sín benbe.hu

-------------------------------------------

Címlap Cikkek RhB Albumok Mozdonyok Atlasz Linkek

A Mariazellerbahn

Utazás St. Pölten és Mariazell között sok leszállással.

Az ÖBB 1144 279-5 St. Pölte fotó

Az ÖBB 1144 279-5 St. Pölten Hauptbahnhof állomáson jaffa Schlieren-kocsikkal

(könyvjelző) (Westbahn)

Bécsből vonattal érkezve ma már a kellemesen fölújított, gránittal burkolt falú aluljárókon át elérhető peronokra léphetünk le a railjetünkről. Nem látni már építkezés nyomait, ICE1 motorvonatokat és régi Schlierenwageneket sem. Nem sokkal ezelőttig egy dolog viszont még a régi időkből köszönt vissza: a Mariazellerbahn százkét éves villanymozdonyai, mint a legidősebb, még közforgalomban közlekedő mozdonyok szinte mindig megtalálhatóak voltak a 12-13-as vágányok környékén. Azóta viszont a NÖVOG modernizációs programjának leglátványosabb változtatására is sor került: forgalomba álltak az új, Stadler gyártmányú, alacsonypadlós, ízléstelen arany színű Himmelstreppe, vagyis Mennyei Lépcső motorvonatok. Nem ennyi az összes változás: eltűntek a biztosítóberendezések valamint a jelzők és rugós váltók kerültek minden állomásra, fölépült egy hatalmas motorszín és látogatóközpont Laubenbachmühlénél (stílusában a berlini Főpályaudvart idéző csarnokkal, hatalmas tájsebként), leeresztették a híres Wienerbruck melletti víztározót, és két hét múlva még a prémium szolgáltatásokat nyújtó RegioExpress vonat, az Ötscherbär is megszűnik. Aki tehát még a régi Mariazellerbahnból szeretne egy szeletet megfogni, az most vagy a következő hétvégén tegye, vagy a jövőben messzire kerülje el ezt az uniformizált műanyagvasutat! Vagy menjen nagy hóban, akkor ugyanis az arany bigyók elviselhetően néznek ki.

A DB 401 065-8 pályaszámú fotó

A DB 401 065-8 pályaszámú ICE1 motorkocsija St. Pölten Hauptbahnhofon

A Railion 182 012-5 tehervo fotó

A Railion 182 012-5 tehervonattal St. Pölten Hauptbahnhofon

Ekkor éppen minden DBCargo gépet railionra festettek át (így kevésbé szúrta a holland önbecsülést?) Azóta főleg a sima DB jelvény a divat a tehervonati gépeken is, de van minden, még felirat nélküli kivitel is. Nekem a jó nagybetűs DBCargo volt ettől függetlenül a kedvencem.

Lomtalanítás Sankt Pöltenbe fotó

Lomtalanítás Sankt Pöltenben

(könyvjelző)

St. Pölten 1986 óta Alsó-Ausztria fővárosa és legnagyobb városa. Számos városrésze közül kiemelkedő a kedves óváros és a remekmű posztmodern épületekkel fölépített kormányzati negyed. Vasúti szempontból a Westbahn egyik fontos állomása, de jelentős az itteni főműhely (mozdonyok és kocsik javítását is végzik), illetve a Spratzernben található teherpályaudvar. Bécs felé a régi és az új Westbahnon, Tullnon valamint Kremsen keresztül van kapcsolata, és innen indul a hajdan Kernhofig tartó Traisentalbahn és Südwestbahn is, ami Bécsújhely felé jelentett rövidebb utat a középső szakaszának bezárása előtt.

A stájerországi Mariazell felé a vasútépítés elég hamar fölmerült, hiszen a búcsújáróhely már 1850-ben százezer zarándokot vonzott. 1853-ban ért a Kaiserin Elizabethbahn első gőzmozdonya Bécsből St. Pöltenbe, de Máriacell bekapcsolására a vasúti forgalomba még ötven évet várni kellett. Az 1880-as években két terv volt a magas fennsíkon fekvő városka Süd- és Westbahnba kapcsolására:

 • St. Pölten - Mariazell - Bruck an der Mur
 • St. Pölten - Kernhof - Gsheid - Mariazell - Mürzsteg - Neuberg - Mürzzuschlag

1884-ben a traiseni vonal megnyitása után onnan egy normálnyomközű szárnyvonalat terveztek építeni Kirchberg an der Pielach -ba. 1887-ben előmunkálati engedélyt kaptak egy gőztramway vonal építésére St. Pöltenből Kirchbergen át Dobersnigg (a mai Loich ) településig. Mariazell bekötésére 1885-ben a következő vonalváltozatokat javasolták:

 • Schrambach (Traisentalbahn) - Kernhof - Halltal - Mariazell - Kapfenberg
 • Schrambach - Türnitz - Annaberg - Mariazell - Kleinreifling (Rudolfsbahn/Gesëusebahn)
 • Schrambach - Kernhof - Terz - Lahnsattel - Neuberg - Mürzzuschlag

1890-ben a háborúügyi minisztérium egy Böheimkirchen - Spratzern - Ober Grafendorf - Kirchberg - Frankenfels vonal építéséhez végzett előmunkálatokat. Minden megváltozott azonban Ausztria első kisvasútja, a Steyrtalbahn 1889 évi beindításával és sikerével. Innentől kezdve keskeny nyomközű, jóval olcsóbban kiépíthető vasútban gondolkodtak a hegyvidéki terepen (szerény véleményem szerint, a terepet és a később megvalósult vasútépítéseket figyelembe véve, a legtöbb fönt jelzett normál nyomtávú vasút inkább képzelgés, mint tényleg megépíthető dolog lett volna, a terep még a harminc évvel később megépülő Wechselbahnét is bőven túlszárnyalta nehézségben). A nyomtáv - szintén a hadügy nyomására - a Bosznavasútéval megegyező 760 mm lett.

Napóra St. Pölten belvárosá fotó

Napóra St. Pölten belvárosában

St. Pölten fotó

St. Pölten

Új és régi találkozása St. fotó

Új és régi találkozása St. Pöltenben

(könyvjelző)

1893-ban a korábbi tervek egy részén vasút épült (Mürzzuschlag-Neuberg, Traisen-Kernhof, illetve 1908-ban Freiland és Türnitz között), és megépült a 760 mm-es Thörlerbahn Kapfenberg és Au-Seewiesen között. 1894-ben Stájerország vasúti tervhivatala a Thörlerbahn meghosszabbítását javasolta Mariazellig, ami a Mariazellerbahn megépülte után is sokáig tervben maradt, de sosem készült el (2004-ben a Thörlerbahn addigra már fölhagyott pályáját fölszedték). Ugyanebben az évben Alsó-Ausztria a saját irányából tűzte ki célul Mariazellt. Leo Weeber és Josef Fogowitz mérnökök tervükkel elnyerték a koncessziót a Kirchbergen át Laubenbachmühléig, illetve Ober Grafendorfból Mankig vezető kisvasutak építésére. Előbbi 1894. július 26., utóbbi 1895. október 30. dátummal került kiadásra. 1895. február 6-án döntöttek a Pielachtalbahn megépítéséről, június 5-én és 6-án megtörtént a nyomvonalbejárás, 13.-ig megtörténtek az építéssel kapcsolatos tárgyalások is. A főpályaudvar előtti térről induló vonal a helyi állomásig (ma Alpenbahnhof , akkor Lokalbahnhof) szakasza sok gondot jelentett, ezért a tárgyalásokat lezárni csak 1898. február 4-én sikerült. Végül az indóház előtti teret a Khittelstrassén hagyta el a pálya, és egy szakaszon a Westbahn mentén haladt, majd az utcaszinten tovább követte a Leobersdorf felé vezető vonalat (a Westbahn már ekkor is magasvasútként vezetett keresztül a városon). Az Alpenbahnhof előtt volt a kisvasút és a normál nyomtávú Leobersdorferbahn/Traisentalbahn keresztezése. Ezt a szakaszt 1907. május 1.-ig átépítették, így a keresztezés különszintű lett. 1945-ben emelték a Hauptbahnhofon a kisvasút vágányait a nagyvasút szintjére és épült meg a jelenlegi, csonkavágányos végállomás.

Gyönyörű parkolóhelyek fotó

Gyönyörű parkolóhelyek St. Pöltenben, kilátással (a hátunk mögött a vasúti Traisen-híd zajvédőfala)

(könyvjelző)

A Mariazellerbahn első, 31,3 km hosszú szakasza két év alatt, 1898. június 27.-re elkészült, aznap tartották a műtanrendőri bejárást, hat nappal korábban a hídpróbákat. Az első üzemnap 1898. július 4. volt. A ma is meglévők mellett Schwadorf állomás és Völlerndorf megállóhely épült még meg, állomásként működött Tradigist megálló, és volt szolgálat Steinklammban is. Iparvágány-kiágazás épült St. Pöltenben a téglagyárhoz (2,75 km), a Firma Schrantz-hoz Kammerhofnál (17,3 km), a Firma Hartl-höz Mainburgnál (23,5 km), a Gleitsmann festékgyárhoz Rabenstein állomáson és a Krupp-féle fonalgyárhoz Steinklammnál. A vonalon eredetileg mindössze három komoly műtárgy épült: a Matzersdorfer-viadukt Schwadorfnál, nem messze tőle az első Pielach-híd, és Stainklammnál a Pielach középső folyásánál fekvő második híd. A vonal üzemeltetését eredetileg a Lokalbahn St. Pölten - Kirchberg an der Pielach - Mank látta el, 1900. december 13.-tól pedig a Niederösterreichische Landesbahnen.

A továbbépítés komoly pénzügyi problémákkal küzdött, de 1903. augusztusára sikerült a nyomvonalat kijelölni és 1904. áprilisában folytatódtak az építkezések.

Lakótelep St. Pöltenben fotó

Lakótelep St. Pöltenben

(könyvjelző)

A vonalon kezdetben U sorozatú (közülük egy túlhevítéső Uh volt), szertartályos gőzmozdonyok, illetve 1903-tól kéttengelyes és csuklós, négytengelyes gőzmotorkocsik közlekedtek. A sebesség nem volt egetrengetően nagy, mégis lehetőséget teremtett a kisipari tevékenység fejlesztésére és a gyümölcsösökben gazdag völgy terményeinek gyors elszállítására.

Az ÖBB 1016 047-1 fotó

Az ÖBB 1016 047-1 Wiener Städtische St. Pöltenben

(könyvjelző)

Egy Werbelok még a nagyon korai időkből. Nekem a legnagyobb kedvenceim a Budesheer és a Semmering mozdonyok voltak, utóbbiról sajnos nincs fényképem. Érdemes a St. Pölten-i építkezések menetrendre gyakorolt hatásait összevetni a váci átépítésével! Ja, a százas lassújel befigyel...

Az ÖBB 1016 007-5 St. Pölte fotó

Az ÖBB 1016 007-5 St. Pöltenben

(Westbahn)

A hangosbemondó erőtlen próbálkozást tett, hogy figyelmeztessen: "Achtung, Bahnsteig 1! Zug fährt..." A többit a zakatolás elnyomta.

Az ÖBB 5047 015-2 St. Pölte fotó

Az ÖBB 5047 015-2 St. Pöltenben

A Traisentalbahnra készül.

Az ÖBB 5047 026-9 St. Pölte fotó

Az ÖBB 5047 026-9 St. Pöltenben

Az ÖBB 5090 014-1 és az 509 fotó

Az ÖBB 5090 014-1 és az 5090 015-8 St. Pölten Hbf állomáson

(könyvjelző)

Ma erről az egyedüliként fedetlen peronról indulnak a Mariazellerbahn vonatai. Hagyományosan a jobb oldali, 11. vágány az érkező, a bal oldali, 12. vágány az induló vonatoké. Ezúttal egy Laubenbachmühlébe induló személy egy Mankból érkezett másik motorkocsival találkozott.

Az ÖBB 4090 001-1 St. Pölte fotó

Az ÖBB 4090 001-1 St. Pölten Hbf állomáson

Ma erről az egyedüliként fedetlen peronról indulnak a Mariazellerbahn vonatai. Hagyományosan a jobb oldali, 12. vágány az érkező, a bal oldali, 13. vágány az induló vonatoké. A képen az ELIN-SGP gyártmányú villanymotorvonat egyik példánya áll.

