12 gyerekkel, óriásbőröndökkel elindultunk Utrechtből Goudába (utóbbi helyen nincs csomagmegőrző, előbbi helyen 6,5 euró egy kézitáska egy napra, szóval inkább váltásban őriztük a bőröndöket az állomáson), és a rövid útra egy kis Koploper InterCity motorvonatot vettünk igénybe (ez egy Utrecht - A Hága InterCity volt). Mivel csomagtartó ezen sincs, így a folyosón álltak a bőröndjeink. Ez nem tetszett a kalauznak, és tűzvédelmi okokra hivatkozve kidobott minket a fejenként közel 30 eurós jegyünkkel az utastérből a peronra - ahol már nem csak útszűkületet, hanem komplett útzárat okoztunk, de ez lényegtelen volt. Ordított a gyerekekkel, igazi bunkó volt, teljesen föl volt háborodva azon, hogy mi csomaggal merünk utazni.

De megérkeztünk Goudába, ahonnan egy kis mellékvonalon szerettünk volna eljutni Leidenbe, és ehhez ezt a Sprinter motorvonatot vettük igénybe. A felújított jármű teljesen jól állta a sarat, majd Alpjen a/d Rijnban ácsorogni kezdtünk. Két perc után jött a kizárólag holland nyelvű bemondás, hogy a vonat nem megy tovább, szálljunk le. Addigra már a Gouda felirat díszelgett rajta kívülről. A diákok nem akarták elhinni, de a kalauzzal való tört angol beszélgetés során kiderült, hogy egy korábbi baleset miatt fennforgás van a szerelvényfordulóban, így vissza kell fordulniuk, de majd jön egy IC Utrechtből, és azzal tovább tudunk menni Leidenbe. Nagy nehezen az is kiderült, hogy meg fog állni a Lammenschans megállóban is, és az is, hogy még húsz perc, mire jön. Úgyhogy fölhívtam a holland diákokat, akik vártak ránk a megállóban, hogy ne aggódjanak (persze rögtön aggódni kezdtek, ráadásul a külkapcsolatokkal megbízott főtitkár-helyettes sem volt valami jó angolból, örültem). A várakozás közben pedig a személyzet úgy döntött szórakoztatnak egy kicsit, így beültettek a Sprinter vezetőfülkéjébe és fotózkodtunk egy jót.

A 2938 pályaszámú Plan Y ve fotó

A 2938 pályaszámú Plan Y vezetőfülkéjében

(könyvjelző)

Az NS 2938 pályaszámú Plan fotó

Az NS 2938 pályaszámú Plan Y, háromrészes Sprinter motorvonata Alphen a/d Rijn állomáson

(könyvjelző)

Egy NS NID motorvonat De Vi fotó

Egy NS NID motorvonat De Vink és Voorschoten között

(könyvjelző)

Egyik hajnalban a konferencia később kezdődött (az előző esti parti miatt, szóval egy nagy tartálykocsinyi teát öntöttem magamba ehhez a produkcióhoz), így ki tudtam kerekezni a szomszéd faluba, és az addig tartó (rendkívül változatos, ha-ha) tájban fotóztam egy kicsit. Leiden környékén ennyit lehet, én pedig dolgozni járok oda, így nem válogathatok.

Egy hatrészes (Siemens gyár fotó

Egy hatrészes (Siemens gyártmányú) NS SLT (Sprinter LightTrain) motorvonat De Vink és Voorschoten között

(könyvjelző)

Egy hatrészes NS VIRM motor fotó

Egy hatrészes NS VIRM motorvonat De Vink és Voorschoten között

(könyvjelző)