Betolás St. Pölten Hbf állo fotó

Betolás St. Pölten Hbf állomáson

(könyvjelző)

Ma erről az egyedüliként fedetlen peronról indulnak a Mariazellerbahn vonatai. Hagyományosan a jobb oldali, 12. vágány az érkező, a bal oldali, 13. vágány az induló vonatoké. A mozdonyvontatású szerelvényeknek - akár dízel, akár villanymozdonnyal érkeztek a hegyről - vissza kellett térniük az Alpenbahnhofra körüljárni. Az alagút előtt van a Hauptbahnhofon is egy körüljáróvágány, de azt nem szokták használni. Ezek az arany csíkkal díszített kocsik a gőzmozdonyos vonathoz lettek fölújítva sok évvel ezelőtt. Ez mégsem nosztalgia-vonat: a Krumpéra jó ideje nem jártak dízelek (ez a kép ráadásul már a NÖVOG-átvétel után, a Krumpe leállítása után készült), egyszerűen a NÖVOG úgy spórolt villanygépet, hogy csatlós, környezetszennyező, lassú dízelt járatott helyette. Nem véletlenül becézik a céget néha Niederösterreichische Vollidioten Gesellschaft-nak.

A NÖVOG 4090 003 lefestett fotó

A NÖVOG 4090 003 lefestett ÖBB Pflatsch-csal St. Pölten Hauptbahnhofra érkezik

Tavaszi képeim pár hónappal a NÖVOG-átvétel után készültek, ezeken már leragasztott, lefestett logók, vagy épp a leszedett matricák helyei látszanak már csak a mozdonyokon és kocsikon. Ekkor még mindenféle járművel lehetett találkozni a vonalon, ebből a szempontból igazi parádé volt, bár én az unalmas, csak 1099-eseket fölvonultató megoldásnak is örültem volna.

A NÖVOG 5090 016 Laubenbach fotó

A NÖVOG 5090 016 Laubenbachmühlébe indul St. Pöltenből

Ez a kép 2013. augusztusábna készült, ekkor Lászlófi Karcsival érkeztünk vonatozni. Vele többször fotóztam már együtt a Rhätische Bahn vonalain és magyar kisvasutakon.

A NÖVOG 1099.008 St. Pölten fotó

A NÖVOG 1099.008 St. Pölten Alpenbahnhofon

A NÖVOG 1099.008 St. Pölten fotó

A NÖVOG 1099.008 St. Pölten Alpenbahnhofon

A NÖVOG 5090 017, a 2095 01 fotó

A NÖVOG 5090 017, a 2095 015 és a 4090 003 St. Pölten Alpenbahnhofon

A Mariazellerbahn reklámkoc fotó

A Mariazellerbahn reklámkocsijai egy színes, hangulatos szerelvényt alkottak, többnyire a reggel St. Pöltenbe közlekedő Dirndltaler gyorsvonatként lehetett fotózni őket - a képen a Mariazeller Advent-kocsi

A Mariazellerbahn reklámkoc fotó

A Mariazellerbahn reklámkocsijai egy színes, hangulatos szerelvényt alkottak, többnyire a reggel St. Pöltenbe közlekedő Dirndltaler gyorsvonatként lehetett fotózni őket - a képen a Kirchberg an der Pielach-kocsi

A Mariazellerbahn reklámkoc fotó

A Mariazellerbahn reklámkocsijai egy színes, hangulatos szerelvényt alkottak, többnyire a reggel St. Pöltenbe közlekedő Dirndltaler gyorsvonatként lehetett fotózni őket - a képen a G'Sund in Frankenfels-kocsi

A Mariazellerbahn reklámkoc fotó

A Mariazellerbahn reklámkocsijai egy színes, hangulatos szerelvényt alkottak, többnyire a reggel St. Pöltenbe közlekedő Dirndltaler gyorsvonatként lehetett fotózni őket - a képen a Sparkasse Pielachtal-kocsi

A 1099 010 Ötscher Bär vill fotó

A 1099 010 Ötscher Bär villanymozdony St. Pölten Alpenbahnhofon

A NÖVOG 5090 011 St. Pölten fotó

A NÖVOG 5090 011 St. Pölten Alpenbahnhofon, az előtérben 1099-esekhez tartozó hóekék

A NÖVOG 4090 001 St. Pölten fotó

A NÖVOG 4090 001 St. Pölten Alpenbahnhofon

A NÖVOG 1099 004 és a 2095 fotó

A NÖVOG 1099 004 és a 2095 015 St. Pölten Alpenbahnhofon

(könyvjelző)

Vonatunk átgördül a kis és nagy Eisbergtunnelen, a kettő között áthalad a Traisentalbahn felüljárója alatt is, majd megérkezik az Alpenbahnhofra, ami a gőzöskortól kezdve a Mariazellerbahn üzemi központja volt. Ez a szerepe 2013. október 28-án változik meg, amikortól kezdve már egyáltalán nem fognak a régi járművek menetrend szerinti forgalomban közlekedni, és az üzemi központ végérvényesen Laubenbachmühle lesz. Az állomás közvetlenül az ÖBB St. Pölteni főműhelye mellett áll, a Traisentalbahn normál nyomközű vágányairól lehet oda bejutni. Vannak itt kis és nagyvasút közötti átrakóvágányok és a kocsivivős üzemhez szükséges zsámolyozó vágányok is. Itt működött az a dízel aggregátor-telep, amivel az E1-es villanymozdony próbaüzeme alatt a felsővezetéket táplálták, ez később is megmaradt üzemben a vízerőművek kisegítésére, és 50 Hz-es kimenettel is rendelkezett. 1953-ban szerelték csak le őket, akkor az áramszolgáltató terheléselosztó központja költözött ide, és maradt itt a mödlingi központ 1963-as megnyitásáig.

A NÖVOG 5090 011 St. Pölten fotó

A NÖVOG 5090 011 St. Pölten Alpenbahnhof állomáson

A NÖVOG 2095 013 St. Pölten fotó

A NÖVOG 2095 013 St. Pölten Alpenbahnhof állomáson

A NÖVOG 2095.10 St. Pölten fotó

A NÖVOG 2095.10 St. Pölten Alpenbahnhof állomáson, mögötte a reklámvonat étkezőkocsija, a Mariazeller Land kocsi

Az ÖBB 1099 012-5 St. Pölte fotó

Az ÖBB 1099 012-5 St. Pölten Alpenbahnhof állomáson

A NÖVOG 2095 007 St. Pölten fotó

A NÖVOG 2095 007 St. Pölten Alpenbahnhof állomáson

Fene se tudja, minek újítottak föl ennyi 2095-öst. Lehet, hogy mennek Gmündbe?

Az ÖBB 1099 005-9 St. Pölte fotó

Az ÖBB 1099 005-9 St. Pölten Alpenbahnhof állomáson

A NÖVOG 1099.14 St. Pölten fotó

A NÖVOG 1099.14 St. Pölten Alpenbahnhof állomáson

Az ÖBB 1099 003-4 St. Pölte fotó

Az ÖBB 1099 003-4 St. Pölten Alpenbahnhof állomáson

Egy Sinóból átépített ÖBB 5 fotó

Egy Sinóból átépített ÖBB 5047-pótkocsi St. Pölten Alpenbahnhofon

(könyvjelző)

Az 5047-esek beszerzésekor kapacitásbővítésként hagyományos pótkocsikat alakítottak ki hozzájuk , ez lett a 7047-es sorozat (nem véletlenül riogattak néhányan 2003-ban Desiro+Bhv kombinációval vasutasberkekben). Ehhez az 5047-esek hagyományos kapcsolókkal lettek ellátva. Aztán persze rájöttek, hogy a körüljárás nem éri meg a kis kapacitású pótkocsik okán, és inkább két motorkocsit járattak szinkronban a mellékvonalakon. Igaz, néha bicajoskocsit azért akasztottak hozzá.

Kocsitárolás St. Pölten Alp fotó

Kocsitárolás St. Pölten Alpenbahnhof-on

(könyvjelző)

Az átrakódaru használaton kívül, legfeljebb kocsikat raknak normál tehervagonokra vele. Az arany csíkos kocsik nosztalgiakocsik lennének. A Schlieren nem tudom, mit csinált a normál vágányon, gondolom, máshol nem volt hely neki.

Kocsitárolás St. Pölten Alp fotó

Kocsitárolás St. Pölten Alpenbahnhof-on

(könyvjelző)

A két hagyományos, ÖBB színterv: jobbra a Jaffa, balra a mélyebb vöröset, elefántcsont helyett szürkét használó Valousek-design. A barna csík később minden járműről kikopott, csak a Mariazellerbahn-kocsikon maradt meg (a 4090-es motorvonat is barna csíkkal jött ki a gyártóműből). A 1099 007-est is átfényezték Valousekre , mielőtt az új, Ötscher Bär-barnát magára öltötte volna (sajnos arról nincs képem). A nagyvasúton jeles képviselői a dizájnnak a Sisik , a 1044/1144 sorozat jelenlegi színterve (belőlük volt csupapiros, csíkos és sakktáblás Jaffa is), a 1163-asok és még a 1020-as Krokodilok is megérték a valousekesítést Villach környékén. A hálás utókor még Taurust is átfotoboltolt Valousek-fényezésűre .

Kocsitárolás St. Pölten Alp fotó

Kocsitárolás St. Pölten Alpenbahnhof-on

Daru ellensúlyok fotó

Daru ellensúlyok

Mozdonyszín St. Pölten Alpe fotó

Mozdonyszín St. Pölten Alpenbahnhofon, bent a 1099.001 és a 1099 013

Mozdonyszín St. Pölten Alpe fotó

Mozdonyszín St. Pölten Alpenbahnhofon, bent a 1099.02

Az 5090 016 St. Pölten Alpe fotó

Az 5090 016 St. Pölten Alpenbahnhofon

ÖBB 5047-es St. Pölten Alpe fotó

ÖBB 5047-es St. Pölten Alpenbahnhofon

Az ÖBB 5047 026-9 St. Pölte fotó

Az ÖBB 5047 026-9 St. Pölten Alpenbahnhofon

(könyvjelző)

A NÖVOG 5090 015 St. Pölten fotó

A NÖVOG 5090 015 St. Pölten Alpenbahnhof és Schwadorf között

1099-es vontatta személyvon fotó

1099-es vontatta személyvonat Ötscher Bär, Valousek és Jaffa kocsikból kiállítva Schwadorf és Ober Grafendorf között

(könyvjelző)

Elindulunk az Alpenbahnhofról, és egy éles jobbos ív után egy erdőben fut a vonat. Nem sokkal később átkelünk az autópálya és a félig megépült tehervonati elkerülő alatt, és áthaladunk Schwadorf megszűntetett állomásán. Nem csak az utasforgalmat szüneteltetik, a megelőzővágányt is fölszedték az idén, így a vonal egyik leghosszabb állomásköze jött létre közvetlenül a végállomás előtt. Ezután ismét nyugat felé fordulunk, és elkezdődik egy kis hegymászás, a Traisen völgyéből át kell kerülni a Pielach völgyébe. A szűk és rövid kisvasúti kocsik zakatolnak, és dobálják az utasokat a szűk ívekben, ahol szinte minden felsővezeték-oszlopon új pályasebesség-jelző tábla van.