Hollandia lapos, mondják. Azért fölhívnám a figyelmet az út jobb és bal oldalán levő csatornák közötti, közel egy méteres szintkülönbségre - mivel az ország ~40%-a a tenger szintje alatt fekszik, ott csökkenteni kell a talajvízszintet, és ki kell szivattyúzni a vizet, hogy a magasabban fekvő csatornákon lefolyhasson a tengerbe. Ennek köszönhető, hogy itt működik a tulipán és jácint termesztő ipar is, mivel a hagymák fejlődéséhez a talajvizet pontosan a hagymák gyökeréhez kell igazítani - alacsonyabb szintnél kiszáradnak, magasabbnál elrohadnak. Ezt a csatornahálózattal milliméter pontossággal meg lehet tenni. Még a lengyelek próbálkoznak ilyesmivel, ott az éghajlat nem olyan barátságos, illetve egy magyar vállalkozó Etiópiába vitte ki a tulipántermesztést, és ma már világszinten is tényező lett. A tulipántermesztés egyébként nagyon speciális eszközökkel történik - a fölázó talaj miatt sok a gumilánctalpas traktor, illetve szabványos a vetéstávolság, mivel így a kerekek a virágok között el tudnak gurulni metszéskor például. Sok az élőmunka, ám ilyenkor is a munkások a traktoron utaznak, és manuálisan adagolják a hagymákat például.Végezetül pedig egy film a Keukenhofról, a királyi kertekről, ami tavasszal hat hétig látogatható:

Két négyrészes NS Bombardie fotó

Két négyrészes NS Bombardier Sprinter LightTrain (SLT) motorvonat De Vink és Voorschoten között

(könyvjelző)

Egy NS Plan Y Sprinter moto fotó

Egy NS Plan Y Sprinter motorvonat De Vink és Voorschoten között

(könyvjelző)

A tanároknak szervezett vár fotó

A tanároknak szervezett városnéző sétán idén az iskola egy korábbi történelem tanára vezetett minket. Idén tízórainak hagymába forgatott nyers heringet ettünk, ami zseniális étek.

(könyvjelző)

Az ebédre kapott tatárbifsztek az olaszoknál és a briteknél viszont kiverte a biztosítékot, pedig nagyon finom volt. Fontos tudni, hogy a hollandok ebédre csak szendvicseket esznek, meleg étel csak vacsorára van.

Egy másik tipikus történész fotó

Egy másik tipikus történész vezetett körbe minket a székesegyházban (természetesen protestáns templom, bár hívek alig vannak, így itt nem is nagyon van istentisztelet), ahol az érseki szobát is megmutatták, ami normál esetben nem látogatható

(könyvjelző)

Egy másik tipikus történész fotó

Egy másik tipikus történész vezetett körbe minket a székesegyházban (természetesen protestáns templom, bár hívek alig vannak, így itt nem is nagyon van istentisztelet), ahol az érseki szobát is megmutatták, ami normál esetben nem látogatható

(könyvjelző)

Fölújított villamos Hágában fotó

Fölújított villamos Hágában

(könyvjelző)

Alstom Citadis villamos a R fotó

Alstom Citadis villamos a Randstad Rail kötelékében Den Haag Centraal állomáson

(könyvjelző) (Randstadrail)

A RandstadRail egy elővárosi villamoshálózat (tram-train) Hága térségében, ami részben a meglevő villamosvonalakat használja, de számos fejlesztés is kapcsolódott hozzá - ilyen a belvároson átvezető villamosalagút, ami egy sétálóutcai szakaszt váltott ki (ilyesmire készülnek most Karlsruhéban is), vagy a főpályaudvar csarnokán keresztbe átvezető viadukt. Hagyományos villamosokkal együtt használják, illetve a RandstadRail Citadis-jai kisegítenek sima hágai villamosvonalakon is, amíg a fölújítások miatt kevesebb a kiadható kocsi. A RandstadRail égisze alatt HÉV-szerű járművek is üzemelnek, ezek az E jelű vonalon közlekednek, amik Den Haag Centraal normál, vasúti részéről indulnak (dedikált vágányaik vannak, elválasztva a nagyvasúttól), majd a korábbi Hofpleinlijn vasútvonalon vezetnek metrószerű, felszíni szakaszon (de felsővezetékkel), majd Rotterdamba beérve lemennek a földalá, és a Centraal állomást is érintve áthaladnak a városon. Így tehát ez egy városok közötti elővárosi vasút-HÉV-metró. Az M2-gödöllői HÉV összekötés lesz ilyesmi, dehát nyugaton egyébként is el vannak mosódva a közlekedési módok közti különbségek. A rotterdami metró alapvetően alsóvezetékes (alulról súrolós), de az ötből három vonalon is van felsővezetékes szakasz is, ahol áramszedőt emelnek a kocsik. Itt is van a Blijdorp állomáson szintbeni, harmadik sínes átjáró. Halálos áldozatokról nem tudni. Ennél már csak az amszterdami metró őrültebb, de arról majd egyszer külön írok.

A Randstad Rail Hága és Rot fotó

A Randstad Rail Hága és Rotterdam között közlekedő Metro E vonalának egy szerelvénye Den Haag Centraal állomáson

(könyvjelző) (Randstadrail)

Több holland vasúti hírt is föltettem a Tumblr csatornámra , érdemes nézegetni! A nyáron egyébként is igyekszem egy kicsit fölpörgetni a Tumblrt is, remélem, a megelégedésetekre!

Leidenben kanyarog a Singel fotó

Leidenben kanyarog a Singel, a hajdani várfal tövébe ásott vizesárok

(könyvjelző)

Leiden térképe
Jól látható a jellegzetes, németalföldi erődváros csatornarendszere ezen a régi térképen
Forrás: travelbetweenthepages.com

Leiden fotó

Leiden

Leiden fotó

Leiden

Leiden fotó

Leiden

Leiden fotó

Leiden

Leiden fotó

Leiden

(könyvjelző)

Leiden fotó

Leiden

Leiden fotó

Leiden

Leiden fotó

Leiden

Leiden fotó

Leiden

Leiden fotó

Leiden

Leiden fotó

Leiden

Leiden fotó

Leiden

(könyvjelző)

Leiden fotó

Leiden

Leiden fotó

Leiden

Leiden fotó

Leiden

Leiden fotó

Leiden

Leiden fotó

Leiden

Leiden fotó

Leiden

Leiden fotó

Leiden

(könyvjelző)

Leiden fotó

Leiden

Leiden fotó

Leiden

Leiden fotó

Leiden

Leiden fotó

Leiden

Leiden fotó

Leiden

(könyvjelző)

Leiden fotó

Leiden

Leiden fotó

Leiden

(könyvjelző)

Közhely, hogy Hollandiában mindenki kerékpározik - bár persze nem is igaz, van, aki például fél a kétkerekezéstől. 30 kilométerről, városok közötti kerékpáros sztrádán iskolába kerékpározni egyáltalán nem kirívó eset itt. A kerékpáros sztráda néha csak dedikált nyomvonalon haladó, települések közötti, széles kerékpárutat jelent, de néha tényleg komoly, autópályákhoz illő infrastruktúrája van, például többszintű csomópontokkal (Eindhoven). A kerékpárút többnyire piros aszfalttal burkolt, így könnyű rajta gurulni, és könnyen megkülönböztethető is a többi útfelülettől. A sétálóutcákon és a járdákon is lehet kerékpározni, de itt nincsen kerékpárosfutár-mentalitás, és általában is a hollandok lassabban tekernek, mint Budapesten - igaz, nincs is olyan, aki kényszerből messzire járna kerékpárral dolgozni, és így sietnie kellene. Minden utcában lehet kerékpározni, így az útvonalválasztást az infrastruktúra nem befolyásolja, tényleg arra mehetek, amerre a legjobb mennem. A nagyobb forgalmú utak mellett külön, elválasztott kerékpársáv van, útirány szerint a szűk utcákban, vagy külön kerékpárútként, mint nálunk. Ez azonban mindig legalább három bringa széles, és van a közepén terelővonal az irányok szétválasztására. Leiden főutcáján a buszokkal osztozunk a téglaburkolaton, de a buszsofőr nem ideges, ha a szembejövő busz miatt nem tud megelőzni, persze az is igaz, hogy nem három csuklós hetesbuszt, csak egy tízpercenként járó, félig üres falujárót tudok föltartani.