1099-es vontatta személyvon fotó

1099-es vontatta személyvonat Ötscher Bär, Valousek és Jaffa kocsikból kiállítva Schwadorf és Ober Grafendorf között

(könyvjelző)

A kis vízválasztó tetején található a 31 méter hosszú Matzendorfer Brücke, amit idén nyáron a szokásos hídzöldről kék-sárgára festett át a NÖVOG. Ugyanez történt a pár kanyarral később található, az alsó folyás okán széles Pielach-híddal is. A sok kanyar oka, hogy a vasútépítők, mellékvonalról lévén szó, végig követték a domborzatot, így az autópálya-pihenőből is jól megfigyelhető szakaszon körbejár egy horpadást a pálya, ahogy délre halad, majd újra északra fordul, és mégegyszer megközelíti az autópályát. Utána viszont a Pielach széles völgyében haladva csaknem nyílegyenes a pálya. Rövidesen, szántóföldek között haladva elérjük Ober Grafendorfot, ami egyrészt az elágazás a Krumpe, a hajdan Grestenig vezető mellékvonal felé, másrészt ennek okán van itt egy nagy körfűtőház fordítókoronggal. Itt tárolja a club 760 alapítvány a járműveit, többek között egy U és egy Mh sorozatú gőzmozdonyt (az ex ÖBB 399.06.ot, vagyis az Mh6-ot), egy 2091-es dízelt, a 2091.11-et, és immár a klasszikus mariazelli járműveket, Jaffa-kocsikat, 2095-ös és 1099-es mozdonyokat is. Ober Grafendorfban csak egy téli túrán fényképeztem eddig, a Krumpe és a Traisentalbahn egy szakaszának megszűntetésekor, erről egy külön albumban találhatóak képek - Elvitte a krampusz .

ÖBB 5090-es a Krumpén
ÖBB 5090 Ober Grafendorf után a Krumpén
Ober Grafendorf állomás
5090-es Ober Grafendorfban
1099-es érkezik Ober Grafendorfba
1099-es érkezik Ober Grafendorfba

Ober Grafendorf után egy jó hosszú egyenes következik, ami a német Gerade (egyenes) szó után a mariazelli ág nevét adja: ő a Grode. A kocsikat is eszerint Krumpe és Grode kocsikként osztották meg, előbbiek az utastér egy fiktív fülkéje helyére beépített Webasto gázolajfűtéssel, utóbbiak a mozdonyról táplált villamos fűtéssel rendelkeztek.

1099-es vontatta személyvon fotó

1099-es vontatta személyvonat Ötscher Bär, Valousek és Jaffa kocsikból kiállítva Schwadorf és Ober Grafendorf között

Krumpe-vonat a Grodén: a 20 fotó

Krumpe-vonat a Grodén: a 2095 009 érkezik Klangenbe egy Valousek és két Jaffa-kocsiból álló személyvonatával

(könyvjelző)

A 2012/13 évi felújításkor a NÖVOG a kiépített biztosítóberendezéseket elbontotta (ez alakjelzős, vagy fényjelzős, de mindenképpen öreg technikát jelentett, amit nem lehetett távkezelni), és helyettük rugós váltós állomásokat épített ki. A legtöbb állomáson a hegy felé közlekedő vonat jár kitérőbe, akkor is, ha nincs vonatkeresztezés, de ez szükséges kellemetlenség. A képen is látható régi ÖBB fényjelzőt nagyon más vonalon már nem lehetett megtalálni, és mára nyom nélkül eltűnt innen is az összes.

Egy útátjárós baleset áldoz fotó

Egy útátjárós baleset áldozata lett a 1099.008 - itt elszállításra vár Klangenben

Egy útátjárós baleset áldoz fotó

Egy útátjárós baleset áldozata lett a 1099.008 - itt elszállításra vár Klangenben

Az ÖBB 5090 017-4 Klangenbe fotó

Az ÖBB 5090 017-4 Klangenben keresztez egy 4090-essel

Jól megfigyelhető, hogy a 4090-es testét hogy szélesítették ki, hogy minél optimálisabban kihasználják a kis űrszelvényt. Ehhez viszont a kocsik végeit alaposan be kellett húzni, ami a hűtőrácsokkal egy tankkal teszi hasonlatossá a járművet.

Kereszt Klangenben fotó

Kereszt Klangenben

A NÖVOG 1099.001 érkezik Kl fotó

A NÖVOG 1099.001 érkezik Klangenbe egy csupa Jaffa-színű személyvonattal, ahol egy másik 1099-essel találkozik, ami a szokásos szerelvényével közlekedő Dirndltalert húzza

(könyvjelző)

A Pflatsch-ot leszámítva békebeli Mariazellerbahn-hangulat 2011-ből. Klangen után véget ér az egyenes, lelassulnak a vonatok, ismét a dici-döcié a főszerep, és végre nem csak távoli kulisszaként, hanem közelről is látszódni kezdenek a hegyek. Szinte átmenet nélkül egyszercsak völgybe ér a vasút, és Weinburg megállóhelynél már dombok húzódnak mellette, beszorul a főút is a sínek mellé. Amíg még volt lehúzható ablak, mindenki elkezdett kilógni, kihajolni. A késő esti, hűvös időben a motorkocsi utolsó ablakából, hogy a többi utas legalább huzatot ne kapjon, videóztam kifelé. Az ET sorozatú motorkocsikon ilyen kényelmetlenséggel nem kell szembenézniük, de a vasútbarát is csak vágyakozhat kifelé a rideg üvegen túli világba.

Az ÖBB 4090 002-9 Weinburg fotó

Az ÖBB 4090 002-9 Weinburg megállóhelyen

(könyvjelző)

Az ELIN-motorkocsikon sem lehetett, csak egyharmadig lehúzni az ablakot (űrszelvény-gondok miatt), légkondi viszont nem volt bennük. Emiatt nagy, nyári melegben kínszenvedés volt velük utazni. Weinburgban elég csinos a főtér és a plébánia, és van itt egy terápiás célú bel- és kültéri falmászó központ is. Az étterem viszont pocsék, gyakorlatilag mirelitben utaznak.

Weinburg fotó

Weinburg

Az ÖBB 5090 016-6 érkezik W fotó

Az ÖBB 5090 016-6 érkezik Weinburgba Kammerhof felől

Az ÖBB 5090 015-8 Weinburgb fotó

Az ÖBB 5090 015-8 Weinburgban

Az ÖBB 1099.02, világosszür fotó

Az ÖBB 1099.02, világosszürke főkeretű nosztalgiamozdony Weinburgban

Az ÖBB 4090 003-7 fotó

Az ÖBB 4090 003-7 Mariazeller Land, a völgyszerelvény Hofstetten-Grünau és Mainburg között

(könyvjelző)

Rabenstein előtt még lankás, szelíd a táj, a vasút mellett gyümölcsfák, széles legelők láthatóak. Következőnek ezen a környéken szeretnék fényképezni, remek Bauernhofok, egyedül álló fák kínálkoznak témaként, és hóban a Himmelstreppe motorvonatok is jól néznek ki.

Az ÖBB 4090 003-7 fotó

Az ÖBB 4090 003-7 Mariazeller Land, a völgyszerelvény Hofstetten-Grünau és Mainburg között

Az ÖBB 4090 002-9 érkezik a fotó

Az ÖBB 4090 002-9 érkezik a két motorkocsiból álló hegyi szerelvénnyel Rabensteinbe

Az ÖBB 4090 002-9 érkezik a fotó

Az ÖBB 4090 002-9 érkezik a két motorkocsiból álló hegyi szerelvénnyel Rabensteinbe

Az ÖBB 1099.02 Rabensteinbe fotó

Az ÖBB 1099.02 Rabensteinben

Rabenstein vára fotó

Rabenstein vára

Ház Rabensteinben fotó

Ház Rabensteinben

Ne parkolj a kapu elé! fotó

Ne parkolj a kapu elé!

Rabenstein vára fotó

Rabenstein vára

Információs tábla Rabenstei fotó

Információs tábla Rabensteinben

Információs tábla Rabenstei fotó

Információs tábla Rabensteinben

Rabenstein fotó

Rabenstein

Rabenstein Warth községrészének (Steinschal-Tradigist közelében fekszik) híres szülötte volt a rendkívül elismert osztrák egyházi diplomata, König kardinális , bécsi érsek. Ebben a templomban tartották a keresztelőjét, ezért helyben igen nagy becsben tartják. 2004-ben bekövetkezett halála után a bécsi Szent István-székesegyházban temették el.

1099-es érkezik Rabensteinb fotó

1099-es érkezik Rabensteinbe

A bejárati jelző állandóan szabadot mutatott, mivel már csak megálló-rakodóhelyként üzemelt akkoriban. Ma újra állomás, rugós váltók teszik lehetővé a vonattalálkozásokat.

Az ÖBB 1099.004 halad a kor fotó

Az ÖBB 1099.004 halad a kora délutáni Dirndltalerrel a Steinklamm melletti Pielach-hídon

(könyvjelző)

Rabenstein után egészen összeszűkül a völgy, a vasútnak át kell térnie a Pielach jobb partjára, ahol rögtön a főutat is keresztezi. Steinklamm megálló rögtön egy kis sziklafal tövében van, majd nem sokkal később megérkezünk a zöldfűszereiről híres Steinschal-Tradigist volt állomásra, ahol ma már csak egy peronos vágány van a felvételi épület előtt, megelőzővágány nincs. A következő állomás pedig már Kirchberg an der Pielach, a Mariazellerbahn első szakaszának végállomása. Neve sokat sejtető: tényleg van egy templom egy kis hegyecske tetején, de ezen kívül is központi hely, van itt strand, jó Gasthofok, modern belváros, sőt, a Mariazellerbahn hegyi szakaszát bemutató H0e terepasztal is látogatható minden vasárnap dél körül. A vasút későbbi története során többször fölmerült a megszűntetés, illetve azzal együtt vagy anélkül a Kirchbergig tartó szakasz normál nyomközűvé átépítése. A forgalom elindulása után rögtön látszott, hogy a mariazelli hosszabbítás üzletileg sikeres lesz, ezért már akkor elkezdték a villamosítást is tervezni, később azonban a vasútnak az ÖBB égisze alatt több válságot is meg kellett érnie, és véleményem szerint a hurráoptimizmus ellenére most is válságban van. Hivatásforgalma nagyon alacsony, a kis népsűrűség miatt a mobilis, keresőkorú lakosság személygépjárművel közlekedik, így főleg iskolások, fiatalok veszik a vonatokat igénybe. A zarándokok ma már turistabusszal érkeznek, és ez nem is valószínű, hogy változni fog. Kirándulókkal erősítenie kell a vasútnak és a régiónak is, ennek látszanak is jelei, de például Svájchoz képest még mindig nagyon alacsony szintű a túrázóknak kínált élmény, sok, nyugatiak által keresett extra hiányzik, a sífutópályáktól a kézműves vásárokon át a vasárnap is nyitva tartó boltokig. Évek óta idén jár először hajnali vonat a Pielach völgyéből Mariazellbe, eddig a bécsi vagy St. Pölteni ébredéshez volt igazítva a menetrend. A száz éves villanymozdonyok és a természetet közel engedő, lehúzható ablakos kocsik biztos sok vasútbarátot elriasztanak majd, és tapasztalataim szerint az utasok között nagyon sok volt a vasútbarát, még ha hardcore vonatfotósok csak mi voltunk is, egyes vonatokon csupa olyan ember utazott, aki időről időre lekattintotta a szembe jövő vonatokat, az állomásokat, a vasútról szóló prospektusokat olvasgatott, vagy csak szimplán azért ezekbe a hegyekbe szervezte a családi nyaralást, hogy közben egy jót vonatozhasson. Nekik a szabvány Stadler motorvonat már nem biztos, hogy vonzó lesz, a többi utasnak pedig a kevés hely lesz probléma. Persze ez a vonat is három kocsis volt, ahogy a Himmelstreppe is az, de összességében abba kevesebben férnek el, hiszen rövidebb járművekből áll, sok vonat pedig így is szűkös volt, gyakran került sor erősítésre, nagy kerékpárszállító szinte minden nap kellett a nyáron több vonatban is, és még a peremidős Dirndltaler is szerepel még hat kocsisként majd az albumban. Más vonatokra, amik eddig a kisvasúti mércével nagy (két Tóbi méretű) 5090-es motorkocsival jártak, nagyon sok lesz a Himmelstreppék kapacitása, ami nem lesz gazdaságos. Kapacitást növelni csak két motorkocsi csatolásával, illetve az Ötscher Bär esetében a négy panorámakocsival lehet majd - az Ötscher Bärnél ez azonban akár kevés is lehet.

A NÖVOG 5090 012 Steinschal fotó

A NÖVOG 5090 012 Steinschal-Tradigist és Kirchberg an der Pielach között

(könyvjelző)

Az ÖBB 4090 002-9 Kirchberg fotó

Az ÖBB 4090 002-9 Kirchberg an der Pielach kezdőponti bejárati jelzőjénél

Zászlós sorompóőr Kirc fotó

Zászlós sorompóőr Kirchbergben

Ugyanez volt a helyzet Gösingben is.