Jó a leiden pályaudvar földalatti bringatárolója is, de a non plus ultra az bizonyosan az Amsterdam Centraal állomáson levő háromszintes biciklis parkolóház . Utrecht most erre fog rádobni még egy lapáttal. Vannak olyan kis utak, ahol nyílt kerékpársáv van: az út két szélén fut a két irány kerékpársávja, középen egy sávnyi hely a kocsiknak, a szembehaladók pedig a bringasávba betérve tudnak elhaladni egymás mellett. A manővert persze teljesen veszélytelenül és rutinosan hajtják végre.

Leiden fotó

Leiden

Egy igen meglepő tábla errefelé.

Leiden fotó

Leiden

Kisvakondos könyvek és plüs fotó

Kisvakondos könyvek és plüssállatok Leidenben

(könyvjelző)

Csehország is az exportjából él.

Leiden fotó

Leiden

Készül az ebéd a suliban fotó

Készül az ebéd a suliban

LEMUN fotó

LEMUN

LEMUN fotó

LEMUN

LEMUN fotó

LEMUN

LEMUN fotó

LEMUN

LEMUN fotó

LEMUN

LEMUN fotó

LEMUN

LEMUN fotó

LEMUN

LEMUN fotó

LEMUN

LEMUN fotó

LEMUN

LEMUN fotó

LEMUN

LEMUN fotó

LEMUN

(könyvjelző)

LEMUN fotó

LEMUN

LEMUN fotó

LEMUN

LEMUN fotó

LEMUN

LEMUN fotó

LEMUN

LEMUN fotó

LEMUN

LEMUN fotó

LEMUN

Leiden fotó

Leiden

(könyvjelző)

Koploper motorvonat Leiden fotó

Koploper motorvonat Leiden Centraal és De Vink között

VIRM motorvonat De Vink meg fotó

VIRM motorvonat De Vink megállóban

Leiden fotó

Leiden

(könyvjelző)

Leiden fotó

Leiden

(könyvjelző)

Leiden fotó

Leiden

Leiden fotó

Leiden

Leiden fotó

Leiden

(könyvjelző)

NS VIRM Leiden Centraalon fotó

NS VIRM Leiden Centraalon

(könyvjelző)

NS VIRM Leiden Centraalon fotó

NS VIRM Leiden Centraalon

(könyvjelző)

NS SLT Leiden Centraalon fotó

NS SLT Leiden Centraalon

NS VIRM Leiden Centraalon fotó

NS VIRM Leiden Centraalon

(könyvjelző)

Ezért jók az átkötések a vá fotó

Ezért jók az átkötések a vágányok között - a peron hátuljára beáll az IC, az átszállók csak előresétálnak, kijár az IC, majd utána kijár a Sprinter is

Ilyen lehetne Vác is, de még bátortalanul használják.

NS Koploper Leiden Centraal fotó

NS Koploper Leiden Centraal állomáson

(könyvjelző)

NS SLT Leiden Centraal állo fotó

NS SLT Leiden Centraal állomáson

Leiden fotó

Leiden

(könyvjelző)

Leiden fotó

Leiden

(könyvjelző)

Leiden fotó

Leiden

(könyvjelző)

Leiden fotó

Leiden

Leiden fotó

Leiden

(könyvjelző)

LEMUN fotó

LEMUN

LEMUN fotó

LEMUN

LEMUN fotó

LEMUN

Csoportkép Leiden Centraalo fotó

Csoportkép Leiden Centraalon

Fölhívnám a figyelmet a hátul álló T-Rexre!

Eindhoven fotó

Eindhoven

Eindhoven fotó

Eindhoven

Utrecht fotó

Utrecht

Utrecht fotó

Utrecht

Utrecht fotó

Utrecht

Utrecht fotó

Utrecht

Utrecht fotó

Utrecht

(könyvjelző)

Hollandiában a kerékpár letámasztása a legegyszerűbb dolog. Sokan le is láncolják őket valami korláthoz, de a legtöbben csak bekattintják a hátsó kereket blokkoló zárat, és otthagyják, akár egy tér közepén is a bringát, még az Utrechthez és Leidenhez hasonló nagyvárosokban is. Bringát igaziból szinte csak Amszterdamban lopnak.