PFT-munkagépek Kirchbergben fotó

PFT-munkagépek Kirchbergben

Az X 629.901-0 darus PFT gé fotó

Az X 629.901-0 darus PFT gép Kirchberg an der Pielach állomáson

Ahonnan Kirchberg a nevét k fotó

Ahonnan Kirchberg a nevét kapta

Loccs fotó

Loccs

(könyvjelző)

Loccs fotó

Loccs

Az ÖBB 1099.004-2 Kirchberg fotó

Az ÖBB 1099.004-2 Kirchberg an der Pielach állomáson

(könyvjelző)

A továbbépítés története

1899-ben kezdték el a tervezését a Kirchbergből továbbvezető pályaszakasznak, a végleges megállapodás róla csak 1901. május 14-én született meg, addig tartott a finanszírozás bebiztosítása. A pályabejárást 1903. augusztus 28-29-én végezték, 1904 áprilisában tudtak hozzákezdeni az építési munkálatoknak Fogowitz mérnök vezetésével. 1903 és 1906 között többször újra kellett tervezni a vonal egyes szakaszait a nehéz terepen az építés közben kiderült problémák kezelésére.

A völgyben vezető szakasz, a Talstrecke még 17,266 km-en keresztül vezet Laubenbachmühle állomásig. A szakaszon több szolgálati hely létesült (Loich, Weißenburg, Schwarzenbach an der Pielach, Frankenfels és Laubenbachmühle), ezek közül egyen, Weißenburgban a megelőzővágányt 1958-ban fölszedték (a forrás szerint; a Wikipedia 1925-ös megszűnést jelez, előfordulhat, hogy a személyvonati menetrendekből akkor törölték, közelében csak néhány tanya áll a hegyoldalban, amelyek Loichból is kényelmesen megközelíthetőek voltak). Megépült továbbá Schwerbach és Boding megállóhely, egy iparvágány a Jahn-féle kőbányához, és jópár műtárgy: a 100 méter hosszú Weißenburgtunnel, a 62 m hosszú Schönautunnel, a 20 m hosszú, utolsó Pielach-híd, a 30 méteres Natterstunnel, amivel a vasút a Pielach völgyéből annak mellékfolyójának, a Nattersbachnak a völgyébe fordul, és Bodingnál az országút és a patak fölött egy vizimalomnál átívelő, 20 m hosszú Nattersbachbrücke. Az építés terv szerint haladt, 1905-ben már lehetséges volt mozdonnyal is följutni egy szakaszon, az év augusztus elsején megtartották a hídpróbákat, augusztus 3-án pedig a műtanrendőri bejárást is. Az üzemelési engedélyt már augusztus 5-én megkapta a Laubenbachmühléig elkészült Talstrecke. Itt négy átmenő- és több tárolóvágány épült, valamint egy kétállású, negyven méter hosszú mozdonyszín, szénszerelő és vízdaru is.

A földrajzni nehézségek ellenére a hegyi szakasz, a Bergstrecke is gyorsan épült, 1906. szeptemberére egészen Wienerbruck-Josefsbergig járható volt a pálya, a hónap végén már különvonatokon utaztak a hivatalos szervek szemlézni az építkezést. November 9-én tartották a hidak próbaterheléseit, az előzetes pályabejárást viszont a hóhelyzet miatt csak december 11-12-én tudták megtartani. A műtanrendőri bejárásig 1907. áprilisáig várni kellett, amit a Gusßwerkig tartó szakasz ideiglenes megnyitása, és annak július 5.-i műtanrendőri bejárása követett. Július 15-én a maradék 7,105 km-es szakaszon is elindulhatott a forgalom, ezzel a Mariazellerbahn fővonalának hossza 92 km lett.

Az ÖBB 1099.004-2 és a 1099 fotó

Az ÖBB 1099.004-2 és a 1099.002-6 Kirchberg an der Pielach állomáson

Az ÖBB 1099.004-2 Kirchberg fotó

Az ÖBB 1099.004-2 Kirchberg an der Pielach állomáson

Kirchberg an der Pielach fe fotó

Kirchberg an der Pielach felvételi épülete - 2013-ban itt is megszűnt a forgalmi szolgálat

Lazán otthagyott kerékpár K fotó

Lazán otthagyott kerékpár Kirchbergben

Az ÖBB 5090 016-6 Kirchberg fotó

Az ÖBB 5090 016-6 Kirchberg an der Pielach állomáson

A NÖVOG 5090 012 Kirchberg fotó

A NÖVOG 5090 012 Kirchberg an der Pielach állomáson

A fene se érti, miért, de van egy délelőtti járat, ami nem Laubenbachmühléig, hanem csak Frankenfelsig közlekedik.

Az ÖBB 6090 001-6-os vezérl fotó

Az ÖBB 6090 001-6-os vezérlőkocsi (a Mariazellerbahn egyetlen vezérlőkocsija) Kirchberg an der Pielach állomáson keresztez a reklámszerelvény még részben frissen matricázott kocsijaival

Az ÖBB 1099.002-6 Kirchberg fotó

Az ÖBB 1099.002-6 Kirchberg an der Pielach állomáson a reklámszerelvény még részben frissen matricázott kocsijaival

A szerelvény első, különleges kocsija az AB4iph/s 2105 volt, ami egy 1/2. osztályú kocsiból lett büfékocsivá alakítva, hogy ezzel a csoportos utazások számára vonzóbbá tegyék a vasutat (teccikérteni, kedves NÖVOG? Ha van sör, megyünk vonattal.) Új pályaszáma WR4iphz/s 5600-7 lett, a konyhát a másodosztályú félkocsiban alakították ki (megszűnt a WC is), az első osztály helyére kerültek a padok és bárszékek. A kocsi 2006-ban kapta meg a Mariazeller Land …ein Geschenk des Himmels matricáit. Ez azonban az utolsó fölmatricázott kocsi volt, a korábbi, látványosabb matricák közül 1989-ben került föl a B4iph/s 3121-6-ra a Landeshauptstadt t. Pölten matrica. 1990. májusában készült a B4iph/s 3108-3 G’sund in Frankenfels és 1991 júliusában a B4iph/s 3110-9 Kirchberg a.d. Pielach.

A következő lépés a 2001-ben elkészült B4iph/s 3154-7 Mariazeller Advent és a 2005-ös BD4iph/s 4100-9 Pielachtal powered by Sparkasse kocsi volt. Az összes járműről látható kép a St. Pölten Alpenbahnhofon készült képek között az Atlasz ban.

Boci egy Bauernhofon Kirchb fotó

Boci egy Bauernhofon Kirchbergben

Aki szeret hegyoldalakban megszállni, rengeteg Urlaub am Bauernhof lehetőség van a Pielachtalban.

Újszülött marha egy Bauernh fotó

Újszülött marha egy Bauernhofon Kirchbergben

Megdöglött a csoda: a 4090 fotó

Megdöglött a csoda: a 4090 003-7 tárolóvágányon Kirchbergben, mellette a St. Pölteni személyvonat az 5090 015-8-cal

Kirchberg an der Pielach fotó

Kirchberg an der Pielach

Az ÖBB 4090 001-1 Kirchberg fotó

Az ÖBB 4090 001-1 Kirchberg an der Pielach állomáson

Az ÖBB 5090 004-2 Kirchberg fotó

Az ÖBB 5090 004-2 Kirchberg an der Pielach állomáson

(könyvjelző)

Az egyedülálló CityShuttle festésű motorkocsi az EVN (Energie-Verosrgung-Niederösterreich) alállomása mellett. Már a Mariazellerbahn hegyi szakaszának építésekor tervbe vették a villamosítást. A megvalósítást segítette, hogy 1906-ban elhatározták a tartomány vidéki területeinek villamosítását, vagyis a falusi elektromos hálózat kiépítését. A sátoros ünnepeken a vonatok túltelítettek voltak, az utasok néha csak fedett teherkocsikon juthattak el Mariazellbe - persze, ez is kényelmesebb volt, mint gyalog vagy szekéren. Ekkor a vasútnak az eredetileg beszerzetteken fölül újabb 25 négytengelyes személykocsit, 6 négytengelyes posta- és poggyászkocsit, 9 kéttengelyes személykocsit és két Mh sorozatú, hegyipályás gőzmozdonyt gyártottak, amelyek 1908-ban álltak forgalomba. Ez azonban nem jelentett végleges megoldást: a vonathosszokat a hegyi jelleg miatt nem lehetett tovább gazdaságosan növelni, a szurdokos részeken pedig akár a szakaszos kétvágányúsítás is lehetetlennek tűnt. 1907-ben az Alsó-Ausztriai tartományi gyűlés elhatározta a Mariazellerbahn villamosítását a tartományi területekkel együtt, és létrehozta a NÖLEW elektromos műveket.

Hegyi pálya villamosítása az első világháború előtt nem volt jellemző, Engelmann mérnök, az elektromos művek első igazgatója mégis támogatta az elképzelést. Wienerbrucknál vízerőmű, St. Pölten Alpenbahnhofnál pedig dízel aggregátortelep épült, 25 Hz-es ipari áram előállítására. St. Pölten környékén már üzemelt egy kisebb hálózat 5000 V 25 Hz-cel és néhány erőművecskével. Egyedülálló módon a felsővezeték is a villamos művek tulajdona volt, a vasútnak csak az áramszedőtől kezdve volt gondja az áramellátás, a nagyfeszültségű tápvezeték pedig jórészt a vasúti felsővezeték-tartókon vezetett, csak a Gösingtunnelnél, a wienerbrucki kanyarnál a vízerőműnél és a Laubenbachmühle-Winterbach vonalkifejtésnél van saját távvezetéki tartóoszlopa a tápkábelnek. 1910. április 11-én tartották a 24-es és 32-es hektométerszelvények között az egyes számú mozdonnyal a próbameneteket. November 27-én beindult a wienerbrucki vízerőmű is, egy 1000 és egy 2000 lóerős, a St. Pölteni Voith műveknél készült Pelton-turbinával. A generátorok 6500 V 25 Hz egyfázisú áramot állítottak elő a vasútnak, és háromfázisút az ipar és a lakosság számára. A vasútvonal déli részét direkt táplálták Annaberg-Rieth-nél, a 27 kV-ra föltranszformált tápkábelekről pedig Kirchberg an der Pielachban és Ober Grafendorfban alállomáson keresztül.

A felsővezetékrendszer sok helyen még ma is az erdeti, I-profilokból hegesztett acéloszlopokkal, állomásokon profil keresztgerendákkal. Itt, Kirchbergben viszont már modernizáltak, és vasbeton oszlopokat építettek. Az Alpenbahnhofon a Semmeringéhez hasonló, vöröses vasbeton oszlopok állnak. 1911-ben megérkeztek az E1-E8 mozdonyok, amiket 1:2,909 áttételezésük miatt kis mozdonyoknak neveztek, 1912-ben pedig az 1:3,448-as áttételezésű E9-E14 mozdonyokat szállították le, ezek voltak a nagy gépek. 1911. március 27-én közlekedett az első menetrend szerinti vonat villanyvontatással, de még csak Kirchberg an der Pielach és Laubenbachmühle között, október 7-én pedig már St. Pölten Hauptbahnhoftól Gusswerkig jártak a villanymozdonyok. 1912-ben további 44 négytengelyű személykocsit és 5 posta-poggyászkocsit szállítottak le, amiket az erősebb villanymozdonyok már könnyedén továbbíthattak, méghozzá nagyobb, immár 40 km/h sebességgel.

Később megépült a Trübenbach melletti és az Erlauf-erőmű. A DRG tervezte a vasutat 15 kV 16 2/3 Hz-re szabványosítani, ehhez új villanymozdonyokat is terveztek beszerezni, de ez nem valósult meg, maradtak a német rendszer szerint E99-nek nevezett mozdonyok. 1953-ra befejeződött a lakossági és ipari hálózatok 50 Hz-re átállítása, Puchenstuben volt az utolsó falu, ahol még 25 Hz-es váltóáramot használtak. 1967-ben és 1970-ben két újabb alállomás épült Gösingben és Rabensteinben.

A NÖVOG 2095 008 Kirchberg fotó

A NÖVOG 2095 008 Kirchberg an der Pielachban a wieselburgi kőbánya 1974-es bezárása után emelt közút-vasúti kőrakodónál egy dozátorszerelvénnyel

(könyvjelző)

Kirchberg a legnagyobb település a vonal mentén. Érdemes megnézni a vasárnap délben látogatható terepasztalt, ami a Mariazellerbahn hegyi szakaszának 1:87-es leképezése (persze némi kompromisszummal). Központi szerepe miatt már a vasút építésekor fölmerült, hogy idáig normál nyomtávval épüljön meg, és a legutóbbi, az ÖBB által előidézett válsága során fölmerült a kisvasút (a többi kisvasúttal, így az Ybbstalbahnnal, Thörlerbahnnal együtt történő) teljes megszűntetése, illetve Kirchbergig normál nyomközre való átépítése. Ez egy beváltnak nevezhető megoldás az ÖBB-nél: a Krumpe utolsó, a Kienberg/Gamingba vezető normál vonalat keresztezve továbbhaladó Wieselburg-Gresten szakaszát átszögelték normálra, így megspórolva a kocsivivőzést. Ez azonban nem teljesen érthető, hiszen a Zell am Seeből induló Pinzgauer Lokalbahn és a Jenbachból induló, több szakaszon két vágányon nagyon komoly forgalmat lebonyolító Zillertalbahn is bőszen kocsivivőzik , előbbi persze csak azóta, hogy az ÖBB-től Salzburg tartomány kezébe került. Alsó-Ausztria tartomány sajnos nem készül ilyesmire.

Az ÖBB 5090 015-8 Schwerbac fotó

Az ÖBB 5090 015-8 Schwerbach és Kirchberg an der Pielach között

(könyvjelző)

Az ÖBB 5090 015-8 Schwerbac fotó

Az ÖBB 5090 015-8 Schwerbach és Kirchberg an der Pielach között - Kirchberg hátsó házai mellett három percig haladunk, érdemes lenne ide egy megállót tenni

Az 5090 014 Schwerbach megá fotó

Az 5090 014 Schwerbach megállóhelyen

(könyvjelző)

Kirchberget elhagyva legelők és lókarámok mellett döcögünk, szorosan a hegyoldalhoz tapadva, mindig legalább öt méterrel a Pielach szokásos vízszintje fölött. A folyó egyre kisebb, közeledik a felső folyása. Schwerbachban szálltunk meg Karcsival a legutóbbi túrán, egy olyan panzióban, ahol az elvihető tízórai-csomagot is ismerték, így nem veszett kárba a reggeli ára, és még vásárolni sem kellett, legfeljebb sört. Nagyon kényelmes, és most már van vonat, amivel a hegyi pályára is föl lehet hajnalban jutni.

2011. tavaszán használaton kívül volt Loich állomás, pedig fontos szerepe volt a Mariazellerbahn korábbi éveiben: az Alpenbahnhof és Loich között nincsenek alagutak, így idáig teszi lehetővé az űrszelvény, hogy kocsivivőn (Rollbockon vagy Rollwagenen) normál nyomközű teherkocsikat fuvarozzanak. Emiatt itt egy bakdaru is állt a rakodás segítésére. A rugós váltósítással ismét lehetséges itt vonatkeresztezéseket lebonyolítani.

A NÖVOG 2095 013 Loich állo fotó

A NÖVOG 2095 013 Loich állomáson a Panoramic 760 kocsijaival

Kanyarog az Ötscherbär a Pi fotó

Kanyarog az Ötscherbär a Pielach völgyében

A NÖVOG 5090 014 Loich és S fotó

A NÖVOG 5090 014 Loich és Schwarzenbach an der Pielach között

(könyvjelző)

Murtalbahn motorkocsi1968-ban szerezte be a stájerországi Murtalbahn a VL 11-16 pályaszámú dízelmozdonyokat az U sorozatú gőzösök leváltására. A vegyesvonatok azonban a tolatások miatt lassúak voltak, ezért megpróbálták szétválasztani a személy- és a teherforgalmat (a MÁV ezt már az 1920-as években a legtöbb vonalon megtette). 1970-es évek elején fölmerült a forgalom autóbuszra terelése (aki ismeri a Murtalbahn mai menetrendjét, tudja, hogy ez gyakorlatilag mára megvalósult), mégis, 1980-ban a bécsi Knotz cég leszállította a VT 31 pályaszámú dízel-elektromos motorkocsit. A WC nélküli, sárga alapon kék csíkos, piros homlokfalú jármű 1981 feburárjában sikeresen bemutatkozott az utazóközönségnek is, így elkészült a VT 32-35 sorozat, valamint a VS 41-44 vezérlőkocsik és a DF 93 postakocsi. A járművek az osztrák kisvasutakon szokatlan módon légnyomásos fékkel készültek, nem légűrfékkel, így csak egymással voltak csatolhatók (a postakocsin átvezették a légűrfék csöveit, de őt nem lehetett így fékezni), a mechanikus és levegő csatolást Scharfenbergkupplung biztosította. A kocsik 10030 mm-es hosszukkal igen nagynak számítanak, a murtalbahnos járművek a mai napig jól fölismerhetőek az előreugró tetőről, bár ma már az STLB vörös-zöld-fehér festésében közlekednek. Mivel Murauba járunk síelni, lesznek még képeim a Murtalbahn járműveiről.

Az új járműsorozat a Zillertalbahnnak is megtetszett, ők 1984-ben két, csak együtt közlekedni képes, motorkocsiból és vezérlőkocsiból álló vonatot rendeltek, amelyeket 1998-ig még négy követett, ekkor már a Bombardier és a Jenbacher Werke együttműködésében. Azóta szlovák gyártműnyú, alacsony padlós kocsikkal is kiegészültek a szerelvények.

A Steyertalbahnt és a Bregenzerwaldbahnt ugyan bezárt az ÖBB, a Pizgaubahnra és a Waldviertler Schmalspurbahnra mégis beszerzett 5090-es motorkocsikat, Jaffa-elefántcsont színben, kerek homlok- és zárfényekkel. Mivel a Pinzgaubahnon szükség volt a 80 km/h végsebességre, mellékkocsikat nem rendeltek, de több motorkocsi együtt vezérelhető. Az 1995-ös második sorozattal együtt (aminek egy, a Krumpéra készült példánya látható a fönti képen) 17 kocsi került az ÖBB-hez, amiből 11 ma a NÖVOG-é (Mariazellben és Gmündben), 6 pedig a Salzburger Lokalbahné (Zell am See és Krimml között közlekednek a Pinzgauban). Három, a Krumpéra szánt motorkocsi a vonal menti települések neveit és címereit viseli.

A NÖVOG 1099 011 Schwarzenb fotó

A NÖVOG 1099 011 Schwarzenbach an der Pielach és Loich között a Dirndltaler szokásos szerelvényével

(könyvjelző)

A Pielach gyönyörű szurdokába érünk, de a hattengelyes, csatlórudas villanymozdony szinte hangtalanul suhan. A kisvasutakon teljes erőből hörgő és dübörgő dízelmotorhoz szokott magyar fülnek furcsa ez a csend, a siklócsapágyak zaján kívül más alig hallatszik. A villamosításkor eredetileg egy jóval kevésbé sikeresnek ígérkező konstrukciót terveztek el: egy 440 lóerős, 30 tonnás, négytengelyes, középvezetőállásos, csuklós mozdonyt, valószínűleg a Baltimore&Ohio Railroad LE-1 mozdonyához hasonlított volna.B&O LE-1Ahhoz, hogy a menetidő több mint négy óráról három óra alá kerüljön, erősebb mozdonyra volt szükség, így végül egy 550 lóerős, 45 tonnás mozdony felesztése indult el. A linzi Krauss és tsa. egy hattengelyes, forgóvázas, rudaathajtású gépet szerkesztett, aminek tengelynyomása legfeljebb 8 tonna, folyómétersúlya pedig legfeljebb 4,5 tonna, utóbbi az acélhidak miatt volt fontos. A vezérlést a transzformátor meneteinek megcsapolásával oldották meg. A géptér közepén folyosón lehetett végigmenni, a főgépek szerelését nagyméretű oldalajtók könnyítették meg. Kettő, rudazattal állítható, kezdetleges áramszedővel voltak fölszerelve, a forgóvázak és a főkeret szegecselt konstrukció volt, a járműszekrény favázas, aminek barna színe illeskedett a megszokott, barna kocsikéhoz. A légűrfék szivattyúja (aminek az olajos elválasztójának köszönhető a néha a mozdonyból fölszálló, kékes füst) és az akkumulátorok egy külön egyenáramú állványon kaptak helyet.

Rudazattal állítható volt a tetőn elhelyezett olajkapcsoló (főmegszakító). A különböző áttételű gépek közül az E1-E8 főleg a Laubenbachmühléig tartó völgyi szakaszon, az E9-E14 nagy gépek főleg a hegyi pályán közlekedtek. A gépeknek beosztott személyzete, egy fő mozdonyvezető és egy fő kenő volt. Az 1912-ben beszerzett kocsik már a villanymozdonyokhoz illeszkedő villamos fűtéssel voltak ellátva. Télen a gépekre egy nagyméretű hóekét lehet szerelni, ami hasonlóan a Csepeli HÉV MIX-es motorkocsijaihoz, a menetrend szerinti vonatokon segít a kisebb hó eltakarításában. Ilyenkor a hóekés vége a mozdonynak nem tud vontatni, azt vagy meg kell fordítani, vagy az ekét kézzel a másik végére átszerelni (ennél ügyesebben volt megoldva ez a Berninabahn jóval nagyobb mozdonyain). 1937-ben az előhajtómű módosításával az alacsony pályaszámú mozdonyokat vonóerőben a magasabb pályaszámúekhoz egységesítették.

1953-ban kezdte az ÖBB a gépek nagyjavítását a képen látható 8101 gyári számú 1099.11-gyel, ami 1959. október 23-án állta újra forgalomba, aminek során új, az ÖBB 1040 -esre hasonlító kasztnit kaptak, átépültek egyemberes üzemre (kaptak holtember-kapcsolót és széket is), egy levegős működtetésű áramszedővel lettek fölszerelve. A vezérlés is elektropneumatikus lett. Utolsónak 1962-ben a 1099.09 épült át, a legnagyobb sebességük 60 km/h-ra módosult. A motorokat a 4061 sorozatú motorkocsik kollektoraival újították föl. Pár éve még a 015-ös kivételével mindegyik üzemben volt, a 015-ösz 1981. február 11-i súlyos balesete után kellett selejtezni, amikor gyorshajtás miatt lezuhant a Buchgrabenviaduktról. Mára - az alpenbahnhofi képek alapján is láthatóan - csak néhány üzemképes példány maradt, ezek azonban még jóideig meglesznek nosztalgiaüzemben. Három gép (a 007, 010 és a 013) légnyomásfékhez szükséges kompresszorral is föl lett szerelve, hogy a 4090-es motorvonatot segélyezhessék, ekkor a 007-es megkapta a Mariazelli-barna színt is a Valousek-kocsikhoz illeskedő dizájnban. Később ez a gép az Ötscher Bär vonatokhoz teljesen barna festést kapott.

Az 5090 014 Schwarzenbach é fotó

Az 5090 014 Schwarzenbach és Loich között

Az 5090 015 Loich és Schwar fotó

Az 5090 015 Loich és Schwarzenbach között

A szurdok legszűkebb r fotó

A szurdok legszűkebb részén áll a Weissenburg, itt a folyó kanyarját a vasút alagúton vágja le

Az 5090 015 Frankenfels és fotó

Az 5090 015 Frankenfels és Schwarzenbach között

(könyvjelző)

Látható a távírópóznán a pályasebesség-jelző, itt emelés van, mivel előtte egy szűk, sziklabevágásban fekvő ívben halad a vonat. Megfigyelhetőek a profil felsővezetéktartó-oszlop tetején a nagyfeszültségű (27 kV-os) tápkábelek is.