Utrecht fotó

Utrecht

(könyvjelző)

Utrecht jellegzetessége a csatornáknál jóval magasabb utcaszint, így kétszintes utcák alakultak ki, a fölső járda alatt a csatornaszintről elérhető raktárakkal. A csatornaszinten is végig lehet sétálni, nyáron kis sörözők és kávézók működnek a parton ujablak, és itt is lehet különböző hajókkal hajókirándulást tenni. Érdemes egyébként meggondolni, hogy ezek a grachtok partján álló házak mind iparosok műhelyei vagy kereskedők raktárai voltak (a magas, keskeny ablakos raktárházak igen jellegzetesek Hollandiában). Nálunk még Pesten sem volt ennyi iparos a kora újkorban, nem csoda, hogy a holland GDP ma is többszöröse a magyarnak. Nem hetven éve maradtunk le tőlük.

Utrecht fotó

Utrecht

Utrecht fotó

Utrecht

Utrecht, az Egyetem fotó

Utrecht, az Egyetem

Utrecht fotó

Utrecht

Utrecht, az egyetem szenátu fotó

Utrecht, az egyetem szenátusi ülésterme

Utrecht fotó

Utrecht

Utrecht fotó

Utrecht

Utrecht fotó

Utrecht

Utrecht fotó

Utrecht

Utrecht fotó

Utrecht

Utrecht fotó

Utrecht

Utrecht fotó

Utrecht

Utrecht fotó

Utrecht

Utrecht fotó

Utrecht

Utrecht fotó

Utrecht

Utrecht fotó

Utrecht

Utrecht fotó

Utrecht

VIRM motorvonat indul Schip fotó

VIRM motorvonat indul Schipholba Utrechtből

És két perccel később Breukelenbe is indul egy Sprinter majd ugyanarról a vágányról. Kelenföld, KÖKI elbújhat.

Egy NS VIRM motorvonat Utre fotó

Egy NS VIRM motorvonat Utrecht Centraal állomáson

Utrecht Centraal egyébként az ország legforgalmasabb állomása.

Egy NS Koploper motorvonat fotó

Egy NS Koploper motorvonat Utrecht Centraal állomáson

Egy DB ICE3 motorvonat Utre fotó

Egy DB ICE3 motorvonat Utrecht Centraal állomáson

Egy NS Sprinter motorvonat fotó

Egy NS Sprinter motorvonat Utrecht Centraal állomáson

(könyvjelző)

Az 5024-es gyorsvillamos ko fotó

Az 5024-es gyorsvillamos kocsi Utrecht Centraal állomáson

Az 5026-os gyorsvillamos ko fotó

Az 5026-os gyorsvillamos kocsi Utrecht Centraal állomáson

Gouda fotó

Gouda

(könyvjelző)

Gouda fotó

Gouda

Gouda fotó

Gouda

Gouda fotó

Gouda

Gouda fotó

Gouda

(könyvjelző)

Gouda fotó

Gouda

(könyvjelző)

Közeleg Mikulás, hollandul Sinterklaas, aki minden évben másik holland városba vonul be először Amerigo nevű fehér paripáján. November közepén hajózik föl Spanyolországból egy gőzhajóval. Ebben az évben ez a város Gouda volt, így a várost ajándékcsomagok borították, minden házról azok lógtak, még egy ajándékot szállító hajóval is találkoztam. A gyerekek a cipőiket a hidak korlátaihoz kötözik, és rajzokat hagynak benne a Mikulásnak. Valószínűleg azért terjedt el spanyol származása, mert gyakran narancsokat osztogatott ajándékként a kikötőkben rá várakozó gyerekeknek, erről egy versike is fönnmaradt az 1800-as évekből. A gyerekek pedig szalmával és répával kedveskednek Amerigónak, a lónak. Ilyenkor minden holland házban Kruidnotennek nevezett, apr mézeskalács-érméket kínálnak, és mindenki kap ajándékba egy kb. 15 centis csoki betűt, a neve kezdőbetűjét. (Én is mindig megkapom a magam B betűjét, ami nagyon menő.)