A NÖVOG 1099 001 Schwarzenb fotó

A NÖVOG 1099 001 Schwarzenbach és Frankenfels között a Schönautunnelben és a Pielachbrückén

(könyvjelző)

Látszik az alagút fölött átvezetett tápvezeték is. Schwarzenbachban nincs sok minden, csak egy focipálya meg egy jó kocsma, látótávolságban. Egyszer délután a várba is jó lenne fölmászni, hátha onnét is fotózható a Himmelstreppe. Ezután a híd után a vasút élesen jobbra fordul, és a Natterstunnelen keresztül áttér a Pielach mellékfolyója, a Nattersbach völgyébe.

A NÖVOG 5090 016 Schwarzenb fotó

A NÖVOG 5090 016 Schwarzenbach és Frankenfels között

Erre folytatódik a Pielach- fotó

Erre folytatódik a Pielach-völgy

A NÖVOG 2095 013 Frankenfel fotó

A NÖVOG 2095 013 Frankenfels és Schwarzenbach között

(könyvjelző)

A NÖVOG 5090 016 Schwarzenb fotó

A NÖVOG 5090 016 Schwarzenbach és Frankenfels között

(könyvjelző)

A Nattersbach már jóval kisebb folyó, mint a Pielach. A vasút csak ezen a rövid szakaszon egyenes, egyébként a folyóvölgy minden kanyarulatát követi, a Natterstunnel után kb. 500 méteren keresztül támfalon, utána csak rézsű tetején, persze végig fotózhatatlanul, benőve. Ez az új útátjáró viszont elég sok lehetőséget tartalmaz.

A NÖVOG 5090 007 Schwarzenb fotó

A NÖVOG 5090 007 Schwarzenbach és Frankenfels között

(könyvjelző)

A NÖVOG 5090 007 Schwarzenb fotó

A NÖVOG 5090 007 Schwarzenbach és Frankenfels között

A NÖVOG 5090 007 Frankenfel fotó

A NÖVOG 5090 007 Frankenfels és Schwarzenbach an der Pielach között

(könyvjelző)

Beérünk Frankenfels házai közé, itt már sziklásodik a táj, nagyon közel a völgy vége. A karsztban jópár barlang van, egyikük, a Frankenfels és Boding között félúton levő Nixhöhle bejelentkezés után látogatható is.

A NÖVOG 4090 001-003 Franke fotó

A NÖVOG 4090 001-003 Frankenfels és Schwarzenbach an der Pielach között

(könyvjelző)

A 1099-esek átépítése után is nagyon sok új járművet terveztek a Mariazellerbahnra, minden járműgyár megtette a maga, többnyire jellegrajz-szinten kidolgozott javaslatát, ám ezekből nem lett semmi. 1984-ből származik az ELIN terve a 1090-es sorozatra, ez tulajdonképpen járműszerkezetét és elektromos részeit tekintve is a 1044-es sorozat egy kicsinyített mása lett volna. 1985-ben az SGP egy hasonló, ám gumitámos forgóvázas, a HGe 4/4II BVZ/FO fogasmozdonyra hasonlító tervet készített. 1988-ban az SGP egy új, áramvonalasabb tervvel állt elő, ennek rajzából azonban csak ennyi derül ki, hogy a 1012-esek festésével megegyező megjelenést szántak nekik, annyira híján van a részleteknek. Bombardier egy olyan, a többi tervnél három méterrel rövidebb mozdonyt tervezett, ami az 5090-es motorkocsik járműszerkezetére épült volna (főleg a vezetőállások környékén), felsővezetékről és dízel-aggregátorról is tudott volna üzemelni, elektromos berendezésnek pedig az ELIN, később a 4090-esben fölhasznált elektronikáját tervezték.

Ezeknél az elvont terveknél konkrétabb volt az 1987-es Gerhard Mayer által készített terve, ami egy 5090-essel megegyező, félig poggyászteres, áramszedővel ellátott villamos motorkocsiból, és erre a GTW-khez hasonlóan két oldalról támaszkodó, egyik végükön forgóvázas, szintén 5090 eredetű vezérlőkocsiból álló csuklós motorkocsi lett volna. 1988-ban a Bombardier olyan tervet készített, ami két 5090-es motorkocsiból középen csuklóval összekapcsolt járműegységet jelentett volna. Az SGP és a Bombardier-Rotax olyan univerzális, egy vezetőállásos vontatómotorkocsit képzelt el, amelyik mellékkocsikkal és vezérlőkocsival személyszállító vonattá, hattengelyes, ro-la forgóvázas ültetett rönkszállító kocsikkal tehervonattá bővíthető, így talán lett volna értelme Loich és Gusswerk között fönntartani a teherszállítást. Mindezen tervezgetésnek annyi lett a végeredménye, hogy az ÖBB megrendelte a korábban már említett harmadik szériányi 5090-est is, majd nagy nehezen megjöttek a 4090-esek is, két szerelvénnyi járművel: a völgybe egy 4090-as motorkocsiból, 7090-es pótkocsiból és 6090-es vezérlőkocsiból álló szerelvényt, a hegyre két 4090-es által közrefogva két 7090-esből álló szerelvényt gyártott az SGP és az ELIN alkotta konzorcium. A járművek egy kicsit sisis beütésűek, piros-szürke-máriacellibarna fényezésükkel azonban rögtön beilleszkedtek a Mariazellerbahn járművei közé. Nem sokkal forgalomba állásuk után azonban a Valousek-féle barna eltűnt róluk, és azóta ma ismert fényezésükkel közlekednek. A 2650 mm-es legnagyobb szélességet csak különleges keresztmetszettel és elkeskenyedő kocsivégekkel tudták megoldani, ám így kényelmes 2+2 üléselrendezést kaptak (az 5090-esben trükkök nélkül van 2+2, szűk is nagyon). Eredetileg a völgyszerelvényt is a képen látható, kétmotorkocsis változatban tervezték közlekedtetni, ám pénzügyi okokból erről végül lemondtak, így lett a vezérlőkocsi, megbízhatósági okokból azonban ma már csak két motorkocsival jár a 4090-es motorvonat. A legkorábbi képeken viszont a szemfülesek kiszúrhatják, hogy előfordult, hogy egyszerre járt a három- és a négyrészes szerelvény is, volt néhány jó évük a gyerekbetegségek kiküszöbölése és az úgymond időskori lelakottság kezdete között. Még a vezérlőkocsis vonat is gyakran eljutott Mariazellbe, akkoriban főleg azt a fordulót csinálta, ami dél körül ért föl Mariazellbe, és egygösingi kanyar is belefért még visszaindulás előtt. Ma a gösingi kirohanós általában az Ötscherbär feladata. A hegyi szerelvény 2004-ben, mindössze pár hónapig járt négyrészesként, de egy idő után a dolgot nem erőltették tovább. 2001-ben a 003-as motorkocsi olyan súlyos hajtáslánchibát szenvedett, hogy csak trélerrel lehetett a műhelybe szállítani. Fölmerült, hogy a harmadik, nem használt pótkocsit is vezérlőkocsivá alakítsák, és így az egy négyrészesből két kétrészes vonatot nyerjenek, amely kiválthatná a Talstreckén közlekedő 5090-eseket, ám ezt tekintettel a motorkocsik üzembiztosságára elvetették. Egy agyament terv szerint egy 1099-est tirisztorizáltak volna hozzá az új vezérlőkocsihoz.

A NÖVOG 1099 013 fotó

A NÖVOG 1099 013 Ötscher Bär Frankenfels és Schwarzenbach an der Pielach között

(könyvjelző)

A Panoramic 760 gőzöshöz tervezett nosztalgiakocsijai mellé, amelyek között volt panoráma-ablakos szalonkocsi is, 2007-ben megalkották az Ötscher Bär emelt komfortfokozatú vonat koncepcióját. Ez egy minden hétvégi napon közlekedő, fakultatív helybiztosításos RegionalExpress vonat, amelybe csupa fölújított, maci-mintás plüssüléssekkel fölszerelt személykocsi kerül, mindenféle plusz szolgáltatásokkal, mint büfékocsi, játszótereskocsi. A vonat egységes máriacellibarna színű lett, még két kerékpárszállító kocsit is átfestettek barnára a szokásos kék színről, és három 1099-es mozdonyt rendeltek a vonathoz. Ezek közül kettő, a 010 és a 013 maciemblémát és Ötscher Bär feliratot kapott, a harmadik, a 007-es pedig a régi BBÖ-logót, így ismét egyedi a fényezése.

Frankenfels biztosító-beren fotó

Frankenfels biztosító-berendezése

Az 5090 015 Frankenfelsben fotó

Az 5090 015 Frankenfelsben

Frankenfelsben van egy nagyon jó, vasútra néző Gasthof, pár perc sétára az állomástól. A falu egyébként is szép és érdekes, ráadásul van egy pékség is, így ideális szálláshely a Mariazellerlandban történő túrákkor.

Az Ötscherbär Frankenfels k fotó

Az Ötscherbär Frankenfels közelében

Az ÖBB 1099 010-9 a teljesn fotó

Az ÖBB 1099 010-9 a teljesn reklámvonattal Frankenfelsben

Frankenfels fotó

Frankenfels

Frankenfels fotó

Frankenfels

Frankenfels fotó

Frankenfels

(könyvjelző)

Frankenfelset elhagyva végig támfalon vezet a vasút, a Natters és a közút a völgy teljes szélességét elfoglalják. Jobb-bal-jobb-bal kanyarok jönnek, a támfalon kívül más földmunka nem volt, a legcsekélyebb igyekezetet nem tették a pálya kiegyenesítésére. Így érünk el Bodingba, ahol közvetlenül a megálló után egy újabb vasrácsos, alsó pályás hídon dübörgünk át, ezúttal a közút és a Natters fölött. Balra lepillantva egy régi vizimalom látható, kicsi, földszintes épület, mellette régi fa zsilippel. A híd elvileg télen fotózható magaslatról, idén ki kellene majd próbálni.

Frankenfels fotó

Frankenfels

Az ÖBB 1099.001-8 Bodingban fotó

Az ÖBB 1099.001-8 Bodingban

Itt eléggé megjártuk, mivel nem tudtuk, hogy a völgybe menő vonat, amit várunk, az nem áll meg, így végül stoppal jutottam le Kirchbergbe, és autóztam vissza idáig.

Az ÖBB 6090 001-6 Boding és fotó

Az ÖBB 6090 001-6 Boding és Laubenbachmühle között, a kép az előjelzőről készült

Az ÖBB 4090 002-9 Boding és fotó

Az ÖBB 4090 002-9 Boding és Laubenbachmühle között

(könyvjelző)

A kép közvetlenül a Laubenbachra épült malom előtt készült. Itt ágazik el a hágóra vezető főút, és a látszat ellenére egy nagyon kicsit ebben a völgyben is vezet a vasút, csakhogy kétszáz méterrel magasabban, közvetlenül, mielőtt befordulna Winterbach állomásra. De egy darabon a pálya még megy tovább a Natters-patak volgyében, és hamarosan megérkezünk Laubenbachmühle állomásra.

Az ÖBB 4090 001-1 Laubenbac fotó

Az ÖBB 4090 001-1 Laubenbachmühle állomáson

Az ÖBB 1099.010-9 Laubenbac fotó

Az ÖBB 1099.010-9 Laubenbachmühle állomáson

Az ÖBB 1099.001-8 Laubenbac fotó

Az ÖBB 1099.001-8 Laubenbachmühle állomáson

Az ÖBB 4090 002-9 Laubenbac fotó

Az ÖBB 4090 002-9 Laubenbachmühle állomáson

Az ÖBB 4090 002-9 Laubenbac fotó

Az ÖBB 4090 002-9 Laubenbachmühle állomáson

Így nézett ki régen a laubenbachmühlei állomás, sóderes peronokkal, kevés vágánnyal. Az épület oldalfalán tábla hirdeti Ferencz József 1910-es látogatását.

Laubenbachmühle fotó

Laubenbachmühle

PFT-motorkocsi és a NÖVOG 1 fotó

PFT-motorkocsi és a NÖVOG 1099.004 Laubenbachmühle állomáson a vízdarunál

Az 5090 015 Laubenbachmühle fotó

Az 5090 015 Laubenbachmühle állomáson

A 6090 001 Laubenbachmühle fotó

A 6090 001 Laubenbachmühle állomáson

(könyvjelző)

A háttérben az új laubenbachmühlei állomás, karbantartóközpont és látogatóközpont építése látható. Tájba nem illeszkedik, viszont az építkezés színvonala hihetetlen: a hatalmas fa gerendák hibátlanul lettek elkészítve, a hely még nyáron is hűvös belül, a mellékhelyiség padlója többszörösen gyűrtre öntött műkő, ami jelentős közel vízszintes felületet jelent, viszont végeredményben minden része a középső lefolyó felé lejt. Lett büfé is, bár a kínálaton még dolgozni kellene: nincs se csapolt sör, se sült Leberkäse, viszont remek helyi ajándéktárgyak szerezhetőek be.

A 6090 001 Laubenbachmühle fotó

A 6090 001 Laubenbachmühle állomáson

Az 5090 012 egy normál szem fotó

Az 5090 012 egy normál személyvonat hátuljából nézve

A hajnali St. Pölten - Mariazell kapcsolat valójában két vonat, a motorkocsi csak Laubenbachmühléig közlekedik, innen villanyos vagy dízeles vonattal mentünk tovább. Természetesen az új menetrendben már egyetlen Himmelstreppével közlekedik a járat, egyben, a teljes vonalon (persze csak hétvégén).

Az 5090 016 Laubenbachmühle fotó

Az 5090 016 Laubenbachmühle állomáson

Az 2095 015 Laubenbachmühle fotó

Az 2095 015 Laubenbachmühle állomáson

Himmelstreppe motorvonatok fotó

Himmelstreppe motorvonatok Laubenbachmühle kocsiszínjében

(könyvjelző) (Mariazellerbahn)

Zseniális módon a pályaszámot az ablaktörlő mögé írták föl miniatűr karakterekkel, így csak álló helyzetben, közvetlen közelről lehet leolvasni.

Himmelstreppe (ET3 és ET4) fotó

Himmelstreppe (ET3 és ET4) motorvonatok Laubenbachmühle kocsiszínjében

A NÖVOG 2095 015 érkezik a fotó

A NÖVOG 2095 015 érkezik a hegyről Laubenbachmühle állomásra

(könyvjelző)

Mint a térképen is látszik, Laubenbachmühle után nem egyszerű feladat várt a mérnökökre. Át akartak térni az Erlauf völgyébe, ám ahhoz, hogy az alagút ne legyen túl hosszú, illetve ne kelljen túl sokat mászni még Mariazellig, célszerű volt további bő kétszáz métert emelni a pályán. Ehhez viszont egy komoly vonalkifejtésre volt szükség, mivel a legnagyobb emelkedő 28‰ lehetett. Mikor a vonat továbbindul, és gyorsítani kezd, a pálya még lustán követi a Natters-patakot, alig emelkedik. Átrobogunk a nemrég megszűnt Unter Buchberg megállón, majd jobb oldalt, a völgy túlfelén fölbukkan a vasúti pálya, vissza kell fordulnunk. A völgy azonban keskeny, így két alagúttal és némi bevágásokkal fért csak el a 180 fokos fordulatot biztosító ív. A Nattersnek itt egy áteresz is elegendő, a semmeringi Schwarza-viadukthoz hasonló nagy áthidalásra itt semmi szükség nem volt. Már az ívben meredeken emelkedni kezd azonban a pálya, dolgozni kezd a meghajtás, és mire a jobb oldali ablakon kinézelődve megleljük a pályát, amin pár másodperce jöttünk, az már jóval alattunk van. Hamarosan átrobogunk a lőttbetonnal megerősített, de kőből épült Buchgrabenviadukton , amelyik egyedülálló módon, bár csak 32 méteres, négy ívből áll. A Mariazellerbahn összes többi kőviaduktja háromíves, még a 116 méteres Saugrabenviadukt is.

Természetesen mászás közben is követjük a hegyoldal formáját, viaduktot csak oda építettek (szám szerint hármat), ahol egy szélesebb oldalvölgyet kellett áthidalni, és nem érte volna meg végigjárni őket, vagy éppen nem lehetett volna élesebben megfordulni benne. Tíz perc elteltével kiérünk a képen látható mezőre, elhaladunk a fehér Bauernhof fölött, és lepillantva láthatjuk a hatalmas, új Laubenbachmühle állomást, több, mint száz méterrel alattunk. De ekkor hátra van még egy visszafordító! Alagutak és meredek sziklabevágások után átérünk egy másik völgybe, ahonnan egyenesen a két völgyet elválasztó gerincre mászunk, és a sárga winterbachi szálloda alatt megáll a vonat. Indulás után pedig újra végigjárjuk a Natters völgyét, csak immár jóval magasabban.

A NÖVOG 1099.001 érkezik La fotó

A NÖVOG 1099.001 érkezik Laubenbachmühle állomásra egy tisztán Jaffa személyvonattal Mariazell felől

(könyvjelző)

A NÖVOG 1099.001Winterbach fotó

A NÖVOG 1099.001Winterbach alatt a Mariazellerbahn északi rámpáján (Nordrampe)

Az ÖBB 5090 004-2 érkezik M fotó

Az ÖBB 5090 004-2 érkezik Mariazellből Laubenbachmühle - a kép Unter Buchberg és Laubenbachmühle között készült

A NÖVOG 2095.10 ereszkedik fotó

A NÖVOG 2095.10 ereszkedik Laubenbachmühle felé Ober Buchberg és Unter Buchberg között

(könyvjelző)

A völgy aljában ki lehet szúrni a csodálatos vonalkifejtés legalsó szintjét, a felsővezeték és a támfal segít! A dízeles vonatok egyébként rendszeresen kb. 10 perc késéssel közlekedtek, így sikeresen bomlasztva a Mariazellerbahn menetrendszerűségét. A mai webkamerás képek szerint a Himmelstreppékkel is van +2, +3 a vonatokban, igaz, húztak is a menetrenden és a vezéreknek még meg kell ezt szokniuk.

A NÖVOG 2095.09 küzdi föl m fotó

A NÖVOG 2095.09 küzdi föl magát a Mariazellerbahn-Bergstrecke északi rámpájára Laubenbachmühle és Winterbach között, a Weißwasserviadukton

(könyvjelző)

A ritka-rövid vonat tekintélyes késében volt, mivel a végén még a másnap reggeli iskolásvonat gépét, az Ötscher Bär festésű 1099.013-ast is vinnie kellett. A vonalkifejtések építéseben a Brennerbahn 50 évvel korábbi átadása óta sokat fejlődött az osztrák vasútépítő-művészet, az egy völgyet háromszor végigjáró formát a svájci Gotthardbahnnál és a Szarajevó-Ploče vonalnál fejlesztették tökélyre.

A NÖVOG 2095.009 küzdi föl fotó

A NÖVOG 2095.009 küzdi föl magát a Mariazellerbahn-Bergstrecke északi rámpájára Laubenbachmühle és Winterbach között

A NÖVOG 2095.015 Winterbach fotó

A NÖVOG 2095.015 Winterbach állomáson

A Mariazellerbahn egyik hóm fotó

A Mariazellerbahn egyik hómarója Winterbachban

A Mariazellerbahn 1099.011 fotó

A Mariazellerbahn 1099.011 Winterbachban

A NÖVOG 2095 009 Winterbach fotó

A NÖVOG 2095 009 Winterbachban

(könyvjelző)

Egyike a legszebb európai h fotó

Egyike a legszebb európai hegyi vasutaknak

A teherárurakodókhoz kirakt fotó

A teherárurakodókhoz kirakták a szabványos táblákat, nem mintha bárkinek engednék, hogy teherárut adjon föl itt

Winterbach fotó

Winterbach

A 2095 015 indul szerelvény fotó

A 2095 015 indul szerelvényével Laubenbachmühléből

(könyvjelző)

A régi Laubenbachmühle állo fotó

A régi Laubenbachmühle állomás 1099.010 és 1099.001 főszereplésével - mennyivel szebb volt így, nem?

(könyvjelző)

A várakozó vonatok a délutáni Laubenbachmühle-St. Pölten Hauptbahnhof személyvonatok szerelvényei, ekkor még volt olyan völgyi vonat, amit mozdonnyal, és nem 5090-essel adtak ki.

A 1099.011 Winterbachban fotó

A 1099.011 Winterbachban

A 1099.013 Winterbach és Pu fotó

A 1099.013 Winterbach és Puchenstuben között az Eierzeilgrabenviadukton

(könyvjelző)

Nem véletlen, hogy a színes ősz és tél a kedvenc évszakom - ki kell várni az ilyen időt, de meghálálja magát. Hóban-napsütésben persze sokszor még jobb képeket lehet készíteni.

Az ÖBB 1099.011-7 Puchenstu fotó

Az ÖBB 1099.011-7 Puchenstubenben

(könyvjelző)

A településen tényleg remek Bierstubék vannak, de nem csak ezért érdemes ide vonatozni: nagyon magasan járunk a Natters völgye fölött, és bár a kilátást legtöbbször fák takarják el, egyszer-egyszer átláthatunk közöttük, és láthatjuk, hogy a szemközti hegycsúcsok ugyanoly magasak, mint ahol mi járunk. Puchenstuben után jön egy nagy völgyáthidalás még, és máris a Nagy Falnál vagyunk, egy rettentő magas támfal tetején, ami a közvetlenül a völgy végében nyíló Gösingtunnelhez vezeti a pályatestet. Ott pedig elkezdődik az öt perces utazás át a hegyen, a 891,6 m magasan levő tetőpontig. Ez nem az első vízválasztó, amin átkel a vasút, és nem is az utolsó, de a táj ezúttal drámaian megváltozik.

Puchenstuben fotó

Puchenstuben

Puchenstubeni erdő fotó

Puchenstubeni erdő

Puchenstubeni templom fotó

Puchenstubeni templom

Erdő fotó

Erdő

(könyvjelző)

Így rögzítettem a videókame fotó

Így rögzítettem a videókamerámat a Heugrabenviadukt korlátján

A NÖVOG 2095.10 a Heugraben fotó

A NÖVOG 2095.10 a Heugrabenviadukton Puchenstuben és Gösing között

A NÖVOG 2095 009 Gösing áll fotó

A NÖVOG 2095 009 Gösing állomáson

Egy 2001-es eseménynaptár k fotó

Egy 2001-es eseménynaptár kintfelejtve a gösingi váróteremben - ilyen programok már rég nincsenek, évi néhány gőzösös menet az egész, nem csoda, hogy alig járnak ide vasútbarátok és nem vasútbarátok egyaránt

A NÖVOG 1099.016 Gösing áll fotó

A NÖVOG 1099.016 Gösing állomáson az Ötscherbär vonattal

A NÖVOG 1099.016 Gösing áll fotó

A NÖVOG 1099.016 Gösing állomáson az Ötscher Bär vonattal

A NÖVOG 1099.016 Gösing áll fotó

A NÖVOG 1099.016 Gösing állomáson az Ötscherbär vonattal

A jelzőn levő antenna veszi a mozdonyvezető távirányítójának jelét, és csak a tényleges induláskor záródik a váltókörzeten belül található útátjáró. Korábban ez is jelzőőrrel biztosított volt.

5 sör az Ötscherrel fotó

5 sör az Ötscherrel

(könyvjelző)

Részben magyar személyzet és magyar vendégek tömege lakik az Alpenhotel Gösingben - mondjuk nekünk a négy sör pont elég volt így euróban számolva (ötödikre meg idő nem volt, így bukta a szóvicc - apropó, másnap ilyenkor már vígan buktáztunk a Schneeberg oldalában), de a hosszú vonatmentes időt és ezt a látványt figyelembe véve ma sem döntenénk máshogy (bár Karcsi szakálla azért stamp toolért kiált).

A BBÖ 1099.02 nosztalgia-vi fotó

A BBÖ 1099.02 nosztalgia-villanymozdony Gösing és Annaberg között az Ötscherrel pózol

(könyvjelző)

A Gösingtunnel után a vonat azonnal berobog Gösing állomásra, és már látszik, hogy az Erlauf völgyének tetejére érkeztünk, a környéke legmagasabb csúcsa a perspektíva miatt nem tud uralkodón ránktekinteni. Annabergig végig a hegyoldalban vezet a pálya, több helyen lehet a kilátásban gyönyörködni, csakugyan lélegzetelállító a látvány. A Gösinggrabenviadukt után kezdődik a Zinkenschlucht, ahol gyors egymásutánban több alagúton is átdübörgünk.