Gouda fotó

Gouda

Gouda, zsilipház fotó

Gouda, zsilipház

(könyvjelző)

Gouda, szélmalom fotó

Gouda, szélmalom

Gouda, a Hollandsche Ijssel fotó

Gouda, a Hollandsche Ijssel partja

Gouda, a múzeumkikötő fotó

Gouda, a múzeumkikötő (Museumshaven)

(könyvjelző)

Gouda, a múzeumkikötő fotó

Gouda, a múzeumkikötő (Museumshaven)

Gouda fotó

Gouda

Gouda fotó

Gouda

Gouda fotó

Gouda

Gouda fotó

Gouda

Ticket to Ride, Märklin vál fotó

Ticket to Ride, Märklin változat

Gouda fotó

Gouda

Gouda fotó

Gouda

Pincében hűtik a sört fotó

Pincében hűtik a sört (kár, hogy iskolai program lévén nem próbálhattam ki), néha árvizeknél ezt is elönti a víz

Pincében hűtik a sört fotó

Pincében hűtik a sört (kár, hogy iskolai program lévén nem próbálhattam ki), néha árvizeknél ezt is elönti a víz

Gouda fotó

Gouda

Gouda fotó

Gouda

Gouda fotó

Gouda

Gouda fotó

Gouda

Gouda fotó

Gouda

Gouda fotó

Gouda

Gouda fotó

Gouda

Sinterklaas is hajóval érkezik.

Gouda fotó

Gouda

NS Plan Z ICm Koploper moto fotó

NS Plan Z ICm Koploper motorvonat Goudában

NS Plan Z ICm Koploper és e fotó

NS Plan Z ICm Koploper és egy Sprinter LightTrain motorvonat Goudában

NS Plan Z ICm Koploper moto fotó

NS Plan Z ICm Koploper motorvonat Goudában

Egy durva, hármas csatolás.

Háromrészes Sprinter motorv fotó

Háromrészes Sprinter motorvonat Goudában

Egy, a szokásosnál hosszabb fotó

Egy, a szokásosnál hosszabbra összerakott NID motorvonat Goudában

NID Goudában fotó

NID Goudában

Koploper Goudában fotó

Koploper Goudában

(könyvjelző)

Sprinter Alphen a/d ijnban fotó

Sprinter Alphen a/d ijnban

Sprinter Alphen a/d ijnban fotó

Sprinter Alphen a/d ijnban

Sprinter Alphen a/d ijnban fotó

Sprinter Alphen a/d ijnban

Madarak Leidenben fotó

Madarak Leidenben

Madarak Leidenben fotó

Madarak Leidenben

4+6 részes csatolt NS VIRM fotó

4+6 részes csatolt NS VIRM motorvonat Voorschoten és De Vink között

NS Sprinter LightTrain moto fotó

NS Sprinter LightTrain motorvonat Voorschoten és De Vink között

NS Sprinter LightTrain moto fotó

NS Sprinter LightTrain motorvonat Voorschoten és De Vink között

(könyvjelző)

NS Sprinter LightTrain moto fotó

NS Sprinter LightTrain motorvonat Voorschoten és De Vink között

(könyvjelző)

A Nederlandse Spoorwegen VI fotó

A Nederlandse Spoorwegen VIRM motorvonata Voorschoten és De Vink között

(könyvjelző)

A VIRM motorvonatokat alapvetően igyekeznek nem közlekedtetni Sprinter vonatokként, mivel elég kicsi a gyorsulásuk. Egyfelől két kocsinként csak két hajtott tengely jut, másrészt elég nagy az áramfelvételük, amit az 1500 V egyenáramú felsővezeték nem annyira bír. Ha csatolt egység kell Sprinteren (ez itt egy IC, ennél mindegy), különösen, ha hatrészest négyrészeshez csatolnak, akkor durva áramkorlátozások lépnek életbe a vonaton, így a késés szinte garantált. De ha nincs más, akkor ez fog menni.