A 1099.001 a Reithmauertunn fotó

A 1099.001 a Reithmauertunnelből jár ki St. Pölten felé tartó vonatával

Tudtuk, hogy 4090-es jön, d fotó

Tudtuk, hogy 4090-es jön, de azt nem, hogy ilyen pici: a NÖVOG 4090 003 Annaberg és Gösing között a Saugrabenviadukton

Majdnem teljes szerelvény a fotó

Majdnem teljes szerelvény a 1099.004-gyel Annaberg és Gösing között a Saugrabenviadukton

A 2095 009 a Panoramic 760 fotó

A 2095 009 a Panoramic 760 szerelvény egy részével Gösing és Annaberg között a Saugrabenviadukton

(könyvjelző)

A 2095 009 a Panoramic 760 fotó

A 2095 009 a Panoramic 760 szerelvény egy részével Gösing és Annaberg között a Saugrabenviadukton

Az Ötscherbärrel a 1099.016 fotó

Az Ötscherbärrel a 1099.016 Annaberg és Gösing között a Saugrabenviadukton

(könyvjelző)

Az Ötscherbärrel a 1099.016 fotó

Az Ötscherbärrel a 1099.016 Annaberg és Gösing között a Saugrabenviadukton

Az Ötscherbärrel a 1099.016 fotó

Az Ötscherbärrel a 1099.016 Annaberg és Gösing között

(könyvjelző)

Gösingtől alig ereszkedik a pálya, így Annabergnél pont eltalálja a következő vízválasztó magasságát. A fotóhely Reith egyik utcája mellett egy legelőről készült, a vasút és köztem levő völgy balra pár száz méteren belül szinte végtelenül méllyé válik. Jobbra a völgy szintén meredeken emelkedik egészen Annaberg faluig, ami egy hágón fekszik több kilométerre a róla elnevezett állomástól. A vasút viszont befordul a hátam mögé, és egy nyergen áthaladva máris a Lassing víztározó közepén találja magát. Mondjuk aki most a víztározót keresi, az nagyon meg fog lepődni...

A 2095.10 Annaberg és Gösin fotó

A 2095.10 Annaberg és Gösing között

A 2095.10 Annaberg és Gösin fotó

A 2095.10 Annaberg és Gösing között

A 1099.016 az Ötscherbär RE fotó

A 1099.016 az Ötscherbär REX-szel Annaberg állomáson

Az állomás tulajdonképpen keresztben fekszik a völgy tengelyére, pont megfelelő szintben hogy áthaladjon a nyergen.

Annaberg állomás fotó

Annaberg állomás

Pályafenntartási micsoda An fotó

Pályafenntartási micsoda Annaberg állomáson

Bejárás Annabergbe, a faváz fotó

Bejárás Annabergbe, a favázas épület is egy remek kocsma

A 2095.10 a Lassing-víztáro fotó

A 2095.10 a Lassing-víztározón átvezető hídon

(könyvjelző)

A víztározót menet közben fölszámolták, és csak derékig érő üledék (kipróbáltam) és sok kagyló maradt vissza belőle.

A wienerbrucki vízerőm fotó

A wienerbrucki vízerőmű és a Lassing-stausee

Kagylók fotó

Kagylók

Az ÖBB 1099 007 immár a Val fotó

Az ÖBB 1099 007 immár a Valousek utáni BBÖ fényezést is levetette és sima Ötscherbär-dizájnban közlekedett - a kép Wienerbruck-Josefsberg megállóhelyen készült

(könyvjelző)

A wienerbrucki forduló egy nagyon híres motívuma a vonalnak, a pálya patkó alakban végigjárja a völgyet, és a csúcspontban, átkelve a patakon, meredeken emelkedni kezd, végighalad a Kienbach szurdokán, amíg át nem ér Erlaufklauséba, ahonnan már csak ki kell gördülnie a fennsíkra, amelyen Mariazell fekszik, és onnan meredeken leereszkednie Gußwerkbe. Ja, oda 1988. óta sajnos már nem...

Wienerbruck-Josefsberg megá fotó

Wienerbruck-Josefsberg megállóhely

Joachimsberg fotó

Joachimsberg

Joachimsberg fotó

Joachimsberg

Joachimsberg fotó

Joachimsberg

Joachimsberg fotó

Joachimsberg

(könyvjelző)

Joachimsberg, a háttérben a fotó

Joachimsberg, a háttérben az Ötscher csúcsa

(könyvjelző)

Erlaufklause fotó

Erlaufklause

Az ÖBB 4090 003-7 Erlaufkla fotó

Az ÖBB 4090 003-7 Erlaufklause állomáson

Erlaufklause állomás fotó

Erlaufklause állomás

(könyvjelző)

A BBÖ 1099.02 Erlaufklause fotó

A BBÖ 1099.02 Erlaufklause állomáson

Az ÖBB 6090 001-6 Erlaufkla fotó

Az ÖBB 6090 001-6 Erlaufklause állomáson

Az ÖBB 6090 001-6 Erlaufkla fotó

Az ÖBB 6090 001-6 Erlaufklause és Mitterbach között a Kuhgrabenviadukton

(könyvjelző)

Ez a kép elsőre nem jött össze a kedvenc hidamon, legalábbis az éggel együtt nem, de a svenk jó lett. Másodjára is borult időben jártam itt, akkor Deaf és szv topictársakat kísérgettem, harmadszorra sikerült csak napsütésben idetalálnom, akkor Karcsi volt a szerencsés, aki mellettem állhatott.

A 1099 004 Erlaufklause és fotó

A 1099 004 Erlaufklause és Mitterbach között a Kuhgrabenviadukton

A 1099 004 Erlaufklause és fotó

A 1099 004 Erlaufklause és Mitterbach között a Kuhgrabenviadukton

(könyvjelző)

Az utolsó időkben a villanyok üzemkészsége miatt nem volt egyértelmű, hogy valamelyik barna gép jusson az Ötscherbärre, amit persze mi egyáltalán nem bántunk, legfeljebb a Karcsi azt, hogy egyetlen képe sem született barna mozdonyról a weisswasseres utánlövést leszámítva.

A vízerőmű Erlauf fotó

A vízerőmű Erlaufklausénál

A vízerőmű Erlauf fotó

A vízerőmű Erlaufklausénál

A 6090 001-6 Erlaufklause é fotó

A 6090 001-6 Erlaufklause és Mitterbach között

(könyvjelző)

A 1099 001 az Eselgrabenbrü fotó

A 1099 001 az Eselgrabenbrücke-n Erlaufklause és Mitterbach között húz egy tehervonatot

(könyvjelző)

Valójában csak két kerékpárszállító kocsit és mögötte egy normál személyvonatot, de ez ezen a képen nem látszik. A záridőt meg jól elrontottam.

A víztározó fotó

A víztározó

A 1099.02 Mariazell-St. Seb fotó

A 1099.02 Mariazell-St. Sebastian végállomáson

Mariazell 850.50 méter maga fotó

Mariazell 850.50 méter magasan fekszik

Megjöttek a bicajosok Maria fotó

Megjöttek a bicajosok Mariazellbe

A 1099.011-7 Mariazellben fotó

A 1099.011-7 Mariazellben

(könyvjelző)

Utunk végére értünk, Mariazelltől egy kilométerre véget érnek a sínek, innen gyalog lehet, közel vízszintes úton bejutni a búcsújáróhelyre. A háttérben immár a Gemeindealpe sípályái vigyorognak a vonatra - télen el kellene ide menni sízni és fotózni egyet. Még ha csak aranyszín Stadler csodákat is.

A 1099.011-7 Mariazellben fotó

A 1099.011-7 Mariazellben

A 1099.011-7 Mariazellben fotó

A 1099.011-7 Mariazellben

A körüljáráshoz a jegyvizsgáló köpenyt ölt, hogy azt kenje össze az olajos alkatrészekkel, ne az egyenruháját.

A Goldene Krone szálloda cé fotó

A Goldene Krone szálloda cégére Mariazellben

(könyvjelző)

A Goldene Krone szálloda cé fotó

A Goldene Krone szálloda cégére Mariazellben

A Mariazellerbahn építő fotó

A Mariazellerbahn építőinek emléktáblája

Mariazell látképe fotó

Mariazell látképe

A mariazelli székesegyház r fotó

A mariazelli székesegyház részlete

(könyvjelző)

Bocis csengő Mariazell fotó

Bocis csengő Mariazellben

A mariazelli székesegyház fotó

A mariazelli székesegyház

(könyvjelző)

A mariazelli székesegyház fotó

A mariazelli székesegyház

A mariazelli székesegyház fotó

A mariazelli székesegyház

A Goldene Krone szálló fotó

A Goldene Krone szálló

Ebédünk a Goldene Krone szá fotó

Ebédünk a Goldene Krone szállóban

A 1099.02 körbejár Mariazel fotó

A 1099.02 körbejár Mariazellben

A 75 évnyi villamos vontatá fotó

A 75 évnyi villamos vontatást ünneplő tábla a 1099.002-6 oldalán

A 1099.02 Mariazell hatalma fotó

A 1099.02 Mariazell hatalmas épülete előtt

Visszaérkezés: a 1099.016 S fotó

Visszaérkezés: a 1099.016 St. Pölten Hauptbahnhofon

A 4024 128-3 St. Pölten Hau fotó

A 4024 128-3 St. Pölten Hauptbahnhofon

A Mariazellerbahn közelében fotó

A Mariazellerbahn közelében található a Schallaburg

A Mariazellerbahn közelében fotó

A Mariazellerbahn közelében található a Schallaburg

A Mariazellerbahn közelében fotó

A Mariazellerbahn közelében található a Schallaburg

A Mariazellerbahn közelében fotó

A Mariazellerbahn közelében található a Schallaburg

A Mariazellerbahn közelében fotó

A Mariazellerbahn közelében található a Schallaburg

A Mariazellerbahn közelében fotó

A Mariazellerbahn közelében található a Schallaburg

A Mariazellerbahn közelében fotó

A Mariazellerbahn közelében található a Schallaburg

A Mariazellerbahn közelében fotó

A Mariazellerbahn közelében található a Schallaburg

A Mariazellerbahn közelében fotó

A Mariazellerbahn közelében található a Schallaburg

A Mariazellerbahn közelében fotó

A Mariazellerbahn közelében található a Schallaburg

A Mariazellerbahn közelében fotó

A Mariazellerbahn közelében található a Schallaburg

A Mariazellerbahn közelében fotó

A Mariazellerbahn közelében található a Schallaburg

A Mariazellerbahn közelében fotó

A Mariazellerbahn közelében található a Schallaburg

A Mariazellerbahn közelében fotó

A Mariazellerbahn közelében található a Schallaburg

A Mariazellerbahn közelében fotó

A Mariazellerbahn közelében található a Schallaburg

Villamos Bécsben fotó

Villamos Bécsben

Villamos Bécsben fotó

Villamos Bécsben

Az Eurocom 481 001-0 Hegyes fotó

Az Eurocom 481 001-0 Hegyeshalomban

(könyvjelző)

Egyik utamon reggel még vele is tudtam találkozni. Nekem egyelőre ennyi képem és mesélnivalóm volt a Mariazellerbahnról, remélem, élveztétek, látogassatok el a benbe.hu-ra legközelebb is!

Köszönöm a figyelmedet! Kérlek, maradj a benbe.hu-n!

Keress a címkék közöttg

Hasonló képek:

016 1099011 1099 ABe 8/12 ABe 4/4 III 52

Helyszínek:

Mozdonysorozatok:

1099 5090 4090 2095 1016 ULF 401 182 481

 

Régi és új albumok:

RhB - Hauenstein - JuraEMU.89, a nosztalgia<br />Tátrai VillamosRetró hétvége a BalatononA Marostól a<br />Dunáig50 éves a BKV - <br />Villamosfelvonulás

Albumok Mozdonyok Atlasz RhB Cikkek Toolbox

-----------------

Copyright Takács Bence és társai, 2005-2023. A honlapon található fényképek felhasználási jogaival kapcsolatban l. az Impresszumot!

Címlap Cikkek Mozdonyok Atlasz Modellvasút Linkek