A Nederlandse Spoorwegen VI fotó

A Nederlandse Spoorwegen VIRM motorvonata Voorschoten és De Vink között

Sprinter Voorschoten és De fotó

Sprinter Voorschoten és De Vink között

A Nederlandse Spoorwegen VI fotó

A Nederlandse Spoorwegen VIRM motorvonata Voorschoten és De Vink között

A Nederlandse Spoorwegen VI fotó

A Nederlandse Spoorwegen VIRM motorvonata Voorschoten és De Vink között

A Nederlandse Spoorwegen SL fotó

A Nederlandse Spoorwegen SLT motorvonata Voorschoten és De Vink között

A Nederlandse Spoorwegen VI fotó

A Nederlandse Spoorwegen VIRM motorvonata Voorschoten és De Vink között

A Nederlandse Spoorwegen SL fotó

A Nederlandse Spoorwegen SLT motorvonata Voorschoten és De Vink között

A Nederlandse Spoorwegen SL fotó

A Nederlandse Spoorwegen SLT motorvonata Voorschoten és De Vink között

A Nederlandse Spoorwegen VI fotó

A Nederlandse Spoorwegen VIRM motorvonata Voorschoten és De Vink között

A Nederlandse Spoorwegen SL fotó

A Nederlandse Spoorwegen SLT motorvonata Voorschoten és De Vink között

Leiden, Singel fotó

Leiden, Singel

(könyvjelző)

Leiden fotó

Leiden

Leiden fotó

Leiden

Leiden fotó

Leiden

Leiden fotó

Leiden

Leiden fotó

Leiden

Leiden fotó

Leiden

Leiden fotó

Leiden

Leiden fotó

Leiden

Leiden fotó

Leiden

Leiden fotó

Leiden

Leiden fotó

Leiden

Leiden fotó

Leiden

Leiden fotó

Leiden

Leiden fotó

Leiden

VIRM motorvonat Leiden Lamm fotó

VIRM motorvonat Leiden Lammenschans megállóban

Koploper motorvonat Leiden fotó

Koploper motorvonat Leiden Lammenschans megállóban

Koploper motorvonat Leiden fotó

Koploper motorvonat Leiden Lammenschans megállóban

Sprinter LightTrain Leiden fotó

Sprinter LightTrain Leiden Centraal állomáson

A Hága fotó

A Hága

Villamos Hágában fotó

Villamos Hágában

A Hága fotó

A Hága

A Hága fotó

A Hága

A Hága fotó

A Hága

A Hága fotó

A Hága

A Hága fotó

A Hága

A Hága fotó

A Hága

A Hága fotó

A Hága

A Hága fotó

A Hága

Villamos Den Haag Centraal fotó

Villamos Den Haag Centraal állomáson

(Randstadrail)

Den Haag Centraal fotó

Den Haag Centraal

Den Haag Centraal fotó

Den Haag Centraal

Den Haag Centraal fotó

Den Haag Centraal

Den Haag Centraal fotó

Den Haag Centraal

(könyvjelző)

Van Hágában, pár tömbnyire a pályaudvartól egy remek vasúti antikvárium, ahol fillérekért lehet pár éves Eisenbahn Journalokhoz, MIBÁ-hoz, szakkönyvekhez jutni, sokszor remittendából származó, még fóliázott példányokat adnak DVD-vel egy euróért. Ha arra jár valaki, megéri betérni!

Köszönöm a figyelmedet! Kérlek, maradj a benbe.hu-n!

Keress a címkék közöttg

Hasonló képek:

Koploper Sprinter LighTTrainNID 7507VIRM 350 013406

Helyszínek:

Mozdonysorozatok:

VIRM Koploper Sprinter LighTTrain Sprinter NID 406

 

Régi és új albumok:

SzáznegyvenkettőHöllentalbahnRetró hétvége 2020/2.BúcsúcsókA Waldenburgerbahn

Albumok Mozdonyok Atlasz RhB Cikkek Toolbox

-----------------

Copyright Takács Bence és társai, 2005-2023. A honlapon található fényképek felhasználási jogaival kapcsolatban l. az Impresszumot!

Címlap Cikkek Mozdonyok Atlasz Modellvasút Linkek